Matematică informatică

Report
OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Anul şcolar
2014-2015
- Matematică informatică 3 clase (84 de locuri);
Ciclul
gimnazial:
1 clasă
(28 de locuri)
Ciclul liceal:
7 clase
(196 de locuri)
- Matematică informatică intensiv limba engleză
1 clasă (28 de locuri);
- Matematică-informatică intensiv informatică
1 clasă (28 de locuri);
- Ştiinţele naturii 1 clasă (28 de locuri);
- Ştiinţe sociale - bilingv limba
engleză
1 clasă (28 de locuri).
Clasa a V-a
Matematică:
Prof. Iulian Danielescu
Limba română:
Prof. Marcel Ganea
Clasa „Mici, dar buni”
opţional: matematică şi informatică
Atuurile clasei:
Pregătire temeinică la toate disciplinele;
Includere în programe intensive de
antrenare pentru concursuri;
Implicări în activităţi extracurriculare
diverse;
Atmosferă de competiţie şi de
performanţă.
Profilul matematică-informatică
Clasa a IX-a A
Matematică:
Prof. Iulian Danielescu
Informatică:
Prof. Cristian Toncea
Clasa „Be the best”
opţional: matematică
Miruna Vlad – distinsă la
olimpiadele de matematică, de
astronomie şi de lingvistică
calificat la olimpiada internaţională
de astronomie
Raluca Sbîrnea – distinsă
la olimpiada de geografie
Radu Andrei – distins la olimpiadele
de informatică, de fizică, de
astronomie,
Atuurile clasei:
Nivel înalt de pregătire al elevilor formaţi în
cadrul ciclului gimnazial al Colegiului;
Elevi cu performanţe olimpice confirmate la
numeroase discipline;
Implicări în activităţi extracurriculare
diverse;
Participări la proiecte internaţionale
derulate de şcoală.
Profilul matematică-informatică
Clasa a IX-a B
Matematică:
Prof. Gabriel
Daniilescu
Informatică:
Prof. Florica Mortu
Clasa „La CNNB, A = B”
opţional: matematică
Elevul Alex Tatomir,
calificat la Balcaniada de informatică
– Belgrad, 2014
Atuurile clasei:
Nivel înalt de pregătire al elevilor care
provin din Colegiu şi al celor formaţi în
şcolile gimnaziale;
Elevi cu performanţe olimpice la numeroase
discipline;
Participări la proiecte internaţionale
derulate de şcoală;
Implicări în activităţi extracurriculare
diverse.
Profilul matematică-informatică –
intensiv limba engleză
Clasa a IX-a C
Matematică:
Prof. Carmen
Botea
Limba engleză:
Prof. Luminiţa
Mocanu
Informatică:
Prof. Florica
Mortu
Clasa „Shakespeare meets Math”
opţional la limba engleză
Limba engleză:
Prof. Anca
Iftemi
Atuurile clasei:
Certificare prin examene de tip
„Cambridge”;
Profesori participanţi la stagii de formare în
Universităţi din Marea Britanie;
Posibilitate de însuşire sistematică, eficientă
şi rapidă a limbii engleze;
Parcurs şcolar în domeniul real şi atestat în
limba engleză.
Profilul matematică-informatică –
intensiv informatică
Clasa a IX-a D
Matematică:
Prof. Eugenia
Slobodeanu
Informatică:
Prof. Florica Mortu
Clasa „PC++”
opţional: informatică
Atuurile clasei:
 Posibilitate de însuşire sistematică, eficientă şi
rapidă a informaticii;
 Individualizare a învăţării prin lucru pe grupe;
 Însuşirea de tehnici avansate de programare;
 Certificare în informatică prin atestat,
posibilitate a susţinerii ECDL;
 Tradiţie în performanţa olimpică la
informatică.
Profilul matematică-informatică
Clasa a IX-a E
Informatică:
Prof. Nistor Moţ
Matematică:
Prof. Adela Dimov
Clasa „Measure for measure”
opţional: matematică
Atuurile clasei:
Parcurs şcolar echilibrat în profilul real;
Cursuri de pregătire suplimentară la
disciplinele de profil;
Implicare în activităţi extracurriculare
diversificate;
Deschidere către inovaţie prin happening.
Profilul ştiinţele naturii
Clasa a IX-a F
Fizică:
Prof. Liviu Arici
Biologie:
Prof. Maria
Fătu
Chimie:
Prof.
Nicoleta Mînecă
Clasa „Be a scientist”
1 opţional: fizică
Atuurile clasei:
Parcurs şcolar în profilul real, cu pregătire
aprofundată în domeniul ştiinţelor naturii;
Dotare materială specifică, în laboratoarele
şi cabinetele şcolii;
Tradiţie în performanţa olimpică la chimie,
la fizică şi la biologie;
Deschidere către cercetare şi inovare.
Profilul ştiinţe sociale – bilingv limba
engleză
Clasa a IX-a G
Limba engleză:
Prof. Aurelia
Şerban
Istorie:
Prof.
Alexandru
David
Limba engleză:
Prof. Luminiţa
Mocanu
Discipline
socio-umane:
Prof. Toni
Marţian
Clasa: „Think, do and believe in English!”
opţional: limba engleză şi Geografia Marii Britanii
Atuurile clasei:
Clasă de profil umanist, cu accent pe studiul
fenomenelor sociale şi comunicarea în limba
engleză;
Ofertă unică, la nivelul judeţean, prin
asocierea ştiinţe sociale-bilingv engleză;
Certificare prin examene de tip „Cambridge”
şi atestat de limba engleză;
Profesori cu stagii de formare în Universităţi
din Marea Britanie.
Cei mai buni aleg CNNB!

similar documents