A Veszprém megyei pszichiátriai ellátó rendszer ismertetése

Report
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Szakmai Nap
Utak és lehetőségek a pszichés problémával küzdők támogatásában
Veszprém
2014.november 19.
A Veszprém megyei pszichiátriai ellátó
rendszer ismertetése
Dr. Balczár Lajos
Veszprém, Csolnoki Ferenc Kórház
Pszichiátriai Gondozó
Horgony Pszichiátriai Betegekért Alapítvány
Az egészség feltételezi a mentális egészséget
• A mentális betegségek valósak, diagnosztizálhatóak, gyakoriak és
univerzálisak
Benedetto Saraceno (WHO)
Az egészség feltételezi a mentális egészséget
• A mentális zavarok megelőzése és kezelése is lehetséges és kivitelezhető
Benedetto Saraceno (WHO)
Az egészség feltételezi a mentális egészséget
•A mentális betegség problémái nem oldhatóak meg a mentális
egészségvédelmet és a mentális zavarok kezelését egyaránt érintő nemzeti
stratégia nélkül
Benedetto Saraceno (WHO)
Lelki egészség
• Jó-lét érzése
• A mindennapi stresszhez való sikeres alkalmazkodás
• Értelmesként megélt társadalmi lét
Engeli (1977) bio-pszicho-szociális modell:
Az ember egyszerre biológiai, pszichológiai és szociális lény.
Bio-
Pszicho-
Szociális
Mentális és viselkedészavarok BNO
szerinti felosztása
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organikus mentális zavarok
Pszichoaktív szerek használatával összefüggő zavarok
Szkizofrénia, szkizotípiás és paranoid zavarok
Hangulatzavarok
Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform zavarok
Viselkedészavarok
Felnőtt személyiség és viselkedési zavarai
Mentális retardáció
A lelki fejlődés zavarai
Rendszerint gyermekkorban vagy adoleszcenciában
jelentkező zavarok
BETEG
ALAPELLÁTÁS
SZAKELLÁTÁS
KÓRHÁZ
REHABILITÁCIÓ
PSZICHIÁTRIAI
BETEGEK OTTHONA
Veszprém megye pszichiátriai térképe
1970
Dr. Horváth Endre
Veszprém megye pszichiátriai térképe
1971 - 1972
Veszprém megye pszichiátriai térképe
gondozóhálózat
BETEG
ALAPELLÁTÁS
SZAKELLÁTÁS
KÓRHÁZ
REHABILITÁCIÓ
PSZICHIÁTRIAI
BETEGEK OTTHONA
Veszprém megye pszichiátriai térképe
Pszichiátriai betegeket ápoló-gondozó otthonok
Pszichiátriai szakorvosi ellátás
Gyermek és Ifjúság Pszichiátria
Addiktológia
Alkohológia
Drogbeteg ellátás
Egyéb szenvedélybeteg ellátás
Magánpraxis
Felnőtt
Pszichiátria
Járóbeteg-szakellátás
Gondozás
• 1997. CLIV. Egészségügyi törvény
– Minden pszichiátriai beteg jogosult arra, hogy a pszichiátriai
gyógykezelésére lehetőség szerint családi, illetőleg lakókörnyezetében
kerüljön sor.
– A pszichiátriai beteg gyógykezeléséhez való beleegyezésére az
általános szabályok az irányadóak mindaddig, ameddig a beteg
veszélyeztető vagy közvetlenül veszélyeztető magatartás tanúsít.
– Közvetlen veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának
akut zavara következtében – saját vagy mások életére, testi épségére,
egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent.
– Veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának akut zavara
következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére
jelentős veszélyt jelenthet, és a megbetegedés jellegére tekintettel a
sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt.
BETEG
HÁZIORVOS
SZAKELLÁTÁS
ADDIKTOLÓGIAI
GONDOZÁS
PSZICHIÁTRIAI
GONDOZÁS
KÓRHÁZ
REHABILITÁCIÓ
PSZICHIÁTRIAI
BETEGEK OTTHONA
PSZICHIÁTRIAI
KÖZÖSSÉGI
GONDOZÁS
PSZICHIÁTRIAI
NAPPALI ELLÁTÁS
Pszichiátriai beteg ellátásának folyamata
Kórházi kezelés
1. Akut
2. Rehabilitációs
3. Krónikus
Alapellátás
Sürgősségi ellátás
Gondozó
és
Járóbeteg szakellátás
Önsegítő
csoportok
Védett
munkahely
Szociális ellátás
Pszichiátriai betegek
Nyílt
munkaerőpiac
•Közösségi ellátása
•Nappali ellátása
•Átmeneti otthona
•Rehabilitációs intézménye
•Rehabilitációs célú lakóotthona
•Ápoló-gondozó otthona
Pszichiátriára fordított források 2010-ben
33%
18%
Szociális ellátások
támogatása
Gyógyszertámogatás
49%
Gyógyító-megelőző
ellátások támogatása
Veszprém-megye
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Járóbeteg
Gondozott
Sümeg (fekvő)
Doba (fekvő)
Szociális
intézmények
Közösségi
gondozás
20000
15000
10000
5000
0
Gondozók
Kórház
Szociális
intézmények
800,000,000 Ft
600,000,000 Ft
400,000,000 Ft
200,000,000 Ft
- Ft
Gondozók
Kórház
Szociális
intézmények
Veszprém megye pszichiátriai térképe
Veszprém megye pszichiátriai térképe
Pszichiátriai betegek nappali klubja
Közösségi pszichiátriai gondozás
„Horgony” Alapítvány
Pszichiátriai gondozás
Pszichiátriai járóbeteg-szakellátás
Sümeg Pszichiátria
Doba Pszichiátriai Rehabilitáció
Megyei kórház
Veszprém – orvos, beteg találkozás
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
Járóbeteg
Gondozott
8,000
Össz
6,000
4,000
2,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
VESZPRÉMI KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI
CENTRUM
Egészségügy
Szociális
Horgony Alapítvány
Feladatok:
Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gondozás
Járóbeteg szakellátás
Pszichoterápia
Pszihodiagnosztika
Pszichoszomatikus szakrendelés
Addiktológiai gondozás
Konzílium a megyei kórház felé
Készenléti ügyelet a megyei kórház felé
Nappali kórház
Konzílium az alapellátás számára
Közösségi pszichiátriai gondozás
–
–
–
–
•
Veszprém kistérség
Balatonalmádi kistérség
Várpalota kistérség
Balatonfüred kistérség
Nappali ellátás
– Veszprém
– Várpalota
– Balatonfüred
• Támogatott lakhatás
Sobri Jóska Kalandpark - 2011
Köszönöm figyelmüket

similar documents