Korporacijsko upravljanje i stimulacija menadžera

Report
Silvije Orsag
• Javno dioničko društvo
• Prava i obveze dioničara
• Prava i obveze ostalih dionika (stakeholdera)
Kako se posao vodi
• Uprava ili vlada društva (governance)
• Obećanja
• Osobni ciljevi
• Dioničari
• Želje i očekivanja
• Djelovanje
• Menadžment
Grand hotel Neum, 18-20 IX 20014.
Kako je utemeljen posao
XVII Međunarodni simpozij: U susret promjenama
Između obećanja i prava
• U bilo kojem odnosu među ljudima
• Zaoštren na relaciji vlasnici – menadžeri
Različiti položaj interesa u javnom društvu
• Utržive dionice
• Neopipljiva imovina
Odnos prema riziku i rastu
Asimetričnost informacija
Problem agenata među dioničarima
Grand hotel Neum, 18-20 IX 20014.
Problem agenata
XVII Međunarodni simpozij: U susret promjenama
Vlasnici vs menadžeri
«Vlada» između menadžmenta i vlasnika
• Bonusi vs dividende u velikim financijskim institucijama
• Nagrađivanje menadžmenta i održivi razvoj društva
• Buffetova poštena uprava
Oblici nagrađivanja menadžmenta
• Fiksne naknade
• Varijabilne naknada
• Kombinacija fiksnih i varijabilnih naknada
Grand hotel Neum, 18-20 IX 20014.
Korporacijsko upravljanje kao megamenadžment
XVII Međunarodni simpozij: U susret promjenama
Nagrađivanje menadžera
• Računovodstveni profiti
• Ekonomski profit
• Pritisak menadžera na profite
• Eksproprijacija vlasništva
• Dodjela menadžerskih opcija
• Izravna dodjela dionica
Grand hotel Neum, 18-20 IX 20014.
Godišnji bonusi
• Osnovica utvrđivanja
Nagrađivanje
vlasništvom nad društvom
XVII Međunarodni simpozij: U susret promjenama
Oblici varijabilnih naknada
Cijena dionice
• Pravo kupnje (ili prodaje)
• Ne i obveza
125
Izvršna cijena
Zarade
100
100
25
Dioničke opcije
150
100
50
• Opcije koje izdaje emitirajuće društvo na svoje dionice
• Razlike s pravim opcijama
• Dugoročne, a ne kratkoročne opcije
• Poklonjene, a ne kupljene opcije
• Njihovo izvršenje povećava broj glavnih dionica društva
• Menadžeri mogu utjecati na kretanje cijena dionica
Grand hotel Neum, 18-20 IX 20014.
Uvjetovana tražbina
XVII Međunarodni simpozij: U susret promjenama
Priroda opcija
• Dugoročni program nagrađivanja
• Nisu za prodaju
Porezni tretman
• Obično niži porez na kapitalne dobitke od onog na plaće
• Mogućnost izbora vremena realizacije
Računovodstveni tretman
• Nema dodatnih troškova osim emisije opcija u novcu
• Suvremeni zahtjevi kapitalizacije vrijednosti
Ekonomski trošak
Grand hotel Neum, 18-20 IX 20014.
Motiviraju na djelovanje za rast vrijednosti dionica
XVII Međunarodni simpozij: U susret promjenama
Poticajno nagrađivanje opcijama
• Omogućavaju špekulativne aktivnosti menadžmenta
• Negativan dojam javnosti
• Zanemarivanje dividendi
• Asimetričnost učinka
Dodjela dionica alternativa opcijama
• Ograničene dionice
• Ograničenje prodaje
• Ograničenje prema dosizanju određenih ciljeva
• Performansne dionice
Grand hotel Neum, 18-20 IX 20014.
Problem dioničkih opcija
XVII Međunarodni simpozij: U susret promjenama
Dodjela dionica
Mogući razlozi slabog učinka poticajnog nagrađivanja
• Veća averzija prema riziku menadžera od vlasnika
• Velika fiksna komponenta nagrade
• Računovodstveno mjerenje uspjeha
Upitnost opcija
• Rast vs dividende
• Poticaj financiranju rizičnih projekata
• Problem pada cijena dionica
• Manipulacije s iskazivanjem profita
Grand hotel Neum, 18-20 IX 20014.
Slaba potvrda učinkovitosti kroz istraživanja
XVII Međunarodni simpozij: U susret promjenama
Upitnost poticajnog nagrađivanja
Vlada (nadzorni odbor) direktore
Direktori sebe same
Grand hotel Neum, 18-20 IX 20014.
Vlasnici direktore
XVII Međunarodni simpozij: U susret promjenama
Tko koga nagrađuje

similar documents