Kūno kultūros metodinės grupės veiklos ataskaita

Report
KAUNO ANTANO
SMETONOS GIMNAZIJA
KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ
METODINĖ GRUPĖ
2010/2011 m. m.
VEIKLOS ATASKAITA
Konferencijos
(dalyvauta respublikoje, apskrityje, mieste)




„Sveika
gyvensena šiandien – galimybės ir perspektyvos“.
Kauno moksleivių aplinkotyros centras. Ir Kauno miesto ir
rajono mokinių tiriamųjų darbų konferencija– mokytoja
D.Aleksandravičienė
Respublikinė konferencija „Sveikos mitybos ir fizinio
aktyvumo ugdymas mokykloje“ – mokytojos
D.Aleksandravičienė, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė
Respublikinė mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų
konferencija „Mano Olimpas” - mokytojos
D.Aleksandravičienė, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė
Humanistinė pedagogika ir mokytojo motyvacija –
mokytojai D.Aleksandravičienė, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė,
R.Točilova, V.Ankudavičius
Lankyti dalykiniai seminarai



Šiuolaikinė pamoka šiuolaikiniam mokytojui“ – mokytojai
D.Aleksandravičienė, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė, R.Točilova,
V.Ankudavičius
„Šiuolaikinio krepšinio vystymo aktualijos“ – mokytoja
A.Lūžaitė
„Pilates metodo integracija bei metodologija šokio mene“.
„ Pilates exercises and improvement in Kyphotic posture“.
„ The correct use of Magic circle in Pilates exercises achieving
deeper muscle connections“.
„Patyčių ir smurto prevencijos sistemos kūrimo galimybės
ugdymo įstaigoje“.
„Lietuvos aerobikos federacija: teoriniai ir praktiniai sportinės
ir bendrosios aerobikos trenerio – instruktoriaus mokymai“ –
mokytoja G.Vaitauskienė
Organizuoti renginiai mokykloje
(konferencijos, seminarai, popamokinės veiklos
renginiai)

Respublikinio projekto „Sveikatiada“
renginiai: „Mano svajonių pertrauka“,
„Pusryčių fiesta“, Vandens diena“,
„Šokio diena“, „Mankštiada“ –
mokytojai D.Aleksandravičienė, R.
Točilova, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė,
V.Ankudavičius
Organizuoti renginiai mokykloje
(konferencijos, seminarai, popamokinės
veiklos renginiai)

Tinklinio varžybos skirtos Vasario 16 – ąjai
paminėti. Susitiko III-ių klasių gimnazistai ir
mergaičių tinklinio rinktinė.
Organizuoti renginiai mokykloje
(konferencijos, seminarai, popamokinės
veiklos renginiai)



Mokytojai R.Točilova ir V.Ankudavičius
vykdė ir tarpklasines kvadrato, futbolo
krepšinio, “taikliosios rankos” varžybas.
Mokytojos A.Lūžaitė ir G.Vaitauskienė
talkino tarptautinio projekto “Games inside
and outside” organizatorėms rengiant
sportinius žaidimus.
A.Lūžaitė dalyvavo projekte „Šeima ir
sveikata“.
Dalyvauta (kita veikla)
Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio tinklinio, krepšinio,
sportinės aerobikos, plaukimo, lengvosios atletikos varžybose
(mokytojai V.Ankudavičius, A.Lūžaitė, G.Vaitauskienė,
D.Aleksandravičienė). Pasiekti rezultatai:
-Krepšinio – III-ioji vieta Kauno m.
-Sportinės aerobikos IV-oji vieta Kauno m.
-Plaukimo varžybose – komandinėje įskaitoje škovota V-oji vieta,
o Ugnė Mažutaitytė plaukimo nugara rungtyje užėmė I-ąją
vietą.
-Lengvosios atletikos rudens kroso varžybose komandinėje
įskaitoje užimta IV-oji vieta. Jogailė Petrauskaitė asmeninėje
įskaitoje užėmė II-ąją vietą.

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų krepšinio
varžybos „KREPŠINIS.NET“ taurei laimėti
Kauno m. iškovota I-oji vieta ir respublikoje
III-ioji
Krepšinio varžybose Antano Smetonos Taurei
laimėti
Iškovota Antano Smetonos Taurė
Dalyvauta (kita veikla)




Taip pat dalyvauta festivalyje „Sportas visiems“,
moterų sporto asociacijos festivalyje „Auksinis
ruduo“ Palangoje – mokytoja G.Vaitauskienė
Kauno bendrojo lavinimo mokyklų krepšinio
varžybose „Aisčių“ taurei laimėti – mokytoja A.
Lūžaitė
AISEC projekto tinklinio varžybose – mokytojas
V.Ankudavičius
Kauno pedagoų kvalifikacijos centre mokytoja G.
Vaitauskienė vedė seminarus „Lietuvos aerobikos
federacija: teoriniai ir praktiniai sportinės ir
bendrosios aerobikos trenerio – instruktoriaus
mokymai“

similar documents