File - BMM 3105 :

Report
TAHUN 6
SK SERI MAHKOTA,
KUANTAN, PAHANG
Mengajukan soalan yang
menggunakan kata tanya
dan tanpa kata tanya
untuk mendapatkan
huraian dan penerangan.
Memberikan jawapan yang
tepat dengan alasan yang
munasabah.
Membuat karangan pendek
berdasarkan gambar.
Apakah yang dapat disimpulkan
berdasarkan gambar di atas?
Mengapakah berlakunya
pencemaran sungai?
Adakah sungai penting kepada
kita?
TEKAN
SINI
Murid-murid diperdengarkan
pita rakaman mengenai berita
pencemaran sungai
Guru dan murid bersoal jawab
mengenai rakaman tersebut
Guru mengedarkan brosur yang
mengandungi surat berita
Sila rujuk pada surat berita
Tekan sini
Jawab soalan di bawah berdasarkan surat berita di atas
1) Apakah isu yang dibincangkan
dalam petikan berita di atas?
A)
B)
C)
D)
Pencemaran udara
Pencemaran hutan
Pencemaran sungai
Pencemaran tanah
Jawab soalan di bawah berdasarkan surat berita di atas
2) Berikut merupakan antara penyakit
akibat pencemaran sungai yang
dinyatakan pada surat Berita,
KECUALI…
A)
B)
C)
D)
Demam denggi
Selsema dan batuk
Melodosis
Chikugunya
Jawab soalan di bawah berdasarkan surat berita di atas
3) Berdasarkan surat berita di atas,
pencemaran bukan sahaja berpunca daripada
aktiviti-aktiviti ekonomi, tetapi berpunca
juga ………
A) Aktiviti-aktiviti penduduk kampung
B) Aktiviti penebangan hutan
C) Aktiviti pembalakan
D) Aktiviti perlombongan bijih timah
Jawab soalan di bawah berdasarkan surat berita di atas
4) Apakah yang dimaksudkan dengan anjakan
minda pada kenyataan surat berita di atas?
A)
B)
C)
D)
Berfikir kreatif
Menjana idea
Memberikan pendapat
Mengubah pemikiran
1
2
3
4
1
2
3
4
KATA HUBUNG:
Merupakan perkataan yang
digunakan untuk menggabungkan
perkataan dengan perkataan
rangkai kata dengan rangkai
kata ayat dengan ayat.
Kata Hubung terbahagi kepada
3 bahagian:
1) Kata Hubung Pancangan
2) Kata Hubung Gabungan
3) Kata Hubung Berpasangan
KATA HUBUNG GABUNGAN /
PANCANGAN
Contoh
dan
Ayat Contoh
pencemaran sungai disebabkan
tumpahan minyak dan sampah sarap
bahawa
Kami yakin bahawa yang dikatakan itu
benar.
hingga
Ayah dan kawannya berbual hingga larut
malam
kerana
Aini menangis kerana lapar.
lalu
Burung itu terbang lalu hinggap di dahan
pokok
sambil
Kakak menyanyi sambil menari
serta
Zahid serta abangnya menonton wayang
KATA HUBUNG BERPASANGAN
Contoh
Jangan - pun
Kian-kian
Ayat Contoh
Jangan sepuluh ringgit, seringgit pun
tak ada.
Kian lama kian ramai orang ke sana.
Sama adaataupun
Guru Besar meminta sama ada ibu
ataupun bapa hadir ke sekolah.
Semakin semakin
Puan Nadhirah semakin kaya semakin
pemurah
Sungguhpun tetapi
Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia
kuat berlari
Walaupun namun
Walaupun badannya cacat namun Fiona
rajin berusaha.
Cari Kata Hubung Berdasarkan
Teks Berita
dan
kerana
yang
atau
dengan
Sila Rujuk Brosur
tetapi
serta
TEKAN SINI
Anda diminta mencari isi penting
berdasarkan surat berita
Pencemaran berpunca daripada aktivitiaktiviti ekonomi yang tidak mesra alam.
Berpunca daripada aktiviti-aktiviti
penduduk-penduduk kampung yang
tinggal di sepanjang sungai.
Pencemaran ini mengakibatkan
ketidakselesaan.
Boleh memudaratkan kesihatan.
Sikap kesedaran tentang kepentingan
sungai masih tidak wujud.
Sila Rujuk Brosur
TEKAN SINI
Bina peta minda mengenai kesan
pencemaran sungai
Banyak hidupan laut
mati
Digemparkan dengan
pelbagai penyakit
KESAN
PENCEMARAN
SUNGAI
Alam sekitar tidak
bersih
Sila Rujuk Brosur
Menjejaskan
pendapatan nelayan
TEKAN SINI
Bina peta minda mengenai punca pencemaran sungai
Aktiviti-aktiviti
ekonomi yang tidak
mesra alam
Sungai sebagai
tempat pelupusan
sampah-sarap
PUNCA
PENCEMARAN
SUNGAI
Masih terdapat
ramai individu yang
tidak
bertanggungjawab
Sila Rujuk Brosur
Kepentingan diri
TEKAN SINI
Berdasarkan gambar di bawah, bina satu
karangan pendek mengenai langkah-langkah
mengatasi pencemaran sungai
JAWAPAN
KARANGAN
Tidak membuang sampah
sarap di kawasan sungai
Bergotong-royong di sekitar
sungai
Mengikut arahan yang
diletakkan pada papan tanda
Memupuk kesedaran
mengenai kepentingan
sungai
Mari menyanyi bersama-sama mengikut video ini.
LIRIK LAGU
Renungi dan imbasi,
Leka dibawa arus,
Pentingkan diri,
Ambil mudah kan mengeruhkan jiwa,
Usah tenggelam
Hanyut di dalam rugi,
Dalamnya luka,
Jangan kita racuni,
Jernih dan alunkan minda,
Alirkan keinsafan,
Masa hadapan,
Bersama-sama
jernihkan sungai milik kita
NILAI-NILAI MURNI
Bertanggungjawab mengekalkan keindahan
alam sekitar.
Tidak membuang sampah ke dalam sungai.
Menerapkan kesedaran kepentingan sungai
kepada manusia.
Tidak membuang bahan kimia ke dalam
sungai.
Hak Milik : Nadhirah Mohd Zain (k3)

similar documents