toepassingsgebied en tijdspad

Report
Energieprestatie-eisen voor
bestaande en nieuwe gebouwen:
toepassingsgebied en tijdspad
Jens Franken
Vlaams Energieagentschap
28/04/2014
Inhoud
Toepassingsgebied
Overzicht eisen
Nieuwbouw: Tijdspad E-peil
Bestaande bouw: Ingrijpende energetische renovatie
Bestaande bouw: Installatie-eisen bij renovatie
Toepassingsgebied
•
Vergunningsplichtige en meldingsplichtige
werken;
•
Gebouwen waarin energie verbruikt wordt om
een specifiek binnenklimaat te verkrijgen ten
behoeve van mensen;
•
Vanaf 2015: ten behoeve van mensen vervalt.
Toepassingsgebied
Uitzonderingen voor:
•
•
•
•
•
•
Eenvoudige dossiers met beschermd volume < 3000m³;
Tijdelijke gebouwen (max 2 jaar);
Alleenstaande gebouwen kleiner dan 50 m²;
Beschermde gebouwen of gebouwen vastgesteld in
inventaris bouwkundig erfgoed;
Technisch, economisch of functioneel onhaalbaar;
Industriële gebouwen met warmte producerende
processen.
Overzicht eisen
•
Eisen afhankelijk van:
•
aard van werken:
•
•
•
•
•
Bestemming:
•
•
•
•
•
Nieuwbouw;
Ingrijpende Energetische Renovatie (IER);
Renovatie;
Functiewijziging (beschermd volume > 800 m³)
Wonen;
Kantoor en school;
Andere Specifieke Bestemming (ASB);
Industrie.
Datum aanvraag vergunning/melding.
Overzicht eisen
Overzicht eisen
•
Bestaande gebouwen:
•
Renovatie en functiewijziging:
•
•
Ingrijpende energetische renovatie: zie verder
Minimale eisen aan installaties: zie verder
Overzicht eisen
• nieuwbouw
Nieuwbouw: Tijdspad E-peil
• E-peil is maat voor energieprestatie:
 lager is beter.
• Vanaf 2016 E-peil voor ASB;
• Stapsgewijze verstrenging E-peil;
• Richting 2021 is richting BEN:
BEN = Bijna Energie Neutraal
= lage energievraag gecompenseerd met
hernieuwbare energie
Nieuwbouw: Tijdspad E-peil
• Eisenpad E-peil wonen;
Nieuwbouw: Tijdspad E-peil
• Eisenpad E-peil kantoren en scholen;
Bestaande bouw: Ingrijpende
energetische renovatie
•
doelstelling:
Creëren
incentive
• Kwantificering van de
verbetering;
• Korting OV mogelijk voor
lage E;
• Mogelijkheid tot koppeling
aan andere subsidies;
Bestaande bouw: Ingrijpende
energetische renovatie
Umax voor nageïsoleerde
spouwmuur
Umax / Rmin
•
EISEN
Eisenpakket:
Minimale
ventilatievoorzieningen
Maximaal E-peil
E 90
Bestaande bouw: Ingrijpende
energetische renovatie
•
Overzicht eisen:
Bestaande bouw: Installatie-eisen bij
renovatie
Toepassingsgebied:
•
Bestaande gebouwen bij renovatie of functiewijziging;
•
•
•
Geen nieuwbouw.
Bij vervangen, vernieuwen of toevoegen van technische
installaties.
Binnen EPB-regelgeving:
Stedenbouwkundige vergunning/melding.
•
•
Vanaf 1/1/2015;
In Vlaanderen:
•
•
Brussel eigen eisenpakket;
Wallonië bekijkt overname Vlaamse eisen.
Bestaande bouw: Installatie-eisen bij
renovatie
• Welke installaties?
ketels
en
elektrische
Energieprestatie van
ventilatiesystemen
Direct elektrische
verwarming
WP
verlichting
installatie-eisen
bij renovatie
koeling
circulatieleidingen
Elektrische
doorstromers en
boilers
Meer info
• Website Vlaams Energieagentschap:
•
http://www.energiesparen.be/epb/energieprest
atieregelgeving
• Vragen:
•
•
•
Vlaamse Infolijn: gratis telefoonnummer 1700;
Vlaams energieagentschap:
[email protected]
Contactformulier op website.

similar documents