Kiskunság

Report
Kocsis Gáborné Lamberti Judit
környezetismeret
4. osztály
BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye
Kiskunság
Petőfi Sándor: Az alföld
„Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én
világom;
Börtönéből szabadult sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.
Az Alföld kialakulása
Az Alpok, a Kárpátok és a Dunántúli-középhegység
kiemelkedésével egy időben az Alföld és a Kisalföld
területe megsüllyedt. A megsüllyedt területet a
tenger öntötte el, melyben évmilliók alatt vastag
(akár 4000 m) üledékréteg rakódott le. A környező
hegységekből érkező folyók sok hordalékot
(kavicsot, homokot, iszapot) szállítottak a
tengerbe, s folyamatosan feltöltötték azt. A
középhegységeink kiemelkedésével párhuzamosan
az alföldi területek tovább süllyedtek. Ez még
jobban gerjesztette a feltöltődést, hiszen a
nagyobb szintkülönbség miatt a folyók egyre több
hordalékot hoztak az alacsonyabb területekre. A
lerakódott folyami hordalék így szép lassan
feltöltötte, elegyengette a felszínt.
Az Alföld felszíne mégsem egységes.
Alakításában a víz és a szél egyaránt részt
vett. Míg például a Nagykunság a folyók
hordalékával elegyengetett tökéletes síkság,
addig a Kiskunság a szél munkája által
létrehozott homokbuckás, hullámos felszínű
terület. A szél a folyók által lerakott homokot
buckákba halmozta fel. A szél által távoli
területekről szállított finom porból lösz
halmozódott fel, melynek vastagsága Paks
környékén az 50 métert is eléri.
Mélységi keresztmetszet

similar documents