Sekova_Sport

Report
Šport
Denisa Seková
História športu
Šport ma svoje počiatky už v
antike, kedy vznikli aj
olympijské hry.
Šport bol najprv výcvik v love a v
boji o prežitie a až neskôr sa
vyvinul pre zábavu
Olympijské hry

Letné a zimné olympijské hry sa konajú každý štvrtý rok. Ich
história je stará niekoľko tisíc rokov. Podľa gréckej bájky založil OH
Heraklés na počesť najvyššieho boha Dia. Tieto športové preteky sa
konali pravdepodobne už pred 10. st. pred n.1. v Olympii. Neskôr sa
za 1. OH označili hry konané r. 776 pred n.1. Usporadúvali sa každý
štvrtý rok a trvali sedem dní. Na toto obdobie bol vyhlásený v krajine
všeobecný mier. Atléti sa pripravovali na hry desaťmesačným
výcvikom. Súťažilo sa v behu, v päťboji (skok, beh, hod diskom, hod
oštepom, zápas), v pästnom zápase, v behu v plnej zbroji atď. Víťazi
boli odmenení olivovým vencom, mali právo dať si postaviť svoje
sochy a tešili sa veľkej úcte a vážnosti. OH boli zrušené r. 393 n.1.
Na ich tradíciu nadviazali novodobé OH, prvýkrát usporiadané r.
1896 v Aténach.
Schéma delenia športu
Rozdelenie športu
Podľa počtu hráčov
individuálne
kolektívne
Adrenalínové športy
Podľa ročného
obdobia
zimné
letné
Kolektívne




Futbal
Basketbal
Hádzaná
Hokej
Futbal





Z anglického football,
foot=noha a ball=lopta
Tento šport hra najmenej 240
miliónov ľudí vo viac než 200
krajinách
Futbal hrajú proti sebe 2
družstva zlozene z 11 hráčov z
ktorých je 1 brankár a 10 hráčov
na poli (obrancovia,
stredopoliari a útočníci)
Počet náhradných hráčov na
lavičke je limitovaný, 3 až 5
Futbal ma 2 polčasy
Basketbal




Z anglického basketball,
basket=kôš a ball=lopta
Kolektívny šport v ktorom 2
tímy s 5 hráčmi na ihrisku sa
snažia získať čo najviac
bodov vhadzovaním lopty do
obruče koša
Vznikol v r. 1891 na
americkej univerzite
Springfield v štáte
Massachusetts
Prvé koše boli normálne
košíky na zber ovocie
Hádzaná



Z anglického handball,
hand=ruka a ball=lopta
Šport, kde 2 tímy po 6
hráčov (plus brankár) hádžu
a odrážajú loptu, pričom sa
pokúšajú hodiť do bránky
súpera
Hádzaná má 7 postov: pravá
a ľavá spojka, pravé a ľavé
krídlo, stredná spojka ,pivot a
brankár
Hokej



Je to kolektívny šport, ktorý
je súčasťou zimnej
olympiády
Hrá ho 6 hráčov na každej
strane (brankár, pravý a ľavý
obranca, pravý a ľavý
krídelník a center)
Pojem silná sedmička
znamená 7 najväčších
hokejových štátov,ktoré
získavajú medaile
(Kanada,USA,Švédsko,
Fínsko,Rusko,Česko a
Slovensko)
Obľúbenosť kolektívnych športov u
dievčat a chlapcov
Typ športu
dievčatá
chlapci
hádzaná
40
60
basketbal
45
55
futbal
30
70
hokej
50
50
volejbal
60
40
Graf obľúbenosti kolektívnych športov
80
70
60
50
dievčatá
chlapci
40
30
20
10
0
hádzana
basketbal
futbal
hokej
volejbal
Individuálne




Atletika
Plávanie
Cyklistika
Moderný päťboj
Atletika




Beh
Skok
Vrh guľou
Hod oštepom, diskom a kladivom
Beh




Komplexný koordinovaný pohyb,
využívajúci väčšinu svalov tela
Patria tu: šprint, beh cez prekážky a
vytrvalostné behy ako cezpoľný beh,
beh na dlhé trate
Štafety: švédska štafeta (dievča ,chlapec,
dievča ,chlapec), klasická štafeta (4
chlapci alebo 4 dievčatá)
maratón
Skok




Skok do diaľky – snaha športovcov skočiť čo najďalej pomocou
rozbehu a odrazu z jednej nohy
Trojskok- to isté ako skok do diaľky, ale rozdiel
je v počte odrazených krokov
Skok do výšky – snaha športovca skočiť čo najvyššie
Vrh guľou

Využíva maximum sily, ktorú môže človek
prejaviť v statickom alebo dynamickom režime.

V tejto disciplíne je rozhodujúca sila.
Hod
Rozdelenie: hod oštepom
hod diskom
hod diskom
hod oštepom
Plávanie

Plávanie tiež patrí medzi športové disciplíny so starou tradíciou.
Už v starovekom Grécku a Ríme bolo súčasťou všeobecného
vzdelania.

