Oproti vznětovému motoru má však nižší účinnost.

Report
ZÁŽEHOVÝ MOTOR
Zážehový motor je spalovací motor,
u něhož je směs paliva a vzduchu ve
válci zapálena (zažehnuta)
elektrickou jiskrou.
Kterou obvykle vytvoří
zapalovací svíčka. Tím se liší
od vznětového motoru, kde
dochází k samovznícení
vstříknutého paliva díky
teplotě stlačeného vzduchu.
Pracují s nižším kompresním
tlakem, nejvyšší točivý moment a
výkon leží ve vyšších otáčkách,
jejich chod je tichý a pravidelný.
Pro správnou funkci zážehových
spalovacích motorů je důležitá
odolnost paliva proti
samovznícení, kterou udává
oktanové číslo. Oproti
vznětovému motoru má však
nižší účinnost.
TYPY ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ:
►Dvoudobý
►Čtyřdobý
spalovací motor
spalovací motor
►Wankelův
spalovací motor
ČTYŘDOBÝ
SPALOVACÍ
MOTOR
Motor je řadový zážehový čtyřválec o objemu 1,3 litru a výkonu 43
až 50kW.
Zpočátku byl montován motor s karburátorem,
který byl později nahrazen jednobodovým vstřikováním.
Pohonná jednotka je doplněna manuální pětistupňovou
převodovkou.
Fyzika
Spalovací motor zážehový
Hlavní částí čtyřdobého
zážehového motoru je
válec s pístem.
► Píst je spojen s ojnicí
klikovým hřídelem.
► V hlavě válce jsou sací
a výfukový ventil a
svíčka, která zapaluje
palivo.
► Palivem je benzín, který
se v karburátoru mísí
se vzduchem.
►
1. zdvih: Sání
 otevírá se sací
ventil
 výfukový ventil je
uzavřen
 do válce se
nasává sacím
potrubím směs
 píst se pohybuje
dolů
2. zdvih: Stlačování
 oba ventily jsou
uzavřeny
 píst se pohybuje
nahoru
 směs se stlačuje
3. zdvih: Výbuch
 oba ventily jsou
uzavřeny
 elektrická jiskra
zapálí směs
 píst se pohybuje
dolů
Fyzika
Spalovací motor zážehový
4. zdvih: Výfuk
 otevřen je
výfukový ventil
 píst se pohybuje
nahoru
 píst vytlačuje z
válce spálené
plyny
Zde se můžeme podívat
jak motor pracuje v
pohybu.
http://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/a/a6/4-Stroke-Engine.gif
DVOUDOBÝ
SPALOVACÍ
MOTOR
Dvoudobý zážehový motor
je jednodušší konstrukce
než motor čtyřválcový, ale
pro jeho velké ztráty a
poměrně neekologický
provoz se dnes prakticky
nepoužívá.
Dvoudobý spalovací motor je pístový
spalovací motor, jehož pracovní cyklus
proběhne za jednu otáčku klikové hřídele.
Na rozdíl od čtyřdobého spalovacího motoru
obstarávají přívod zápalné směsi místo
ventilů píst a kanály. Píst při svém pohybu
otevírá a zavírá kanály. U novějších motorů
ovládá sání pod píst šoupátkový rozvod
nebo klapky.
► 1.
doba: píst stoupá, a tím odkryl sací
kanál. Zároveň probíhá stlačení nasáté
směsi.
► 2.
doba: přeskočí jiskra, rozpínající se
plyny tlačí píst dolů. Ve své spodní poloze
zakryje sací a odkryje výfukový kanál.
Směs stlačená dole se rozpíná směrem
vzhůru a vytláčí zbytky spálených plynů
Počet dob je zkrácený tím, že
probíhají dvě současně. Na rozdíl
od čtyřdobého se obejde bez
ventilů. Výhodou je mechanická
jednoduchost, a tedy i
spolehlivost. Nevýhodou pro
změnu nedokonalé spalování a
zanášení válce.
DĚKUJEME ZA
POZORNOST!!! 
VYROBENO 2009© Kačka a Peťa

similar documents