Писменица сербскога језика по говору простога народа писана

Report
Српско писмо и језик
IX – XIX века
Писмо
Књижевни језик
Народни језик
IX - X век
• - 863. Ћирило и Методије су превели
црквене књиге са грчког на словенски језик.
• Саставили су глагољицу по угледу на грчко
писмо и старословенски језик
• Старословенски језик је био први
књижевни језик свих Словена
Глагољица
Грчко писмо и глагољица
Старословенска ћирилица
Бројеви
Српскословенски језик
XI – XII век
• Преписивачи су унели особине српског
народног језика у старословенски језик.
Старословенски језик
+
народни језик
Мирослављево јеванђеље
Славеносрпски језик
Рускословенски језик
+
народни језик
Захарије Орфелин
XIII vek
Сава Мркаљ
XVIII – XIX vek
Вук Стефановић Караџић
Ђ, ђ
Ј, ј
Љ, љ
Њ, њ
Ћ, Ћ
Џ, џ
Један глас – једно слово
Српски језик
(Вукова борба за народни језик)
• Вук је написао је прве књиге важне за
стандардни српски језик:
• Граматика српског језика (Писменица
сербскога језика по говору простога
народа писана)
• Речник српског језика (Српски ријечник,
26 000 акцентованих речи)
Српска народна књижевност
• Вук је сакупљао и записао
Песме
Приче
Пословице
Загонетке

similar documents