Dywidenda cyfrowa, a dalszy rozwój rynku naziemnej telewizji

Report
Dywidenda cyfrowa, a dalszy rozwój
rynku naziemnej telewizji cyfrowej
Stan strategii państwa
w obszarze gospodarowania
widmem częstotliwości
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
1
27.04.2014r.
KONIEC?
• konwersji analogowej telewizji ?
• rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej?
• co dalej z uwolnionym spectrum i
dywidendą cyfrową?
• co z konwergencją naziemnej telewizji
cyfrowej?
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
2
To Dzień
Kanonizacji Jana Pawła II
- co nam pozostawił ?
W encyklice Redemptoris missio Jan Paweł II
powiedział:
«nową kulturę» medialną kształtują nie tylko
upowszechniane treści, ale przede wszystkim
«nowe sposoby przekazu, nowe języki, nowe
techniki i nowe postawy psychologiczne» (n. 37).
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
3
Dychotomia czy konwergencja?
• Telewizja albo usługi szerokopasmowego
dostępu do internetu
-sztuczny dylemat
• Efekt: podział społeczeństwa, a nie
powszechność medialnych audiowizualnych
usług innowacyjnych w środowisku
konwergentnym
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
4
działania UKE w obszarze spectrum
(1)
(A) w kwietniu 2013r. UKE ogłosiło konsultacje w
sprawie II dywidendy cyfrowej (MUX-5, MUX-6)
Przedstawiono do wyboru 4 sposoby zagospodarowania tego
zakresu:
• utrzymanie dla radiodyfuzji (naziemnej telewizji cyfrowej);
• przeznaczenie dla bezprzewodowej komunikacji
szerokopasmowej (Internetu mobilnego);
• współużytkowanie przez nadawców i operatorów sieci
szerokopasmowych z restrykcyjnymi warunkami geograficznymi;
• tworzenie platform konwergentnych, skupiających zarówno
usługi radiodyfuzyjne jak i szerokopasmowe usługi mobilne.
Wynik konsultacji: podział głosów nadawców
i operatorów
stan: brak rozstrzygnięć
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
5
działania UKE w obszarze spectrum (2)
(B) Równolegle - Ogłoszono dostępność częstotliwości
(MUX-8)
Wynik: zgłoszone zainteresowania 17 podmiotów,
w tym nadawcy publicznego
Stan: oczekiwanie na przydział albo konkurs
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
6
Konsultacje KRRiT
w styczniu 2014r. KRRiT przekazała do konsultacji
projekt strategii regulacyjnej na lata 2014-2016,
rysując swoje stanowisko:
• niezbędne są analizy rynku i potrzeb odbiorców
• przeznaczenie dywidendy dla broadcastingu
• powszechność oferty telewizji cyfrowej
• możliwość oferty płatnej
• system warunkowego dostępu
Stan: Strategia przyjęta w marcu 2014r.
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
7
Rząd – Zespół Międzyresortowy z 2010r.
Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej do 2013r.
• Przy
zastosowaniu nowej techniki transmisji sygnału telewizyjnego
DVB-T, możliwe jest jednoczesne bardzo znaczące zwiększenie liczby
dostępnych kanałów telewizyjnych, wprowadzenie dużo lepszej jakości
odbioru i dodatkowo - jako nowości - usług interaktywnych.
• Stymulacja rozwoju gospodarczego poprzez zdyskontowanie korzyści
wynikających z dywidendy cyfrowej wpłynie na wykorzystanie
uwolnionego pasma do uruchomienia nowych usług i rozszerzenia
istniejących.
• Wykorzystanie zwolnionych częstotliwości pozwoli na dalszy rozwój
nowoczesnych technik, wpływając tym samym na rozwój gospodarczy.
Stan: nie w pełni zrealizowany, brak dalszej strategii,
niepewność dla oferty HD, TVHbb, usług dodatkowych
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
8
Komisja Europejska a EBU
W styczniu 2014r. odbyło się posiedzenie Hight Level Spectum Group przy
Komisji Europejskiej w sprawie zagospodarowania widma II dywidendy dla
telewizji cyfrowej naziemnej
Europejska Unia Nadawców zaprezentowałą swoje stanowisko, a w nim:
• „Platforma naziemna odgrywa kluczową rolę powszechnego dostępu
telewizji”
• „Usługi dodatkowe wzbogacają jej ekosystem” - rejestratory cyfrowe
(DVR), usługi komunikacji pożytku społecznego i hybrydowe świadczone
są przez nadawców przy wykorzystaniu komplementarnie broadbandu,
• „Bez przydziału dywidendy dla nadawców istnieje poważne ryzyko:
niezdolności zaoferowania nowych innowacyjnych usług” – czyli
wykluczenia ich z powszechnego dostępu, braku integracji społeczeństwa,
do czego może prowadzić brak konwergencji mediów,
• Potencjał „broadcastingu” – dla szerokopasmowej konwergencji
(transmisji danych i audiowizualnych usług na żądanie)
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
9
2015 – Stanowisko UE
na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną
Ostatni czas na wypracowanie stanowiska
polskich organów i strategii kraju
- Do tego momentu:
brak bezpieczeństwa inwestycji
wobec niepewnych rozstrzygnięć
regulacyjnych
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
10
Uzasadniona potrzeba podziału II
dywidendy cyfrowej w Polsce
•
dla usług telewizji cyfrowej naziemnej:
– zwiększenie powszechności oferty wobec innych platform telewizyjnych (satelitarnych,
kablowych),
– urzeczywistnienie pluralizmu mediów i różnorodności treści (nowe programy tematyczne),
– budowa innowacyjnej platformy dla usług zintegrowanych w środowisku konwergentnym ,
•
•
z uwagi na dotychczas marginalny odbiór telewizji poprzez internet i platformy
mobilne,
dla rozwoju usług dodatkowych dla telewizji:
–
–
–
–
•
•
telewizji hybrydowej , w tym przekazów interaktywnych
kanałów wirtualnych,
zapisów on demand, w tym „mobizodów”,
usług e-goverment czy e-commerce,
telewizja z dostępem warunkowym,
możliwość płatnej oferty programowej (dostęp warunkowy konieczny)
– konieczna z uwagi na kurczenie się rynku reklamy
– niepewność systemu finansowania misji publicznej
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
11
Dziękuję za uwagę
[email protected]
Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego
TVP, radca prawny
12

similar documents