Bağlamdan Bağımsız Gramerler

Report
BAĞLAMDAN BAĞIMSIZ GRAMERLER
ÖZYİNELEMELİ GEÇİŞ AĞLARI
(Chomsky Hiyerarşisi: Tip 2)
Yılmaz Kılıçaslan
Sunum Planı
1. Bağlamdan bağımsız gramerler
2. Özyinelemeli geçiş ağları
2
Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Tanımı
Bir düzenli gramer şu 4 bileşenden oluşur:
1.
2.
3.
4.
N: Sonlu bir terminal olmayan semboller kümesi.
S ϵ N: Başlangıç sembolü.
T: Terminal semboller kümesi.
P: Şu kural şemasına uyan yeniden yazma (üretim) kuralları:
Yγ
(Y ϵ N ve γ ϵ (T U N)*)
3
Örnek - 1
 L = {aNbN | N ≥ 0} dilini üreten / kabul eden
bağlamdan bağımsız gramer kuralları:
S  aSb
Sϵ
4
Özyinelemeli Geçiş Ağları
 Bir sonlu otomatta, durumlar arası geçiş yaparken
giriş alfabesinin sembollerinin yanında, otomat
adreslerinin de kullanılmasına yani bir otomat
çağrımı yaparak geçişin sağlanmasına izin
verilirse, bir özyinelemeli geçiş ağı (recursive
transition network - RTN) elde edilir.
 Bu,
elbette
otomatların
adlandırılarak
adreslenmesini gerektirir.
5
Örnek - 2
 L = {aNbN | N > 0} dilini üreten / kabul eden RTN:
aNbN:
q0
a
q1
aNbN:
q2
b
q3
b
6
Kaynak
 Yarımağan, Ünal, 2011. Özdevinirler (Otomatlar)
Kuramı ve Biçimsel
Yayıncılık, Ankara.
Diller.
Akademi
7

similar documents