Powerpoint informatieavond groep 8 - 11 november 2014

Report
VMBO
OP DE RGO
RGO Middelharnis
LEERWEGEN IN HET VMBO
BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG
KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG
GEMENGDE LEERWEG
THEORETISCHE LEERWEG / MAVO
SECTOREN OP DE MAVO
• Economie
• Zorg & Welzijn
• Techniek
• Landbouw
PROFIELEN OP HET VMBO (beroepsgericht)
• Economie en ondernemen *
• Horeca, bakkerij en recreatie
• Zorg & Welzijn
• Bouwen, wonen, interieur
• Produceren, installeren en energie
• Mobiliteit en transport
• Media, vormgeving en ict *
• Groen
• Dienstverlening en producten
* aanwezig op RGO
RGO Middelharnis
ECONOMIE EN ONDERNEMEN
• 4 profieldelen
•
•
•
•
•
Commercieel ( verkoop)
Secretarieel ( receptie, post, telefoon)
Logistiek ( magazijn)
Administratie (boekhouding)
4 keuzedelen *
•
•
•
•
Mode en design ( kleding ontwerpen)
Vormgeving ( etaleren, logo, folder)
Ondernemen
Webshop
* Keuzedelen onder voorbehoud
MEDIA, VORMGEVING EN ICT
• 4 profieldelen
•
•
•
•
Audiovisuele vormgeving en productie
2D en 3D vormgeving en productie
ICT
Interactieve vormgeving en productie
• 4 keuzedelen
KEUZEDELEN MEDIA, VORMGEVING EN ICT *
• Fotografie
• 3D vormgeving en realisatie
• Applicatieontwikkeling
• Game designs
• Licht, geluid en decor
• Podium
Meer informatie op
www.vernieuwingvmbo.nl
* Keuzedelen onder voorbehoud
RGO Middelharnis
VAKKENPAKKET 3 BASIS EN KADER
•
•
•
•
•
•
•
•
Nederlands
Engels
Duits
Wiskunde
Beroepsgericht vak ( 12 uur per week)
Economie
Kunstvakken
Lich.Opvoeding
3
VAKKENPAKKET 3 MAVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nederlands
Engels
Wiskunde
Nask
Beroepsgericht vak
Economie
Bi/Gs/Ak/Fa/Du*
Kunstv.1
LO
Maatschappelijke stage
KLAS 3
•
•
•
•
•
RGO Middelharnis
Werkweek
Duitsland
Workshop Beeld
en Geluid
Englisch theater
Debat wedstrijd
Theater
voorstelling
verkeer
EXAMEN
VMBO BOVENBOUW =
LEERJAAR 3 EXAMENJAAR
en
LEERJAAR 4 EXAMENJAAR
MAVO XL
•
•
•
•
•
•
Overgang naar klas 3 en 4
Gemiddelde rapport cijfer 6,8
Extra verdiepingsstof in de les
extra XL uur
Extra vak
Betere voorbereiding op doorstroming
naar Havo
RGO Middelharnis
STAGE IN KLAS 4
• BASIS EN KADER
• 2 WEKEN STAGE
• MAVO
• 1 WEEK STAGE IN DE SECTOR
• Maken hiervan een
SECTORWERKSTUK
SKILLS TALENTS KLAS 4
Landelijke wedstrijd van
vmbo leerlingen in hun
sector
Nu nog; ict en administratie
HEEFT U NOG VRAGEN??
A.W. van Donk-Riksman
Conrector mavo vmbo
[email protected]

similar documents