Vigotski, Luria, Bernstein - O idealnih formah, območjih bližnjega

Report
O idealnih formah, območjih bližnjega
razvoja in o nivojskem pouku
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
1
Vigotski opozarja na ključnost obstoja
IDEALNIH form v okolju otrok (tudi odraslih)
 Dve opozorili:
1. Opozorilo na pomen učiteljstva – če jih ni, če
niso zadosti močni, če jih silimo v to, da se
sprenevedajo glede svoje vloge – nevarnost,
da bodo prav tisti, ki potrebujejo razvidno
vodenje do znanja ostali zadaj, brez
ustreznega znanja ipd. (Ref: Bernstein V +
NVP)

Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
2
2. Opozorilo na MOČ OKOLJA pri dosegu in
NAČINU kognicije - odprta vprašanja
merjenja IQ in prisotnosti – stopnje, trajanja
prisotnosti - IDEALNIH FORM

Primer: poimenovanja barv in klasifikacije
geometričnih likov (Luria 1976, 31)
 Uzbekistan, Kirgizija(1931-1932)
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
3

1. ženske Ichkari (zaprte v ženske prostore) –
oddaljene vasi, nepismene in brez sodobnih
socialnih stikov (pri razisk. pogovori le z
ženskami);

2. ženske, ki so obiskovale kratek kurz za skrb za
otroke – še vedno praktično brez opismenjevanj;

3. kolhozniki (mladi, vključeni v skupno delo in
načrtovanje – še vedno pa le delno pismeni);

4. ženske, ki so jih po dveh do treh letih šolanja
sprejeli na »učiteljišče« - še vedno ne posebej
izobražene.
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
4


»Le zadnje tri skupine so se srečale s pogoji,
ki so nujni za radikalno psihično spremembo.
Pri njih so se pojavili novi motivi za
delovanje in nove oblike dostopa do
tehnološke kulture kot je pismenost in nove
oblike znanja.«(ibid., 15)
Predpostavka: razlike v reševanju problemov:
1. »grafično funkcionalne raven ali 2.
Abstraktna, verbalna in logična« (ibid., 18).
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
5


Razlike ne glede na starost, ampak glede na
socialno izkušnjo, vpetost – glede na IDEALNE
FORME v okolju.
Ugotovitve: prepoznavanje in razvrščanje barv
(zelena, rdeča, rumena, modra) + oblik (trikotnik,
pravokotnik, trapez…) »izražajo zgolj zaznavna
pravila značilna za človeška bitja, katerih zavest
je bila oblikovana pod vplivom kategorij, ki so se
oblikovale v določenem času, posebej pod
vplivom določenih konceptov naučenih v
šoli.«(ibid., 21)
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
6
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
7
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
8
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
9
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
10
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
11
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
12
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
13



1. kakšen bi bil izmerjen IQ tukaj predstavljenih
žensk in kaj bi dejansko meril;
2. Kaj meri pri otroku, ki prihaja iz družin in
okolij OMEJENEGA koda in kaj meri pri otroku, ki
prihaja iz družin in okolij RAFINIRANEGA koda?
Oboje ob predpostavki, da meritve “bežijo od”
jezika, ki je očitno kulturno določen in od figur,
ki so kulturno določene v abstraktne, kulturno
nevtralne like – Ravenove matrice.
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
14


Ob aktualnem razvoju še območja mogočega,
bližnjega razvoja.
Potrebni so odrasli, ki pomagajo onstran že
doseženega
◦ Sistematiziranje t.i. naravnih pojmov
◦ Oblikovanje novih znanstvenih pojmov –
onstran človekove neposrednosti – ponovno
se vrnejo učitelji – brez teh vsaj v tem tipu
konstruktivizma ne gre??
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
15
Teza 1: Otroci v skupini ne sledijo več pouku, je nad
njihovim OBR – zato nivojski pouk!
 Teza 2: Otroci ne dobijo znanja, ki ga bi lahko od
vrstnikov, ker so v posebnih skupinah!
 Če drugo potem ga ne kaže uporabljati; Če prvo potem
je nujen.
Refleksija: Tretja raven – pouk na tej ravni prezahteven za
prvo raven torej prva raven posebej

◦ Kdaj razmik prevelik?
◦ Kdaj zmanjševanje zanika pravico do realizacije potenc tudi
najbolj uspešnim? Rawls….


Naloga: pripeljati populacijo s prve ravni do znanja, ki
omogoča slediti pouku druge skupine in kasneje prve
skupine??
Ali tudi druga skupina ne more slediti prvi?
Slavko Gaber - CEPS - UL-PEF
16

similar documents