A NAT és a kerettantervek implementációja, segédletek

Report
Bánkuti Zsuzsa (OFI) és Lukács Judit (OFI)
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001
A helyi tanterv
bevezetésének
támogatása
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001. II. szakasz
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001
Fókuszpontok
Új tantárgyak
Új tartalmak
Tartalmak átrendezése
Új szemléletmód, felépítés
Hangsúlyosabb fejlesztési célok
Változatosabb munkaformák, tanulásszervezési formák,
módszerek nagyobb szükségessége
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Olvasási stratégiák
Médiaismeretek
Az irodalom határterületei
Kortárs irodalom
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
„Átütemezés”
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiaismeretek
Erkölcstan
A tantárgy szerepe, felépítése,
lehetőségei
Módszerek
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001
Tantárgyak
Matematika
Gazdasági-pénzügyi nevelés
Matematikatörténet
Matematikai játékok
Hétköznapi problémák
Fizika
„Hétköznapi” problémák
Modern technika, technológia
Egészségtudatosság
Környezettudatos magatartás
Tantárgyak közötti
együttműködés
Változatos
tevékenységformák
Kémia
Biológia
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001
Tantárgyak
Vizuális kultúra
Vizuális kommunikáció
Médiaismeretek
Technika, életvitel
és gyakorlat (TÉGY)
„Teljes” tartalom
Különböző tevékenységi formák
Feltételek
Testnevelés és sport
Egészségmegőrzés, életmód
Alternatív sportágak
Heti 5 óra
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001
Hozzáférés, keresés
www.ofi.hu
Tantárgy
Iskolatípus/szakasz
évfolyam
Az anyagok jellege, típusa
Témakör (tantárgyfüggő)
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001
Az anyagok jellege, típusai
Tanmenet/részlet
Óravázlat
Szemléltetőanyag
Tanulói tevékenységek
Módszertani segédanyag
Irodalomjegyzék, linkgyűjtemény
Szakmai háttéranyag
Értékelés
Egyéb
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001
Tanulói tevékenységekhez
Például:
Feladatok, feladatlapok különböző célra
Kísérletek
Játékok, vetélkedők
Projekttervek
Tárgykészítés
Egyéni, páros és csoportmunka
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001
Lássunk néhány példát!
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001

similar documents