Questions

Report
‫אמבריוסקופ‪-‬שאלה ‪:1‬‬
‫מקרה ראשון‪ :‬בת ‪ ,25‬נ‪ .0+‬אי פריון ראשוני של שנה על רקע‬
‫‪ .Severe OTA‬נשאבו והוזרקו ‪ 12‬ביציות‪.‬‬
‫מקרה שני‪ :‬בת ‪ ,40‬נ‪ .2+‬אי פריון משני ממושך‪ 4 ,‬שנים‪ .‬לאחר‬
‫‪ 6‬מחזורי ‪ .IVF‬עוברים באיכות בינונית‪ .‬נשאבו ‪ 4‬ביציות‪.‬‬
‫יש רק מקום אחד באמבריוסקופ‪ ,‬למי תתן עדיפות?‬
‫‪ .A‬למקרה ‪( 1‬בת ‪)25‬‬
‫‪ .B‬למקרה ‪( 2‬בת ‪)40‬‬
‫אמבריוסקופ‪-‬שאלה ‪:2‬‬
‫בת ‪ ,28‬נ ללא ילדים‪ .‬מחזור ‪ IVF‬שני‪ .‬נשאבו ‪ 10‬ביציות‪ ,‬הופרו ‪ .6‬ביום ‪ 2 ,3‬עוברים‬
‫מובילים‪ 8 ,‬תאים‪ ,‬ללא שברים‪ ,‬ועוד ‪ 4‬עוברים‪ 5-6 ,‬תאים‪ 10% ,‬שברים‪.‬‬
‫באיזה יום תחזיר את העוברים? האם לחכות ל‪?BLT-‬‬
‫‪ .A‬החזרת ‪ 1‬העובר המובילים ביום ‪3‬‬
‫‪ .B‬החזרת ‪ 2‬העוברים המובילים ביום ‪3‬‬
‫‪ .C‬גידול ליום ‪ 5‬והחזרת בלסטו אחד‬
‫‪ .D‬גידול ליום ‪ 5‬והחזרת שני בלסטו‬
‫אמבריוסקופ‪-‬שאלה ‪:3‬‬
‫בת ‪ ,26‬נ‪ .0+‬שאיבה שניה‪ ,‬לאחר שתי החזרות של עובר אחד‬
‫(טרי ‪ +‬מוקפאים)‪ .‬פעם ראשונה באמבריוסקופ‪ .‬יום ‪ ,5‬יש שני‬
‫‪ BLT‬יפים מאוד‪ .‬כמה תחזיר?‬
‫‪ .A‬עובר אחד‬
‫‪ .B‬שני הבלסטו‬
‫אמבריוסקופ‪-‬שאלת סיכום‪:‬‬
‫האם אתה סבור שלאמבריוסקופ יתרון מובהק על פני אינקובטור‬
‫רגיל?‬
‫‪ .A‬כן‪ ,‬ברוב המקרים‬
‫‪ .B‬כן‪ ,‬בחלק מהמקרים‬
‫‪ .C‬לא‪ ,‬לאמבריוסקופ אין יתרון מוכח‬

similar documents