(IX. 13.) NGM rendelet Módosítás: 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet

Report
„A könyvvitel csak akkor éri meg a
ráfordított munkát, és a könyvviteli
rendszer csak akkor érdemli meg a
tudományos tekintélyt, ha alkalmas
a gazdálkodás eredményeinek
kimutatására.”
(Magyary Zoltán)
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ
SZÁMVITELI RENDSZERE
2014. január 22.
I. Rendező mérleg
1. Az átfordító, rendező mérleggel
kapcsolatos feladatok
Megjelent! 36/2013. (IX. 13.)
NGM rendelet
• A folyamat három irányú
Módosítás: 75/2013. (XII. 31.)
NGM rendelet
2013. zárás
előtti
feladatok
rendező
tételek
átfordítás
2
2013. zárás előtti feladatok
• Leltározási feladatok
o Fordulónap 2013. XII. 31.
o Nincs felmentés, korábbi felmentések nem
érvényesek
• Selejtezési lehetőségek felülvizsgálata
• Függő, átfutó tételek rendezése
• Követelés, kötelezettség megbontása
• Zárótételek részletezése
3
Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek
• Azonosítás 2013. XII. 31-ig, ha ez nem
lehetséges akkor 2013. XII. 31-én dologi
kiadásként, vagy intézményi működési
bevételként kell elszámolni,
• Ennek maradványra gyakorolt hatása,
• Téves elszámolásból adódó függő tételeket is el
kell számolni dologi kiadásként és intézményi
működési bevételként, DE ezeket a tételeket fel
kell venni követelésnek vagy kötelezettségnek,
• Idegen pénzeszközöknek és támogatási
4
programok lebonyolítási számláknak ne
maradjon egyenlegük
RENDEZŐ TÉTELEK, AMIT
A 2014. ÉVI SZABÁLYOK
5
NEM ÉRTELMEZNEK
RENDEZŐ, TECHNIKAI TÉTELEK
o
o
Kiindulás 2013. évi beszámoló lezárt mérlege,
2013. évi számlához kell az átvezetéseket
végrehajtani  ezek a tételek nem képezik
részét sem a 2013. évi, sem a 2014. évi folyó
könyveléseknek
A rendező, technikai tételek lekönyvelése után
megszűnnek azoknak a számláknak az
egyenlege, melyek megfeleltetésére nincs mód
6
• Rendező, technikai tételek során kötelező a
kivezetés
o Alapítás-átszervezés aktivált értéke,
o Kísérleti fejlesztés aktivált értéke,
o Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe
adás értékeit,
o Közvetített szolgáltatások értékét,
o Támogatási program előlegek és az
előfinanszírozások miatti követeléseket, és
kötelezettségeket és ezek értékvesztéseit
7
Rendező, technikai tételeknél be kell hozni
olyan követeléseket és kötelezettségeket,
melyeket 2013. évben nem kellett
könyvelni, de 2014. évtől kell pl. működési
célú, felhalmozási célú támogatások és
átvett pénzeszközökkel kapcsolatos
követelés, kötelezettség
• Idegen pénzeszközök, melyek 2014. évtől már
költségvetési pénzeszközök
• Átfordulásnál idegen pénzeszköz marad
• 2014. évben nyitás után 38/2013. (IX. 19.)
NGM rendelet VII. fejezet K pont 3-4
8
alpontja szerint kell könyvelni
o
Költségvetési számvitelben


Költségvetési szervet
megillető idegen
pénzeszköz
T 09(2) – K 0041
T 005 – K 09(3)
Pénzügyi számvitelben
T 368 – K 34 (nem a
költségvetési szervet
illető)
T 32/33 – K 367
Költségvetési szervet
megillető idegen
pénzeszköz
T 368 – K 34
T 32/33 – K 9…
9
Átvezetési szabályok
4922. Egyéb mérlegrendezési számla
• 41, 42. számlacsoport számláinak
egyenlege (ha "T" egyenleg volt)
• 41, 42. számlacsoport számláinak
egyenlege (ha "K" egyenleg volt)
• alapítás-átszervezés
• támogatási program és
előfinanszírozás miatti kötelezettség
• kísérleti fejlesztés
• új követelések
• államháztartáson belüli
vagyonkezelésbe adás
• közvetített szolgáltatás
• támogatási program és
előfinanszírozás miatti követelés
• új kötelezettségek
Rendezés
4111-re
4211-re
4121-re
4171-re
2013. évi
számla
elnevezések
10
Átfordítás
• Megfeleltetés 2013. évi számlák 2014. évi
számláknak
11
RENDEZŐ MÉRLEGGEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
1. Meg kell nyitni a rendező mérleg 2013. évi
adatait, melyek már tartalmazzák a 2013. év
végi rendező, technikai tételeket (költségvetési
szerveknél, fejezeti kezelésnél az új NGM
rendelet 1 számú melléklete)
2. Határidő 2014. március 31.
3. Aláírások
12
KONZULTÁCIÓS
KÉRDÉSEK
13
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Gazdasági ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság
Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály
Szamkó Józsefné
főosztályvezető
Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: (06 1) 795-1690
Mobil: (06 30) 227-7007
E-mail: [email protected]
14
KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!
15

similar documents