Fyzikálne vtipy a haluze

Report
Fyzikálne vtipy a „haluze“
Martin Trepáč
Matej Orechovský
6.A
Rýmovačky






Fyzika nás baví my sme teda hraví.
Utorky sa učíme piatky sa bavíme.
Piatok pokus jeden, druhý , utorok päťky –
dvojky.
Pri písomkách opisujeme a úlohy si neplníme.
Vonku sa túlame na váhach meriame.
Váhy sme pokazili lebo sme ich preťažili.
Fyzika nás stále baví, my šiestaci
sme moc hraví
 Pokusy na každý piatok , v utorok
skúmame vlastnosti látok

Šikulky


Niekedy sme šikulky niekedy jak tie papuľky
My sme teda šikulky jak tie naše včielky
Zo školského prostredia

Pýta sa učiteľ v triede školy technického
zamerania:
- Žiaci, ako by ste pomocou vody vyrobili
svetlo?
Kdesi vzadu sa ozve:
- A čo tak umyť okná?

Móricko pribehne na čerpaciu stanicu a hovorí:
"Ujo, rýchlo nám dajte 10 litrov benzínu!"
"A načo vám bude?"
"Horí nám škola."
•- Kto z vás mi povie, na čo nám slúži drevo? pýta sa učka v škole
Jožko sa hlási
- ... sím z neho sa robia stromy!

Na triede sa otvoria dvere a ihneď zabuchnú.
Profesor sa spýta Fera sediaceho ihneď pri
dverách:
- Kto to bol?
- Prievan.
- A čo chcel?

Sedia dvaja mat-fyzáci na lavičke pri Dunaji.
On a ona. Krásny večer, slnko zapadá a odráža
sa na vodnej hladine, ticho...
On:
- Počuj, myslíš na to isté na čo ja?
Ona:
- Áno.
On:
- A koľko ti vyšlo?
Mars



Galileo Galilei ten si s Marsom nevie rady
Zavolá si Archimeda ten ukáže tam je ´´AHA´´
Einstein vraví ´´otvor fľašu zapijeme slávu
našu!“

Úvaha učiteľa na hodine fyziky:
Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach,
boli tak ticho ako žiaci v stredných laviciach,
ktorí si čítajú časopisy, mohli by žiaci v
predných laviciach ďalej nerušene spať.
Newton




Newton sedí pod stromom a zrazu zreve
´´múdry som´´
Jablko mu nápad dalo Newtonovi to nedalo.
Gravitáciu objavil , nový génius sa nám
predstavil
Od tých čias sme pri zemi len vďaka
Newtonovi
Vtipy

Študent stretne vo vlaku Einsteina a pýta sa ho:
´´Prepáčte pane, zastavuje u toho vlaku New
York?“



Hrajú v nebi schovávačku Watt, Newton a
Pascal. Watt stojí pri stípe. Pascal sa uteká
schovať.
Newton okolo seba nakreslí štvorec meter
krát meter štvorcový.
Watt skončí s počítaním, otočí sa a vraví
„raz, dva, tri Newton!" "Ja nie som Newton, ja
som Pascal!"



Heisenberga zastaví dopravná polícia.
Policajt sa ho pýta: "Viete, ako rýchlo ste
išli?"
Heisenberg odpovie: "Nie, ale víem, kde som.„
Heisenberg: Nemecký fyzik, pomohol k
rozvoju modernej fyziky.
Ďakujeme za pozornosť

similar documents