Document

Report
dr Karolina Muszyńska
Na podst.: http://www.csun.edu/~dn58412/IS431/IS431_SP13.html
2



Faza definicji zakresu – JAKI JEST PROBLEM
Faza analizy problemu – JAKIE KWESTIE TRZEBA
ROZWIĄZAĆ
Faza analizy wymagań – JAKIE SĄ WYMAGANIA
• Czego użytkownicy potrzebują i chcą od nowego systemu?

Faza projektu logicznego – CO SYSTEM MA ROBIĆ

Faza analizy decyzji – JAKIE ROZWIĄZANIE WYBRAĆ
3
Zadania fazy analizy wymagań

Identyfikacja wymagań systemu
◦ Wymagania funkcjonalne: czynności i usługi
dostarczane przez system: funkcje biznesowe,
wejścia, wyjścia, przechowywane dane.
◦ Wymagania pozafunkcjonalne: pożądane cechy
charakteryzujące system dotyczące: działania,
dokumentacji, budżetu, łatwości obsługi,
właściwości dających oszczędności kosztów lub
czasu, bezpieczeństwa, itp.
4
Zadania fazy analizy wymagań

Priorytetyzacja wymagań
◦ Niezbędne vs pożądane wymagania

Aktualizacja planu projektu
◦ W przypadku gdy wymagania przekraczają
wstępne założenia należy albo zmniejszyć jego
zakres albo zwiększyć budżet projektu
5






System będzie kosztował więcej niż zakładano.
System będzie dostarczony później niż zakładano.
System nie będzie spełniał oczekiwań użytkowników
i to niezadowolenie może spowodować, że nie będą
chcieli z niego korzystać.
Koszty utrzymania i rozwijania działającego już
systemu mogą być niewspółmiernie wysokie.
System może okazać się niepewny, podatny na błędy
i przestoje.
Reputacja zespołu zostaje splamiona, gdyż
jakiekolwiek braki, bez względu na to kto jest im
winien, są postrzegane jako błędy całego zespołu.
6







Zgodne – wymagania nie są sprzeczne ani niejasne.
Kompletne – wymagania opisują wszystkie możliwe
wejścia i odpowiedzi systemu.
Realne – wymagania mogą być spełnione z przy
dostępnych zasobach i istniejących ograniczeniach.
Wymagane – wymagania są niezbędne z punktu
widzenia realizacji celów systemu.
Dokładne – wymagania są wyrażone prawidłowo.
Identyfikowalne – wymagania bezpośrednio
korespondują z funkcjami i właściwościami systemu.
Weryfikowalne – wymagania są tak zdefiniowane,
aby można było je zweryfikować w fazie testów.
7

Identyfikacja i analiza problemu

Zbieranie-odkrywanie wymagań

Dokumentowanie i analizowanie wymagań

Zarządzanie zmianami wymagań
8

Analiza wymagań w celu rozwiązania
problemów związanych z:
◦
◦
◦
◦
◦

Brakującymi wymaganiami
Sprzecznymi wymaganiami
Nierealnymi wymaganiami
Nakładającymi się wymaganiami
Niejasnymi wymaganiami
Formalizacja wymagań
◦ Stworzenie dokumentu definiującego wymagania
◦ Przekazanie dokumentu udziałowcom lub
komitetowi sterującemu
9
Dokument definiujący wymagania powinien
zawierać następujące elementy:
◦ Funkcje i usługi, które mają być realizowane przez
system.
◦ Wymagania pozafunkcjonalne dotyczące
właściwości, cech i atrybutów systemu.
◦ Ograniczenia związane z procesem tworzenia
systemu lub warunkami w jakich ma działać.
◦ Informacje o innych systemach, z którymi
tworzony system musi współpracować.
10







Przeglądanie istniejącej dokumentacji,
formularzy i baz danych
Badania i wizyty podobnych instalacji
Obserwacja środowiska pracy
Kwestionariusze
Wywiady
Prototypowanie
Sesje planowania wymagań - Joint
requirements planning (JRP)/Joint
application development (JAD)
11
Sesja wspólnego planowania wymagań - Joint
requirements planning (JRP) – to proces, w
ramach którego przeprowadzane jest wysoce
ustrukturalizowane spotkanie grupowe (ze
starannie dobraną grupą udziałowców i
zdefiniowaną agendą), który umożliwia
analizę problemów i zdefiniowanie wymagań
dla systemu.
12

similar documents