contextbegeleiding

Report
Experimenteel
modulair kader van
Jongerenwelzijn
Regionale intervisie
Vlaams-Brabant/Brussel
Leuven, 22 februari 2013
H0 INHOUD
Agenda
• Doel en samenstelling regionale intervisie
• Voorstelling EMK organisaties
• Praktische opstart
• Concrete vragen
• Convenant
• Data en thema
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P2
H1
Regionale intervisie
Doel en samenstelling
3
H1 Doel en samenstelling
Doel
•
systematische uitwisseling tussen organisaties onderling
•
Afstemming met de verwijzende instanties (toewijzing, wachtbeheer, externe
regie)
•
Inhoudelijke evaluatie (good practices, zowel op organisatieniveau als op
trajectniveau)
•
Praktische ondersteuning (vragen, registratie, opvolging)
•
Thema’s (vb: regiefuncties, veranderende teamsamenstelling, inzet
crisisverblijf, …)
Samenstelling
•
1 afgevaardigde per organisatie
•
Afvaardiging verwijzende instanties (wachtbeheer, regioverantwoordelijke,
teamverantwoordelijke, jeugdrechter, consulent, …)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P4
H2
Organisaties
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P5
LEUVEN
DE WISSEL
MFC COMBO
SPOREN
BESTUURLIJK
ARRONDISSEMENT
LEUVEN
MONTE ROSA
AMBER
ALBA – DIENST ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING
CIDAR – DE VUURVOGEL
HUIZE LEVENSRUIMTE
HUIZE LEVENSLUST
HUIZE SINT-VINCENTIUS
BESTUURLIJK
MINOR-NDAKO
ARRONDISSEMENT
BRUSSEL-HOOFDSTAD
TONUSO, CENTRUM VOOR JEUGDHULP
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P6
De Wissel
Contextbegeleiding: 34
Cb ifv aut wonen: 1
Verblijf: 21 (1bis)
Ondersteunende begeleiding: 7
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P7
De Wissel: afdelingen
Centrum Molenmoes
Ondersteunende begeleiding: 7 (j-m, 12-18j)
De Rotonda
Cb aw: 1
Contextbegeleiding: 28 (m, 14-18j)
Verblijf: 13 (1 bis, m, 14-18j)
Ondersteunende begeleiding: 2 (m, 14-18j)
De Switch
Contextbegeleiding: 14 (m, 14-18j)
Cb aw: 1
Verblijf: 12 (1 bis, m, 14-18j)
Ondersteunende begeleiding: 2 (m, 14-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P8
MFC Combo
Contextbegeleiding: 71
Cb aw: 6
Dagbegeleiding in groep: 22
Verblijf: 33 (j-m: 5 0-12j / 10 0-18j / 18 12-18j, (13
1bis, 14-18j))
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P9
MFC Combo: afdelingen
Surdo
Contextbegeleiding: 16 (j-m, 0-18j)
Unit Buken
Contextbegeleiding: 22 (j-m, 0 -18j)
Cb aw: 5
Verblijf: 20 (5 j-m, 0-12j / 15 j-m, 12-18j (10 1bis))
Dagbegeleiding: 2 (j-m, 6 -18j)
Unit Leuven
Contextbegeleiding: 20 (j-m, 0-18j)
Cb aw: 1
Verblijf: 10 (7 j+m, 10-18j / 3 j+m, 12-18j (1bis))
Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -16j)
Unit Tienen
Contextbegeleiding: 13 (j-m, 6-18j)
Verblijf: 3 (j-m, 6-14j)
Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -14j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 10
Sporen
Contextbegeleiding: 128
Dagbegeleiding in groep: 9
Cb ifv aut wonen: 6
Verblijf: 63 (39 0-18j / 24 12-18j (14 1bis,
14-18j))
Ondersteunende begeleiding: 1
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 11
Sporen: afdelingen
CANO De Pas
Contextbegeleiding: 12 (j, 14-18j)
Cb aw: 1
Verblijf: 4 (1bis, j, 14-18j)
Ondersteunende begeleiding: 1 (j, 14-18j)
DTL
Contextbegeleiding: 32 (j-m, 0 -18j)
Kinderdorp
Contextbegeleiding: 29 (j-m, 0-18j)
Cb aw: 2
Verblijf: 29 (j-m, 0-18j)
MFC
Contextbegeleiding: 55 (j-m, 0-18j)
Verblijf: 30 (10 j-m, 4-18j / 20
Cb aw: 3
j 12-18j, m 14-18j (10 1bis))
Dagbegeleiding: 9 (j-m, 12 -18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 12
Monte Rosa
Contextbegeleiding: 43
Cb ifv aut wonen: 5
Verblijf: 40 (31 j-m, 0-18j, 9 j-m, 14-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 13
Monte Rosa: afdelingen
DeNiZ en Denoek
Contextbegeleiding: 26 (j-m, 0-18j)
Verblijf: 24 (j-m, 0-18j)
Monte Rosa Herent
Contextbegeleiding: 11 (j-m, 14-18j)
Verblijf: 10 (j-m, 14-18j)
Studiowonen Slick 87
Contextbegeleiding: 11 (j-m, 17-18j)
Cb aw: 5
Verblijf: 10 (j-m, 17-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 14
Amber
Contextbegeleiding: 32
Cb ifv aut wonen: 24
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 15
Alba
Ondersteunende begeleiding: 10 (j-m, 12-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 16
Cidar – De Vuurvogel
Contextbegeleiding: 16
