MOJA SZKO*A W LICZBACH I PROCENTACH

Report
Bartosz Góral
Kacper Mizerski
Damian Dziekanowski
 Zaczęło
się od kupna ziemi pod budowę
szkoły. Zakupiono ją w lipcu 1927 roku.
Powierzchnia mierzyła 25 000 łokci
kwadratowych (ok. 7 500 m2), a jej koszt
wynosił 10 000 zł. Plac ten sprzedał
właściciel ziemi - Tadeusz Kowalski.
Urząd gminy Letnisko-Brwinów zapłacił
za 20 000 łokci, a 5 000 łokci
kwadratowych właściciel ofiarował.
Kilka lat później szkoła została otwarta.
1 IX 1999 nastąpiło otwarcie gimnazjum,
gdzie pierwszym dyrektorem szkoły
została Pani Jadwiga Archacka.
Poniższy wykres przedstawia liczbę uczniów
w poszczególnych latach.
Następny wykres przedstawia liczbę uczniów w
poszczególnych latach z podziałem na płeć.
Całe gimnazjum liczy sobie 158 osób.
Najwięcej osób chodzi do klasy 1b, natomiast najmniej do 3c.
Poniższy wykres przedstawia procent osób z każdej klasy.
 Nasza
grupa projektowa przeprowadziła
ankietę w całym gimnazjum składającą
się z 18 pytań. Wypełniło ją 131 osób.
Obliczyliśmy procent z każdej
odpowiedzi i sporządziliśmy wykresy na
podstawie danych. Udostępniamy je w tej
prezentacji.
 Miłego oglądania ;)
Dziękujemy
serdecznie za
poświęcenie czasu na
obejrzenie naszej
prezentacji. 

similar documents