Presentatie Activiteitenweger

Report
De activiteitenweger App
Dr. Esther Steultjens
Lectoraat
Neurorevalidatie
E-Health
E-Health
E-Health

E-health is zorg waarbij het persoonlijk
contact met je behandelaar geheel of
gedeeltelijk wordt vervangen door internet of
andere nieuwe technologie.

Denk hierbij aan:
–
websites
–
Apps
–
Skype
–
Games
E-Health
Het voordeel van e-health behandeling is
dat je deze kunt doen waar en wanneer
het je uitkomt.
Verlaging van zorgkosten, efficiënt
zorggebruik, zelfmanagement
stimuleren
Wat betekent het voor de behandelaar?
Lectoraat neurorevalidatie

Gericht op verhogen kwaliteit en
efficiëntie van behandelingen van cliënten
met een neurologische aandoening.

Van jong tot oud

Van aangeboren tot verworven

Verbindt de praktijk en het onderwijs met
onderzoek.
Vermoeidheid


In 2001 meest gerapporteerde
gezondheidsklacht (36% van de
bevolking)
In 50% van de gevallen niet “ziekte
specifiek”.
–
2e nationale studie huisartsenzorg, Nivel
2004.
Vermoeidheid

Mentale en fysieke moeheid symptoom
van zeer veel aandoeningen

Relatie met sombere gevoelens,
piekeren, problemen oplossen en
cognitieve vaardigheden

Betekenisvolle activiteiten uitvoeren
beïnvloed vermoeidheid positief
De Activiteitenweger

Geeft inzicht in activiteitenpatroon

Geeft advies over hoeveelheid
inspanning/ontspanning

Ondersteunt de dagplanning

Maar nu nog de wetenschappelijke
onderbouwing!
Onderzoeksthema’s

Validiteit en betrouwbaarheid van scores

Activiteitenpatronen bij specifieke
doelgroepen

Gebruik activiteitenweger bij specifieke
doelgroepen

(Kosten) Effectiviteit en doelmatigheid app

Professionele ondersteuning bij gebruik app.
1e uitgevoerde onderzoek

Hoe ervaren cliënten met chronische pijn het
effect van de activiteitenweger?

Kwalitatief onderzoek bij 10 cliënten

Semi-gestructureerde interviews

m/v = 3/7; gem: 44 jaar (29-65), gemiddelde
behandeling 6,5 maand
Resultaten
Door dit systeem dingen doen die niet
meer konden
–
–
–
–
–
Het is een manier van leven geworden
Mede door de Activiteitenweger is er een
wereld open gegaan
De pijn is te sturen
Door een betere structuur de dag doorkomen
Grenzen respecteren
Resultaten
Leren balans te vinden door de
activiteitenweger
–
Langzaam steeds meer een balans krijgen tussen activiteit en
inactiviteit
Waardevol om er een eigen draai aan te
geven
–
–
–
Door het gebruik van lijsten en kaartjes werd inzichtelijk hoe de
activiteiten per dag ingedeeld zijn
De Activiteitenweger wordt bewust en onbewust nog gebruikt door
cliënt
Doseren
Resultaten
Het is een confronterende werkwijze
–
Eerste gedachte: weerstand tegen werkwijze
Gebruiksvriendelijk, confronteert met eigen beperkingen
Eye-opener
–
Bewustwording
–
–
Totaalpakket zorgt voor complete
behandeling
–
–
Ook de fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en
revalidatiearts zijn belangrijk in het revalidatietraject
Invloed therapeut is belangrijk
Vervolg onderzoek




De activiteitenweger bij neuralgische
amyotrofie (Radboud UMC, Nijmegen)
De activiteitenweger: gebruik bij de doelgroep
kinderen (HAN)
De activiteitenweger en het Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) model (HAN)
Toevoegen activiteitensymbolen aan app
De App!
Samenwerking

ICA iLab

Meander Medisch Centrum

Lectoraat Neurorevalidatie
Dank voor de aandacht

similar documents