koolitoit

Report
Läänemaa
koolitoit 2013
Koolid
 Osales 10 kooli üle Läänemaa
 Valdav osa väikesed maakoolid
Valdkonnad, Mida vaadeldi ?
1.Toidu kvaliteet
2.Õppe ja kasvatustöö ehk
toidukultuuri edendamine
3.Koostöö
4.Personali juhtimine
5.Ressursside juhtimine
1.Toidu kvaliteet (positiivne)
 Enamik koole osaleb koolipiima ning
puuviljaprogrammis.
 On koole, mis on võtnud kindla poolfabrikaatide vältimise
suuna ja valmistavad kogu söögi ise
 Maakoolides on levinud kohaliku tooraine kasutamine.
 Mitu sööklat pakkus õpilastele lisaks lõunale ka värskeid
köögi ja puuvilju
 Paljudes koolides oli toit valmistatud tehnoloogiliselt
õigesti ja oli maitsev
1. Toidukvaliteet (soovitused)
 Kasutusse rohkem maitsetaimi
 Kasutada suuremas sortimendis toorainet (oad, tangud,
hirss, tatar, suurem valik juurvilju, rõikad, seller, rukki ja
kaerajahu, maitsetaimed, rohelised salatid jne)
 Ühe toidu sees rohkem komponente, et õpilased
saaksid korraga suuremas valikus mineraalaineid ja
vitamiine
 Sama eelarvega valmistatud toitude kvaliteet on kooliti
väga erinev
 Menüüsse rohkem erinevaid toite
2.Õppe ja kasvatustöö (positiivne)
 Õpetajad, õpilased ja kokad arutlevad koolides
toidu teemadel ja arvestavad üksteise arvamusega
 Mõnes koolis saavad õpilased ise endale toidu
portsjonit tõsta
 Mõnes koolis on laudadel toit ja lauanõud
maitsekalt kaetud eelkattes
 Mõnes koolis kasutatakse lauanõudena portselani
ja klaasi ning seda sobivas suuruses

2.Õppe- ja kasvatustöö
(soovitused)
 Õpilastele võimalus ise endale toitu tõsta.
 Õpilased kaasata söökla tegemistesse, näiteks abiks
laudu katma.
 Kodundustunnid koostöös kooli kokaga, kes saab õpetada
lapsi toitu valmistama, serveerima ja tegema teadlikke
valikuid toidumaailmas.
 Laudadel võiks olla eelkate, näiteks salvrätikud, väike
lauakaunistus, leib ja sai
 Õpetada õpilasi valima toitude ja jookide serveerimiseks
paraja suurusega ja selleks ettenähtud lauanõusid ja anda
ise eeskuju
3.Koostöö (positiivne)
 Koolipere suhtleb tihedalt omavahel ja õhkkond on
koostööd soosiv
 Väikesed kogukonnad on teadlikud oma õpilaste
muredest
 Koolisöökla toitlustab vähem kindlustatuid ka
hommikul ning pärastlõunal
 Hoolekogu liikmed on kaasatud ka koolitoidu
teemasse
3.Koostöö (soovitused)
 Söökla nädalamenüü kooli kodulehele kõigile
huvipooltele nähtavaks
 Toiduvalmistamise tundidesse kaasata kooli kokk
 Vanemad, õpilased, kokad ja õpetajad võiksid olla
kaasatud
toidukultuuri
edendamiseks
ühistegevusse
 Lastevanemate, laste ja õpetajate koolitamine
tervisliku toitumise põhimõtetest ja sellele teemale
järjepideva tähelepanu suunamine
4. Personali juhtimine
 Mõned kokad on koolis tõelised eeskujud- käivad
koolitavad tihti end ja annavad oma teadmisi ka
õpilastele edasi
4.Personali juhtimine (soovitused)
 Juhtkonna suurem tugi kokkade oskuste
arendamiseks, arenguvestlused põhjalikumaks
 Kokkade omaalgatus, ideed ja soovid oma
töötingimuste parendamiseks selgeks mõelda ja
juhtkonnale teada anda
 Vajalik personali koolitamine köögiseadmete,
tervisliku toitumise, maitsetaimede, kastmete ja
erinevate tangaine ning vähemtuntud köögiviljade
valmistamise osas
5. Ressursside juhtimine
 Sööklad on puhtad ja seadmetega varustatus on
hea
 Majandamine sööklates on heaperemehelik
 Väikese raha summa eest tehakse mõnes koolis
väga head ja kaunilt serveeritud toitu
5. Ressursside juhtimine
(soovitused)
 Planeerida pikemaajaliselt uute seadmete vajadus, et leida
siis ressursse
 Toiduraha kasutamise oskus. Näiteks 1 kilo valmistoidu hind
ei sõltu sellest kas seal on 15 erinevat komponenti või vaid 4
 Ruumide, töötajate ühiskasutus ettevõtjatega
 Lisamüük
 Õpilaste kaasamine köögitoimkonda
Soovitused emasteks tegevusteks
 Parim koolisöökla võitja koolide külastused
üheskoos kokkadele ja koolijuhtidele
 Maakonna tublide koolide külastus kokkadele ja
koolijuhtidele
 Koolisöökla kokkadele oma emaililist info
vahetuseks
 www.toitumine.ee
Suur tänu usalduse ja
kogemuste jagamise eest

similar documents