Ondersteunende begeleiding: 3 (j-m, 12-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 17
Huize Levensruimte
Contextbegeleiding: 58
Cb ifv aut wonen: 3
Verblijf: 42 (5, j-m, 0-12j / 37, j-m, 0-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 18
Huize Levenslust
Contextbegeleiding: 14
Cb ifv aut wonen: 1
Verblijf: 12 (j-m, 0-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 19
Huize Sint-Vincentius
Contextbegeleiding: 154
Dagbegeleiding in groep: 30
Cb ifv aut wonen: 8
Verblijf: 100 (52 0-18j / 48 12-18j (10 1bis)
Opmerking: Limburg + Vlaams-Brabant
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 20
Huize Sint-Vincentius: afdelingen
Thuisbegeleidingsdienst Oost-Brabant
Contextbegeleiding: 24
Transit
Contextbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)
Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)
Meander
Opm: deels Limburg / Vl-Brabant (CWL Limburg)
Cb aw: 8
Contextbegeleiding: 92 (j-m, 0-18j)
Verblijf: 92 (52 j-m, 0-18j / 40j 12-18j, m )
Raat
‘t Spant
Contextbegeleiding: 10 (m, 12-18j)
Contextbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
Verblijf: 10 (m, 1bis)
Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)
P 21
Minor-Ndako
Contextbegeleiding: 76
Cb aw: 18
Verblijf: 60 (22 j-m, 0-12j / 38 j-m, 12-18j (1bis))
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 22
Minor-Ndako: afdelingen
Thuisbegeleiding
Contextbegeleiding: 38
Ambulant
Contextbegeleiding: 38
Koala
Verblijf: 9 (j-m, 0-12j)
Benjamin
Verblijf: 13 (j-m, 0-12j)
Minor/Major
Verblijf: 19 (j-m, 1bis)
Juna
Verblijf: 19 (j-m, 1bis)
Cb aw: 18
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 23
Minor-Ndako: afdelingen
Contextbegeleiding: 76
Cb aw: 18
Verblijf: 60 (22 j-m, 0-12j / 38 j-m, 12-18j (1bis))
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 24
Tonuso, centrum voor Jeugdhulp
Contextbegeleiding: 139
Cb aw: 16
Dagbegeleiding in groep: 30 (j-m 6-18j)
Verblijf: 42 (28 j-m 6-18j / 14 j-m 14-18j (1bis))
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 25
Tonuso: afdelingen
Kom-aid
Contextbegeleiding: 58
Cb aw: 6
Verblijf: 21 (10 j-m, 6-18j /11 14-18j (1bis))
Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)
Magn-aid
Contextbegeleiding: 30
Cb aw: 4
Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)
Plan-aid
Contextbegeleiding: 51
Cb aw: 6
Verblijf: 21 (18 j-m, 6-18j/ 3 j-m, 14-18j(1bis)
Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 26
H3
Praktische Opstart
27
EMK in kernwoorden
Geen erkenningscategorieën meer, maar een
organisatie voor bijzondere jeugdzorg die modules
aanbiedt
Cliënttraject centraal: organisatie past aanbod aan in
functie van wijzigende nood in traject
Verwijzende instantie bepaalt de bandbreedte
waarmee een jongere in een organisatie instroomt:
welke modules ingezet kunnen worden zonder dat de
beschikking wijzigt
Bij wijziging bandbreedte: nieuwe beschikking
Modules vanuit één organisatie (uitz: ondersteunende
WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 28
begeleiding) (IJH: ruimer)
Cliënttraject binnen EMK
• Samengesteld op basis van modules
• Minimaal: contextbegeleiding
• Modules = 6 maanden
minimaal 6-maandelijkse evaluatie (beschikkingen
kunnen langer lopen, cf. vroeger)
• Versterkte regie en constante vraagverheldering
• Belang van driehoek cliënt – organisatie – verwijzende
instantie: wijzigingen in trajecten gebeuren in overleg vanuit
de driehoek. Verwijzende instantie heeft hier een bijzonder
mandaat in vanuit bewaker maatschappelijke noodzaak en
veiligheid.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 29
Praktische Opstart - Toewijzing
 maatregelen
Cf. MFC: koppeling bestaande maatregelen aan een
bandbreedte met één of meerdere modules (maar
geen ‘bandbreedtemodel 1-4’ meer)
Één minderjarige - één maatregel – 1 of meer
modules (uitz: MOF)
Één mobiele maatregel (met enkel module
‘contextbegeleiding’) per gezin (cf. bezetting)
(optie: maatregel ‘thuisbegeleiding meerdere kinderen’)
Voortgezette maatregelen: cf. vandaag
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 30
Toewijzing
 Maatregelen: modules
• De modules ‘contextbegeleiding’, ‘contextbegeleiding
i.f.v. autonoom wonen’, ‘ondersteunende begeleiding’ en
kunnen afzonderlijk ingezet worden.
