Борима" ЕАД

Report
Съдържание















За нас
Нашите продукти
Фиксирани мрежи
Оптична комуникация
Електроразпределение
Монтаж
Инструментално производство
Други
Клиенти
Оборудване
Инструментален цех
Машинен цех
Шприцоване на пластмасови детайли и
Цех кабелна арматура
Монтажен цех и Прахово боядисване
Контакти
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
15
16
17
18
2
За нас
 ”Борима” ЕАД е създадено през 1975 г. като
производствено предприятие в системата на БТК.
От 2007г. предприятието се управлява от частни
инвеститори. Капиталът на дружеството е 1 млн. лв.
 Фабриката е специализиранa в производството на
телекомуникационно оборудване - бързосвързваща
техника и аксесоари, главни и междинни
разпределители, разпределителни кабелни шкафове,
крайни разпределителни кутии, съединителни муфи
и други.
 Предприятието произвежда също различни по вид
и форма изделия от пластмаса и метал.
 Разработването и внедряването на нови изделия,
отговарящи на актуалните изисквания на пазара е дело
на висококвалифицирани конструктори, технолози
и програмисти, работещи със специализирани
CAD/CAM софтуерни продукти на водещи фирми.
 Борима ЕАД работи с внедрена Система за управление на
качеството, сертифицирана по ISO 9001:2000 от Lloyd's
Register Quality Assurance. Притежава сертификат
№ 368034 от 30.11.2001г.
 От Март 2010г. „Борима“ ЕАД е част от UN Global Compact.
3
Нашите продукти
Компанията произвежда и предлага следните групи
продукти и услуги:
1.
Фиксирана комуникация
2.
Оптична комуникация
3.
Електроразпределение
4.
Монтаж
5.
Инструментално производство
6.
Други – общо над 400 изделия
Пълния продуктов каталог можете да намерите на:
http://borima.com/documents/borima_catalogue_products_bulgarian.pdf
4
1. Фиксирани мрежи

Бързосвързваща техника и аксесоари

Главни и междинни разпределители

Разпределителни шкафове

Крайни разпределителни кутии

Пластмасови муфи за медни кабели

Термосвиваеми муфи за медни кабели

Пластмасова телекомуникационна шахта
5
2. Оптична комуникация

Оптични муфи

Крайни оптични кутии

ODF-и с различни размери и модификации

Комуникационни шкафове от 6 U до 42 U
6
3. Електроразпределение

Линейна ролка

Пластмасови кутии

Различни типове и размери метални кутии
и други
7
4. Монтаж

Бързосвързваща техника и аксесоари

Термосвиваеми муфи

Пластмасови муфи

Разпределителни шкафове

Главни и междинни разпределители

Крайни разпределителни кутии

ODF разпределители

Оптични муфи
8
5. Инструментално производство
Борима има значителен опит в производството на:
Проектиране на шприц форми
Производство на шприц форми за шприцоване на
пластмаси чрез впръскване, щанцоване и пресоване
на метал и др.
9
6. Други

Канали за монтаж на модули

Различни типове метални кутии

Телефонни кабини

Пощенски и пожарни кутии
10
Клиенти
Част от клиентите ни са:

Виваком

Рейкап (Гърция)

БДЖ ЕАД

Български пощи

АЕЦ Козлодуй

Медиаконтакт ЕООД

Данфос (Дания) и други
11
Оборудване
1.
Инструментален цех
2.
Машинен цех
3.
Цех шприцоване и кабелна арматура
4.
Монтажен цех и Прахово боядисване
Пълния каталог на машините и инструментите можете да намерите на:
http://www.borima.com/documents/borima_catalogue_products_english.pdf
12
Инструментален цех
 Нишкова електро-ерозийна машина,
специализирана в прецизно рязане на
всякакъв вид метални профили с помощта
на нишка. Машината е производство на
Charmille Швейцария и използва Цифрово
Програмно Управление (ЦПУ).
 Обемна електро–ерозийна машина,
производство на Charmille Швейцария
 Фрезова машина DECKEL FP 1 с ЦПУ
 Фрезова машина М500 с ЦПУ,
предназначена за голям диапазон
разстъргващи и пробивни операции,
изискващи голяма точност
 Пробивно–разстъргваща и фрезова
машина с вертикално вретено PB 501.24
с ЦПУ
 Универсални фрезови машини
13
Инструментален цех (продълж.)
 Универсални стругове
 Оптически и профилен шлайф
 Пробивни бормашини с максимален
диаметър на пробиване до 40 мм
 Координатно-разточна машина
 Пещ за изпичане и втвърдяване на
полуфабрикати и готови изделия
с мощност 60 KW и температура
180-200 °C
 Уред за измерване на твърдостта
по системата на Бринел и Уикерс
 Вакуумна машина за производство
на електроди за инструменталното
производство
14
Mашинен цех

Ексцентрик преси и хидравлични преси с номинална
пресова сила на работа 10-250 тона

Нож гилотина за разкрояване на листов материал
на ленти, както и на готови продукти

Универсални преси

Универсални стругове с максимален диаметър
на работа 515 мм

Апарати за точково и аргоново заваряване,
използвани за получаването на заготовки
и готови изделия от листов материал, тръби
и профилен материал

Оборудване за прахово и мокро боядисване,
пистолет за електростатично нанасяне на боя.
Големината на полуфабрикатите и изделията,
които могат да се боядисват е 850 х 1 100 мм

Машина за лазерно рязане Lasering 500 с ЦПУ.
Използва се за лазерно рязане на едрогабаритни
детайли за малки серии от листов материал,
с максимална дебелина до 5 мм. Големина
на работната маса 1 000 х 1 000 мм
15
Шприцоване на пластмасови
детайли и Цех кабелна арматура
 14 шприц машини за шприцоване на детайли
под налягане чрез впръскване на различни видове
пластмаса. Фабриката има богат набор от различни
големини машини - 45 cm3, 125 cm3, 250 cm3, 320 cm3,
500 cm3, 1300 cm3, 3200 cm3, 10000 cm3. Машините
са с ЦПУ и имат 50 готови рецепти.
 Електрически сушилни за подготовка на пластмасите
 Автомати SOEL за автоматично огъване на пластини
(за специализираното производство)
 Пневматични преси с номинална пресова сила
на работа 5 kN за производство на дребногабаритни
елементи
 Мастилено-струен принтер за принтиране
на описание върху продуктите
 Дървообработващи машини за производство
на полуфабрикати, спомагащи производството
на продукцията
 Галваничен участък, снабден със специализирано
оборудване и пречиствателна станция
16
Монтажен цех и
Прахово боядисване
“Borima” ЕАД има значителен опит в
сглобяването на широк набор изделия
ръчно и с хидравлични преси.
Използват се електронни системи за
качествен контрол.
В цех „Боядисване“ има камера
и пистолет за електростатично
боядисване по метода Tribo.
17
Контакти
България, община Троян, област Ловеч, с. Борима 5672
Ул. “9 септември” № 120
“Борима" ЕАД
Teл.
0670 640 71
Teл./Факс 0670 629 95
E-mail
[email protected]
www.borima.com
Мартин Ганев
Председател на Съвета на директорите
GSM
0894 388 177
0888 457 524
E-mail
[email protected]; [email protected]
Костадин Къцев
Търговски директор
GSM
0894 388 176
E-mail
[email protected]
18

similar documents