Kalibrasyon Merkezi - Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Report
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
SUNUM PLANI :
1. Koruyucu Bakım ve Kalibrasyonun
gerekliliği
2. Cihazlarla İlgili Dokümantasyon
Çalışmaları
3. TABOM (Tıbbi Aygıtlar Bakım
Onarım Merkezi) BMM
4. Kalibrasyon cihazlarından örnek
fotoğraflar
Kalibrasyon : Belirlenmiş koşullar
altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm
standardını kullanarak, diğer test ve
ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi,
sapmalarının belirlenmesi ve doküman
hâline getirilmesi işidir.
Koruyucu Bakım : Cihazların arıza
yapmalarını
engellemek,
kullanım
ömürlerini uzatmak ve güvenli çalışmalarını
sağlamak için daha önceden hazırlanmış
talimatlara göre yapılan işlemlere denir.
KALİBRASYON
- SAPMA SINIRI
REFERANS
DEĞER
+ SAPMA SINIRI
AYAR
ÖLÇÜLEN
DEĞER
Koruyucu Bakımın Temel
Aşamaları
-Şebeke bağlantılarının kesilmesi ve ikaz
işaretlerine uyma
-Talimatlara uygun çalışma
-Temizleme ve yağlama
-Ayarlama
-Verimlilik testi ve güvenlik kontrolü
1. KORUYUCU
BAKIM VE
KALİBRASYON
NEDEN
GEREKLİDİR ???
KORUYUCU BAKIM VE
KALİBRASYON NEDEN
GEREKLİDİR
Koruyucu bakım, onarım ve
kalibrasyon hizmetleri ile cihaz ve
sistemlerin ortalama ömrü %30
artmakta,
Onarım masrafları %50,
Yatırım maliyetleri %20
azalmaktadır.
KORUYUCU BAKIM VE
KALİBRASYON NEDEN
GEREKLİDİR
Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli
sunulması
Hasta ve cihaz güvenliği ,
Cihazların arızalanma sıklığının
azalması
Olası büyük arızaların daha
öncesinden tespit edilerek kontrol
altına alınabilmesi
KORUYUCU BAKIM VE
KALİBRASYON NEDEN GEREKLİDİR
Tıbbi cihazların kalitesi ile bu
cihazlarla gerçekleştirilecek olan her
türlü işlemin güvenilirliğinde,
Tıbbi cihazların ekonomik ömürlerinin
daha uzun ve verimli hale gelmesinde
İhmallerden doğabilecek risklerin
minimize edilmesinde.
2. CİHAZLARLA
İLGİLİ
DOKÜMANTASYON
ÇALIŞMALARI
CİHAZLARLA İLGİLİ
DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI
-Kalibrasyon işlemleri için metotlar
belirlenmesi, dokümante edilmesi
ve uygulanması,
-Kalibrasyon ve Arıza Kayıtlarının
tutulması,
-Sonuçlara
göre
cihazların
sertifikalandırılması ve cihazların
etiketlenmesi.
CİHAZLARLA İLGİLİ
DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI
-Cihaz veri tabanının kayıt altında
tutulması
-Tıbbi cihazlar için ayrı bir barkod sitemi
kullanarak, tüm tıbbi cihazların bakım
onarım ve kalibrasyon işlemlerinin
hastane otomasyon sistemi üzerinden de
takip edilebilir olması,
-Cihazların
arıza,
bakım
ve
kalibrasyonlarıyla
ilgili
istatistiki
bilgilerin alınabilmesi,
3. TABOM (TIBBİ
AYGITLAR BAKIM
ONARIM MERKEZİ)
Biyomedikal
Mühendislik
Merkezi
TABOM (Tıbbi Aygıtlar Bakım
Onarım Merkezi)
-Birimimizin bünyesinde 6 teknisyen 9
tekniker 2 mühendis ve bir sekreter
çalışmaktadır.
-Üniversite
hocalarından
da
danışmanlık hizmeti alınarak, bu
hizmetlerin en verimli şekilde
devamlılığı sağlanmaktadır.
-Ayrıca
her
yaz
döneminde
biyomedikal alanında eğitim veren
lise yüksekokul ve üniversitelerden
stajyer öğrenci eğitilerek sektöre
kazandırılmaktadır.
Biyomedikal bakım,
onarım ve kalibrasyon
konularında çalışan
teknik elemanlarımız
alanlarında yıllardan beri
branşlaşarak, dallarında
uzmanlaşmışlardır.
4. KALİBRASYON
CİHAZLARINDAN
ÖRNEK
FOTOĞRAFLAR
KULLANILAN REFERANS
CİHAZLARDAN BAZI
ÖRNEKLER:
Elektriksel Güvenlik Analizörü
Anestezik Gaz Analizörü
Pipet Kalibrasyon Sistemi
İnfüzyon Pompası Analizörü
Dijital Takometre
Defibrillatör/Transc. Pacer Analizörü
SpO2 Analizörü
X Ray Kalibratörü
Sterilizatör (Otoklav) Kalibrasyon
Sistemi
Hemodiyaliz Kalibrasyon Sistemi
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Sağlık İşletmesi
HAZIRLAYANLAR
Şükrü TAŞ
Recep USLU
Doç.Dr. Fırat HARDALAÇ
Kalibrasyon Lab. Tel : 0 312 306 13 70
0 312 306 13 71
BMM (TABOM) Tel: 0 312 306 11 65
0 312 306 11 67

similar documents