Uue terminikomisjoni loomisest

Report
Uue terminikomisjoni
loomisest
Liina Laumets
[email protected]
Eesti Looduseuurijate Selts
(ELUS)
• Asutatud 1853. aastal.
• Baltimaade vanim järjepidevalt tegutsenud
teaduslik selts.
• Põhitegevus: luua ja arendada teadusalaseid
sidemeid, teaduse populariseerimine,
kirjastamine, erialane tegevus jpm.
• Koduleht: www.elus.ee
• FB lehekülg:
www.facebook.com/EestiLooduseuurijateSelts
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Foto: http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Looduseuurijate_Selts
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Raamatukogu
• ~160 000 teavikut.
• Baltimaade suurimaid
loodusteadustele
spetsialiseerunud
raamatukogusid.
• Aastaraamatud.
• Populaarteaduslike
kogumike sarjad jpm.
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Niklus (toim) jt. ilmumas
ELUS sektsioonid
• 22 aktiivset sektsiooni.
• 1905 - Järvekomisjon (Henn Timm).
• 2008 - Ökoloogia eesti keelse terminoloogia
komisjon (Marek Sammul).
• 1931 – Geoloogiasektsioon.
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
ELUS geoloogiasektsioon
• 1931 – Geoloogia- ja geomorfoloogia
sektsioon.
• 1935 Geoloogia- ja geograafia sektsioon.
• alates 1957 – Geoloogiasektsioon.
• Taasaktiviseerumine 2009 - uue juhatuse
valimine.
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Geoloogiasektsioon
• Populaarteaduslikud
teeõhtud.
• Schola geologica.
• Geoteaduste
tudengitööde
konkursside
hindamikomisjonides
osalemine.
• Erinevad projektid (KIK).
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Foto: sygiskool.ee
Vajadus
• Teadustöö.
• Õppetöö.
• Teaduse populariseerimine.
• Eestikeelse erialaterminoloogia areng.
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Taust ja olemasolev seis
•
•
•
•
•
Olemasolevad üldsõnastikud.
Õppekirjandus.
Wikipedia.
Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat (TEA).
Erinevad keemia, füüsika, bioloogia
sõnastikud.
• Eesti-inglise maapõuesõnaraamat (TTÜ).
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Võimalused
• Riiklik programm: Eesti keeletehnoloogia.
• Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu II.
• “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–
2017″.
• 2014. aastal taotlusvoor - Terminisõnastike,
andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss.
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Töörühm
• Liina Laumets (MSc geoloogia) –
Kvaternaarigeoloogia, paleoklimatoloogia,
geokeemia.
• Marge Uppin (PhD geoloogia) – Hüdrogeoloogia.
• Liisa Lang (MSc geoloogia) – Paleontoloogia,
stratigraafia, biomineralisatsioon.
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Eesmärk
• 800 terminit 2014. aasta lõpuks.
• Veebipõhine.
• inglise-eesti seletav maateaduslik sõnastik.
• Otsinguvõimalus.
• Kõigile huvilistele tasuta kättesaadav.
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Probleemid terminitega
• Puudub vaste eesti keeles.
• Palju erinevaid tähendusi.
• Väga spetsiifilised.
• Aegunud terminid.
• Lühendid.
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Loodetavad tulemused
• 2014 aasta lõpuks 800 terminit
• Kokku ~5000 terminit
• Lisaks geoloogia üliõpilastele hõlbustab
sõnaraamat õpetajate, loodusteaduste
valdkonna ametnike, tõlkijate jt. tööd, aidates
kaasa eestikeelse erialase terminoloogia
säilimisele ja uue kujunemisele
rahvusvahelises inglisekeelses
teaduskeskkonnas.
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"
Tänan tähelepanu eest!
8. oktoober 2014 IX oskuskeelepäev
"Rääkimine hõbe, koostöö kuld"

similar documents