slikken-of-stikken-nava-2011

Report
“slikken of stikken”
NAVA beademing
Martha de Bruin
Anesthesioloog-intensivist
Vlietland ziekenhuis
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Slikken of stikken
NAVA beademing
• Mechanisme van de ademhaling
– Vragen aan
• Mechanisme van beademing
– Servo-i
– Evita 4
– NAVA
• Conclusie
• Vragen ?
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van de ademhaling
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Vragen aan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Albert Schweitzer ziekenhuis
Erasmus medisch centrum
Havenziekenhuis
IJsselland ziekenhuis
Ikazia ziekenhuis
Maasstad ziekenhuis
Rivas zorggroep
Ruwaard van Putten ziekenhuis
Sint Franciscus gasthuis
Vlietland
Ziekenhuis Dirksland
Reinier de Graaff Gasthuis
Bronovo ziekenhuis
Westeinde ziekenhuis
Groene hart ziekenhuis
Ja
Ja
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Ja
Neen
Ja
Ja
Ja
ja
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van de ademhaling
• Ademhalen voor O2 en CO2 uitwisseling
• Uitwisseling tussen lucht en bloed
• Respiratie controle middels
– Sensoren die informatie krijgen en sturen
– Respiratie centrum voor coördinatie
– Effectoren die uitvoeren
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van de ademhaling
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van de ademhaling
• Inspiratie door diafragma
• Signaal van n. phrenicus van cervicale segmenten
3,4 en 5
• Vt=500 ml maar 3 cm water druk nodig
• Negatieve drukken in de long “driving” druk
• Eind expiratoire druk negatief
• Flow afhankelijk van omtrek trachea en tube
• Flow bepaald de druk die opgebouwd wordt
• Diffusie van O2 en CO2 obv partiële druk
• Anatomische dode ruimte 150 ml
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
• Elke methode waarbij een mechanisch
apparaat helpt of zorgt voor de lucht die nodig
is om een patiënt te laten ademhalen
• Tot 1950 middels negatieve drukken  “de
ijzeren long” rondom de thorax van de patiënt
• Apparaat groot, slecht getolereerd, geen
revalidatie mogelijk.
• Positieve druk apparaten ontwikkeld
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
•
Servo I
Evita XL
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
• Servo-i
• Beademingsvormen
– Pressure control
SIMV ( VC) + PS
– Volume control
SIMV ( PC ) + PS
– Pressure regulated volume control
– NIV pressure control
SIMV (PRVC) + PS
– Volume support
Bi-vent
– Pressure support
NAVA
– NIV pressure support
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
•
•
•
•
•
•
•
Servo-i
Een constante gasflow aanwezig (2 L/min)
Bij volume beademing blijft de flow gelijk
Bij druk beademing blijft de druk gelijk
Een trigger is nodig bij support mode
Inspiratoire stijgtijd bij control en support mode
Einde inspiratoire cyclus bij controle en support
mode
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
• Servo-i
• Support mode
– Teug volume (ml) of pressure support boven PEEP
– PEEP (cmH2O)
– Zuurstof concentratie (%)
– Inspiratoire stijgtijd (s)
– Trigger flow of trigger druk
– Eind inspiratoire cyclus (%)
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
• Evita 4
• beademingsvormen
– Intermittent positive pressure ventilation
– Biphasic positive airway pressure
– Assisted spontaneous breathing
– Synchronized intermittent mandatory ventilation
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
•
•
•
•
•
•
•
•
Evita 4
Geen constant flow
Flowtrigger
Zucht
Auto flow
Inspiratie flow
Inspiratie tijd
Druk stijg tijd
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
• Evita 4
• ASB
– Druk assistentie (cm H2O)
– PEEP (cm H2O)
– Zuurstof concentratie (%)
– Druk stijg tijd
– Flow trigger
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
•
•
•
•
•
•
•
Christen Sinderby
Sinds 1995
Patiënten synchronie met machine
Effecten van beademing op diafragma
Effecten van diafragma activiteit en longvolume
Triggering van de beademingsmachine
Cyclisch gebruik inspiratoire en expiratoire
spieren
• Intrinsiek PEEP overwinnen
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
• NAVA
Ademhalingscentrum
Ideale techniek
Centraal zenuwstelsel
Nervus phrenicus
NAVA
Diafragma contractie
Borst en Long uitzetting
Luchtweg druk, flow en
volume verplaatsing
(begin van inspiratie)
Traditionele
beademingsvormen
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
Mechanisme van beademen
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis
schakels in de zorg 2011,
vlietland ziekenhuis

similar documents