ME_Kick_off - Marex Elektrostroj

Report
IPA Component IIIC – Regional
Competitiveness Operational
Programme 2007-2013
MAREX-GEL d.o.o
MAREX-ELEKTROSTROJ d.o.o
Dva projekta u sklopu programa
Marex-Gel d.o.o
• IQ FOOD – Increase quality of
food
• Vrijeme provedbe Projekta: 18
mjeseci (19.16.2013-19.12.2014)
• Vrijednost projekta: 141.996,10 €
• Struktura ulaganja:
-
Sredstva EU fonda: 120.299,10€ (84,72%)
Vlastita sredstva: 21.697,00€ (15,28%)
Marex-elektrostroj d.o.o
• EE MAREX – Energy Efficiency
Manufacture in Marex-elektrostroj
• Vrijeme provedbe Projekta: 14
mjeseci (20.06.2013.-20.08.2014)
• Vrijednost projekta: 151.694,57 €
• Struktura ulaganja:
-
Sredstva EU fonda: 128.485,30 € (84,70 %)
Vlastita sredstva: 23.209,27 € (15,30 %)
Sredstva
• -• --
Članovi koordinacijskih odbora i
projektnih timova
Marex-Gel d.o.o
Marex-elektrostroj d.o.o
CC
PMT
CC
PMT
mr. sc. Sandra
Lordanić Lukavac
mr. sc. Sandra
Lordanić Lukavac
Tatjana Beneti,
dipl.oecc.
Tatjana Beneti,
dipl.oecc.
mr. sc. Petar Pedišić
Duje Prlj dipl.oecc.
Duje Prlj, dipl.oecc.
Katarina Colić
dipl.oecc.
Danijel Lordanić
dipl.oecc.
Vedrana Kevrić,
dipl.oecc.
Linda Segarić dipl.ing.
Ljubica Kabić
Dinko Basioli,
dipl.oecc.
Elementi projekata
• Promotivni elementi – vidljivost i komunikacija
-učestalost i tehnika izvještavanja
-promotivni alati
• Administrativni elementi-protokol suradnje,
dokumentacije i financiranja
-natječajna dokumentacija nabave
-banka partner
-revizija projekta
• Investicijski elementi
Marex-Gel d.o.o
IQ FOOD – INCREASE QUALITY OF FOOD
• Sadržaj
-
Strategija rasta tvrtke
Novi investicijski ciklus
Novi tehnološki procesi
• Ciljevi
-
IQF tehnologija (povećanje konkurentnosti)
Sustav za obradu otpadnih tehnoloških voda (zaštita okoliša)
Ugradnja solarnih panela (energetska učinkovitost)
• Projektni sažetak
-
SWOT analiza
Očuvanje okoliša
Suradnja sa institucijama EU
Prilagodljivost tvrtke
IQ FOOD – INCREASE QUALITY OF FOOD
• IQF TEHNOLOGIJA
-
Tunel za brzo zamrzavanje
Predviđena vrijednost ulaganja: 30.986,67 Eura
Vrijeme realizacije: 01.10.2013 – 31.01.2014
Tehničke karakteristike: temperatura smrzavanja -35/-40°C ; kapacitet smrzavanja 100-120kg/h
- Efekti ulaganja:
-
Povećanje kapaciteta proizvodnje
Energetska učinkovitost
Povećanje ekonomičnosti poslovanja
IQ FOOD – INCREASE QUALITY OF FOOD
• Sustav za obradu otpadnih tehnoloških voda
-
Predviđena vrijednost ulaganja: 23.644,89 Eura
Vrijeme realizacije: 01.12.2013 – 31.03.2014
Tehničke karakteristike: Obrada 15 m³ otpadne vode po danu
- Efekti ulaganja:
-
Zaštita okoliša obradom tehnoloških otpadnih voda
Usklađivanje s normom poslovanja ISO 14001
IQ FOOD – INCREASE QUALITY OF FOOD
• Ugradnja solarnih panela
-
Predviđena vrijednost ulaganja: 35.522,48 Eura
Vrijeme realizacije: 01.11.2013 – 28.02.2014
Tehničke karakteristike: površina krovišta 115m² ; očekivana godišnja proizvodnja 18.850 KW
- Efekti ulaganja:
-
Energetska održivost
Povećanje ekonomičnosti poslovanja
Usklađivanje sa EU direktivom o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28,
popularno nazvanom “20-20-20 do 2020.”
EE MAREX- Energy Efficiency
manufacture in Marex-elektrostroj
Marex-elektrostroj d.o.o.
EE MAREX – Energy Efficiency manufacture
in Marex-elektrostroj
• Glavna aktivnost projekta
- Izgradnja samostalnog foto naponskog solarnog sustava- električne centrale (na
krovištu poslovne zgrade) za potrebe vlastitog proizvodnog procesa, čime će se
uveliko utjecati na ekonomičnost proizvodnje
• Tehničke karakteristike
-
Površina krovišta predviđenog za instalaciju solarnog sustava: 270m²
Orijentacija krovišta: jugozapad
Broj predviđenih foto naponskih modula: 120 kom
Budući kapacitet instalirane snage solarnog sustava: do 30 kW
EE MAREX – Energy Efficiency manufacture
in Marex-elektrostroj
• Karakter glavne aktivnosti projekta
- Novi investicijski ciklus koji se temelji na povećanju energetske učinkovitosti kao
ključnog koraka osiguranja održivosti sustavnog gospodarenja energijom u
proizvodnji
• Preduvjet za modernizaciju proizvodnog postrojenja uvođenjem
novih tehnologija
- Angažiranje dodatne snage električne energije
• Analiza generatora potrošnje električne energije unutar tvrtke
- Blok opće potrošnje (rasvjeta, grijanje, hlađenje, uredska oprema…)
- Proizvodni blok (strojevi, alati i oprema za rad u funkciji proizvodnje)
EE MAREX – Energy Efficiency manufacture
in Marex-elektrostroj
• Opći cilj projekta
- Povećanje konkurentnosti tvrtke na tržištu koja će se temeljiti na razvoju energetske
učinkovitosti i zelenoj ekonomiji kroz sve poslovne procese čime će se naglasiti
orijentiranost tvrtke kao društveno odgovornog subjekta koji takvom poslovnom
politikom pridonosi razvoju i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
• Posebni cilj projekta
- Proizvodnja energije za potrebe vlastitog proizvodnog procesa, kako bi se osigurao
razvojni potencijal za uvođenje novih proizvodnih postrojenja koji ne bi zahtijevali
dodatnu angažiranost električne energije
EE MAREX – Energy Efficiency manufacture
in Marex-elektrostroj
• Očekivani rezultati projekta
- Ušteda energije (na razini postojeće tehnološke opremljenosti)
- Osiguranje razvojnog potencijala za uvođenje novih proizvodnih postrojenja bez
dodantog angažiranja električne energije
- Stvaranje kvalitetnije kvalifikacijske strukture kroz projektnu aktivnost edukacije
zaposlenika
- Proširenje suradnje s obrazovnim ustanovama na području praktične obuke učenika
- Poticanje suradnje s odjelom za ekonomiju na zadarskom sveučilištu kroz kolegij
“Kontroling i korporativno upravljanje”
EE MAREX – Energy Efficiency manufacture
in Marex-elektrostroj
• Dodana vrijednost projekta
- Temelji se na preferiranju načela društveno odgovornog poslovanja prema svim
dionicima
• Vizija tvrtke
- Postati prepoznatljiv promicatelj načela društveno odgovornog poslovanja
HVALA NA PAŽNJI!!

similar documents