IA strefa okołobiegunowa

Report
Strefa Okołobiegunowa
Wykonawcy:
Ola Mania
Filip Jatelnicki
Szymon Kołosowski
Mateusz Kadłubowski
IA
Spis Treści
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zasięg strefy okołobiegunowej
Typy klimatów
Klimatogramy
Statystyki opadów i temperatury
Stacje meteorologiczne
Wzory i obliczenia
Cechy
Rośliny
Zwierzęta
Gleby
Bibliografia
Zasięg strefy okołobiegunowej
Strefa okołobiegunowa
SPIS TREŚCI
Typy Klimatów
• Podbiegunowy (Subpolarny)
• Biegunowy (Polarny)
SPIS TREŚCI
Klimatogramy
30
5
0
25
-5
20
Dudinka (subpolarny)
-10
15
-15
mm
stopnie C
-20
10
60
15
-25
5
-30
0
-35
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
X
10
50
5
0
40
XI XII
-5
opady
30
-10
stopnie C
-15
20
Czeluskin (polarny)
-20
-25
10
-30
0
-35
I
SPIS TREŚCI
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Statystyki opadów i temperatury
Roczna
średnia
temperatur
Roczna
amplituda
Czeluskin
-15,6°C
-30,5°C
Roczna
suma
opadów
187
Dudinka
-10,7°C
-26,3°C
267
SPIS TREŚCI
STACJE METEOROLOGICZNE
•
•
•
•
Czeluskin
Współrzędne geograficzne- 77° 43’N,104° 18’E
Wysokość-10m.n.p.m
Dudinka
Współrzędne geograficzne-69° 23’N,86° 24’E
Wysokość-20m.n.p.m
Czeluskin
Dudinka
SPIS TREŚCI
Wzory i obliczenia
Roczna suma opadów:
• Czeluskin: 21  15  8  10  15  15  25  26  12  10  187 (mm )
12
21  11  8  10  12  29  32  49  44  28
 267 (mm )
12
• Dudinka:
Średnia roczna temperatura:
• Czeluskin:
 31,3  29,7  28,5  22,6  11,2  2,8  0,8  0,6  2,9  10,3  22,6  27,4
 -15,6(stopni C)
12
CZĘŚĆ 2
SPIS TREŚCI
•Dudinka:
 29,5  25,7  22,5  16  6,4  3,8  12  10,4  3,2  8,4  21,8  26,9
 10,7(C )
12
Roczna amplituda temperatur:
• Czeluskin: 31,3+2,9=34,2(stopni C)
• Dudinka: 29,5+12=41,5(stopni C)
CZĘŚĆ 1
SPIS TREŚCI
Cechy
Klimat subpolarny(podbiegunowy):
• W najcieplejszych miesiącach temperatura
powietrza wynosi ok.10 ⁰ C.
• Duża roczna amplituda temperatury
powietrza.
• Roczna suma opadów wynosi
ok.200-300(mm).
CZĘŚĆ 2
SPIS TREŚCI
Klimat polarny(biegunowy):
•Ujemna temperatura powietrza w ciągu
całego roku.
•Opady (śniegu) bardzo małe do 200mm.
CZĘŚĆ 1
SPIS TREŚCI
Charakterystyczne rośliny dla klimatu
polarnego
• Roślinność jest uboga lub jej brak. Dla tego
regionu charakterystyczne są pokrywy skalne
lub pustynie lodowe.
CZĘŚĆ 2
Pustynia Lodowa
SPIS TREŚCI
Charakterystyczne rośliny dla klimatu
subpolarnego
• Na glebach tundrowych, występują raczej mchy i porosty. Niskie
temperatury i silne wiatry powodują to, że roślinność jest
uboga. Rośliny rosną blisko siebie, chroniąc powierzchnie przed
zimnem. Nazywane jest to rośnięciem poduszkowym.
Tundra- mchy i
porosty
Brzoza Karłowata
CZĘŚĆ 1
SPIS TREŚCI
brzozy i wierzby karłowate
(rośnięcie poduszkowe)
Charakterystyczne zwierzęta dla klimatu
polarnego
Nawet na wiecznym lodowcu istnieją zwierzęta.
Najbardziej charakterystyczne z nich to:
Foka- ssak; mieszka na
lądzie , choć większość
czasu spędza w wodzie.
Niedźwiedź Polarny
-ssak; mieszka na
lądzie, żywi się fokami
i pingwinami. W czasie
zimy zapada w sen
zimowy .
Walenieprzedstawiciele
ssaków w
środowisku
wodnym . CZĘŚĆ 2
SPIS TREŚCI
Charakterystyczne zwierzęta dla
klimatu subpolarnego
Lisy polarne- gatunek drapieżnego ssaka,
występujący na obszarach na północ od kręgu
polarnego.
Lisy te można spotkać zarówno nad morzem, w
dolinach, jak i wysoko na grzbietach górskich.
Wół piżmowy– gatunek ssaka. Naturalny
zasięg występowanie tych ssaków obejmuje
arktyczne rejony Ameryki północnej, od Alaski
po Kanadę i Grenlandię.
CZĘŚĆ 1
SPIS TREŚCI
Gleby
•
•
•
•
Biegunowy (polarny):
Pokrywy skalne.
Pustynie lodowe(patrz: slajd o roślinach).
Podbiegunowy (subpolarny):
Gleby tundrowe-mała zawartość próchnicy,
dużo okruchów skalnych.(patrz: slajd) .
Wieczna zmarzlina.
SPIS TREŚCI
Bibliografia
• Wikipedia
• „Świat bez tajemnic- Podręcznik do geografii
dla gimnazjum. Klasa I”- Wydawnictwo
Szkolne PWN,2009r,wydanie 1.
SPIS TREŚCI

similar documents