• De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ moeten steeds
gecombineerd worden met de module
‘contextbegeleiding’
• De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ kunnen niet
gecombineerd worden voor één minderjarige.
• De modules ‘contextbegeleiding’ en ‘contextbegeleiding
i.f.v. autonoom wonen’ kunnen niet gecombineerd
worden.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 31
Aard maatregel
Minimale
modules
Optionele
modules
Registratie
in Domino
CBJ
JRB POS
JRB MOF
BXL Ord
Art 69 2°
Art 38 §1, 3°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 3°
CB
Crisis
Ond. begel.
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
Art 69 4°
Art 38 §1, 5°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 5°
CB
DB
Crisis
Ond. begel.
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
Art 69 10°
Art 69 6°
Art 38 §1, 11°
Art 38 §1, 7°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1,
10°
CB
V
Crisis
Ond. begel.
OVBJ met
verblijf/cb aw
Art 69 5°
Art 38 §1, 6°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 6°
cb aw
Crisis
Ond. begel.
OVBJ met
verblijf/cb aw
Art 69 3°
Art 38 §1, 4°
Art 37 §2, 4°
Art 10 §1, 4°
Ond.
begel.
+ voortgezette maatregelen
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 32
Toewijzing
 Beschikking:
Voorbeeld 1: jongere moet residentieel worden
geplaatst in Tonuso, centrum voor Jeugdhulp
‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor bijzondere
jeugdzorg Tonuso, centurm voor Jeugdhulp, adres, binnen een
bandbreedte met modules contextbegeleiding, verblijf en
crisisverblijf, vanaf …/…/…, met kosten ten laste van de
subsidiërende overheid.’
Voorbeeld 2: jongere moet mobiel worden begeleid,
maar de mogelijkheid van crisisverblijf wordt
ingeschat:
‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor bijzondere
jeugdzorg Tonuso, centrum voor Jeugdhulp, adres, binnen een
bandbreedte met modules contextbegeleiding en crisisverblijf, vanaf
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 33
…/…/…, met kosten ten laste van de subsidiërende
overheid.’
Toewijzing
als een module definitief wordt uitgeschakeld,
verandert de bandbreedte
 Bijvoorbeeld: jongere zit in verblijf + contextbegeleiding in
Huize Levensruimte. Cliënttraject evolueert zodanig dat na
afbouw van verblijfsdagen de minderjarige volledig in de
context kan verblijven. Toch wordt de mogelijkheid van
crisisopvang voorzien als back-up  nieuwe beschikking
waarbij de bandbreedte verandert van ‘contextbegeleiding +
verblijf + crisisverblijf’ naar ‘contextbegeleiding +
crisisverblijf’.  geen verrekening kinderbijslag meer.
Als een module moet worden ingeschakeld die niet
in de bandbreedte staat, nieuwe beschikking nodig
 Bijvoorbeeld: jongere schakelt van verblijf +
contextbegeleiding naar dagbegeleiding +
contextbegeleiding  nieuwe bandbreedte = nieuwe
beschikking
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 34
Toewijzing
Registratie in DOMINO:
Artikelnummers zoals voorheen
Begin- en einddatum beschikking
Selectie categorie: ‘experimenteel modulair kader
(EMK)’
Voorziening: naam organisatie
Type: OVBJ met verblijf/cb aw
OVBJ zonder verblijf/cb aw
KINDERBIJSLAG!
Bijzondere mededelingen: modules benoemen
Extra: crisisverblijf niet in bandbreedte (in Domino:
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
‘time-out’)
P 35
Centrale Wachtlijst
 Op niveau van modules (instroom)
 Wachtlijst contextbegeleiding
 Wachtlijst dagbegeleiding in groep + contextbegeleiding
 Wachtlijst verblijf + contextbegeleiding
 Wachtlijst contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen
 Wachtlijst ondersteunende begeleiding
 Niet elke organisatie heeft elk type wachtlijst…
 Ev. verbijzondering: cf. vandaag (leeftijd, geslacht, kortdurende
cb,…)
 Belang van transparantie!
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 36
Samenvatting toewijzing
 Indicatiestelling i.t.v. modules
 Op wachtlijst (i.t.v. modules)
 Beschikking: toevertrouwen aan organisatie voor bijzondere
jeugdzorg x, (ev. afdeling),…
binnen een bandbreedte met de modules x, y, z
 Registratie in Domino
 Opstart hulpverleningstraject
 Wijziging samenstelling bandbreedte  nieuwe beschikking
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 37
H4
Concrete vragen
•
•
•
•
•
•
•
CWB
Samenstelling bandbreedte (CBJ – JRB)
Ondersteunende begeleiding: combineerbaarheid
Rechtstreeks instroom cb in afgebouwde residentie
Convenant (werkingsgebied – innovatie)
Afwijkingen (overtal, leeftijd)
…
38
H5
Convenant
39
Praktische opstart
• Erkenningsbesluit
• Convenant (werkingsgebied – innovatie)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 40
H6
Data en thema
41

similar documents