Trintis buityje ir technikojeDarbas

Report
Trintis buityje ir
technikoje
Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos
8d klasės mokinės Robertos Stepanovaitės
Skaidrės
Mokytoja Rasa Kižienė
Turinys
Kas yra trintis?
 Trinties jėgos apskaičiavimas
 Trinties atsiradimo priežastys
 Trinties jėgos rūšys
 Rimties trintis
 Slydimo trintis
 Riedėjimo trintis

Kas yra trintis?
Jėga, kuri atsiranda kūnų sąlyčio vietoje ir
trukdo vienam iš jų pajudėti ar judėti kito
paviršiumi, vadinama trinties jėga. Ji
visuomet yra nukreipta priešinga judėjimui
kryptimi.
[Ftr]=1 N
Trinties jėgos apskaičiavimas
Ftr=μN
Čia:
μ — trinties koeficientas
N — normalinė jėga, atsirandanti tarp
paviršių (veikianti statmenai paviršiui)
Ftr — trinties jėga arba pati didžiausia
galima trinties jėga
Trinties atsiradimo priežastys
Yra daug priežasčių, bet svarbiausios:
 Lietimosi paviršių gruoblėtumas
 Susiliečiančių molekulių tarpusavio trauka
Trinties jėgos rūšys
Rimties trintis
Slydimo trintis
Riedėjimo trintis
Rimties trintis
Rimties trintis − trintis, kuri trukdo vienam
kūnui judėti kito paviršiumi ir priverčia stovėti
vietoje.
Slydimo trintis
Slydimo trintis − trintis, atsirandanti
vienam kūnui šliaužiant (slystant) kito
paviršiumi
Riedėjimo trintis
Riedėjimo trintis − trintis, atsirandanti
vienam kūnui riedant kito paviršiumi
Testas
1. Kiek yra trinties jėgos rūšių?
a)
b)
c)
d)
1
3
5
4
2. Kokia trinties jėgos rūšis
leidžia kūnui šliaužti kito
paviršiumi?
a)
b)
c)
d)
Riedėjimo
Šliaužimo
Rimties
Slydimo
3. Ką reiškia μ?
a)
b)
c)
d)
Trinties koeficientas
Trinties jėga
Normalinė jėga
Sunkis
4. Kuo matuojama trinties jėga?
a)
b)
c)
d)
Niutonais
Džauliais
Vatais
Belais
5. Kiek yra trinties atsiradimo
priežasčių?
a)
b)
c)
d)
1
6
2
Labai daug
6. Kokia yra trinties jėgos
apskaičiavimo formulė?
a)
b)
c)
d)
Ftr=mg
Ftr=μN
Ftr=kx
Ftr=A/t
7. Kodėl rankose sunku išlaikyti
gyvą žuvį?
a)
b)
c)
d)
Žuvis labai spurda
Trintis tarp žmogaus rankų ir žuvies yra
per didelė
Trintis tarp žmogaus rankų ir žuvies yra
per maža
Žuvis padengta žvynais
8. Kurios rūšies trintis yra
stipriausia?
a)
b)
c)
d)
Slydimo
Rimties
Riedėjimo
Visos vienodai stiprios
9. Kuria kryptimi nukreipta
trinties jėga?
a)
b)
c)
d)
Į kairę
Į dešinę
Statmena judėjimui kryptimi
Priešinga judėjimui kryptimi
10. Kur atsiranda trinties jėga?
a)
b)
c)
d)
Kūnų sąlyčio vietoje
Vakuume
Vandenyje
Ore
Atsakymai
B
2. D
3. A
4. A
5. D
6. B
7. C
8. B
9. D
10. A
1.

similar documents