V plávaní dnes rozlišujeme rýchlostné plavecké preteky na rôzne
vzdialenosti (plavecké štýly: prsia, motýlik, znak, kraul), polohové
preteky, diaľkové plávanie, vodné pólo, skoky do vody,
synchronizované plávanie.
Cyklistika
Cyklistika patrí k najkrajším, ale fyzicky najnáročnejším športom.
Športová cyklistika sa delí na : cykloturistika
cestnú cyklistiku
horskú cyklistiku
cyklokros
História:
Prvý bicykel podobajúci sa tomu dnešnému nakreslil geniálny
vynálezca a maliar Leonardo da Vinci (1492). Jeho bicykel však nebol nikdy
vyrobený. V roku 1800 vyrobil ruský nevoľník Artamov železný bicykel s
pedálmi na prednom kolese. Tento bicykel však mal k dnešnému bicyklu dosť
ďaleko. Hromadnú výrobu bicyklov začal až nemecký barón Karl Friedrich
Drais, ktorý je nazývaný praotcom bicyklu. V súčasnosti udávajú tempo a smer
vývoja bicyklov dve veľké firmy - firma Campagnolo, vyrábajúca komponenty
pre cestné bicykle a firma Shimano, jeden z najväčších výrobcov komponentov
pre horské bicykle.
Moderný päťboj
Moderný päťboj založil barón Pierre de Coubertin s úmyslom zachovať
myšlienku antického päťboja, výchovy všestranného športovca a harmonického
rozvoja osobnosti. Na rozdiel od antiky, vybral pre neho "moderné" disciplíny:
streľbu, šerm, plávanie, jazdu na koni, beh a nazval ho päťbojom.
Tento krásny šport sa po prvýkrát predstavil v programe novovekých
olympijských hier v Štokholme v roku 1912 a od tohto roku nechýbal ani na
jednej olympiáde.
Moderný päťboj alebo moderný pentatlon je zmiešaný viacboj jednotlivcov v
behu na 3 000 m, plávaní na 200 m, streľbe pištoľou, šerme kordov a jazde na
koni. Ide o modernú verziu klasického pentatlonu .
AEROBIK
Názov aerobik vzniklo od slova aeróbny, čo znamená, že pohyb alebo
cvičenie sa uskutočňuje pomocou dostatočného prísunu kyslíka do
organizmu.
Aerobik je jeden z viacerých druhov vytrvalostného cvičenia, pri ktorom sa
zapájajú do činnosti veľké svalové skupiny, stimuluje a pozitívne ovplyvňuje
prácu dýchacieho, srdcovo-cievneho a pohybového systému. To znamená, že
pravidelným cvičením aerobiku sa zlepší telesná a funkčná zdatnosť
organizmu. Využíva prostriedky základnej, kondičnej, rytmickej gymnastiky a
tancov.
Podľa účinnosti a obsahu aerobik delíme na:
1. Low impact (nízky) aerobik
2. High impact (vysoký) aerobik
3. High-low impact = combo (kombinovaný) Aerobik
Podľa obsahu cvičenia dostávajú aj samotné hodiny svoje názvy
Existuje veľa rôznych cvičebných techník :








BODY STYLING
BODY TONING
PRECISION TONING
DANCE AEROBIK
CVIČENIE NA FIT LOPTACH
STEP AEROBIK
TAE-BOE
KICK BOX
BODY TONING, BODY STYLING
Ide o druh aerobiku, ktorý slúži na formovanie postavy vlastnou váhou tela.
Používajú sa jednoduché pomôcky ako napr. činky 0,5kg až 1,5kg, záťaž na
zápästí alebo členkoch, resp. fľaše naplnené 0,5l - 1,5l vodou.
PRECISION TONING - PRESNÉ FORMOVANIE POSTAVY
Celkom nový prístup pri ktorom ide o harmonizáciu tela aj ducha.
Vychádza z prvkov jogy a klasického tanca. Je zameraná na ťažisko tela. U
všetkých týchto cvikov nie je dôležité koľko cvičíte, ale ako dobre cvičíte.
Kvalita verzus kvantita. Menej je niekedy viac.
STEP AEROBIK
Cvičenie so stupienkom, ktorý má výšku cca 25cm. "Step" je populárny už od
začiatku deväťdesiatych rokov, aj keď sa k nám dostal neskôr
.
Ide o druh aerobiku, ktorý formuje predovšetkým dolnú časť tela, oblasť stehien a
zadku, čo sú problematické partie väčšiny ženskej populácie. Pri vystupovaní a
zostupovaní zo schodíka, dochádza k vyššej spotrebe energie, ale k nižšiemu
mechanickému zaťaženiu kĺbneho systému. Preto je step aerobik vhodný aj pre
osoby s miernou nadváhou.
TAE BO, KICK BOX
Horúca novinka v oblasti aerobiku, ktorá má za úlohu súčasnú ľudskú populáciu
zbaviť psychického tlaku jeho agresívnym, ale bezpečným vybitím. Tae Bo, v
ktorom sa spájajú prvky Tae kwon-do, karate a klasického boxu, vzniklo v USA.
Je určené pre ľudí, ktorý nemajú v obľube tanečné choreografie v aerobiku, ale
zároveň chcú dať poriadne zabrať svojmu telu. Základnými pohybmi sú kopy a
údery, ktoré sa opakujú doprovodne s hudbou. Ide o tréning aerobne-anaerobný.
Hodina, je o sto percent rýchlejšia než iné druhy aerobiku. Cvičenie je náročné,
zapája komplexne svalstvo celého tela a výrazne formuje kritické partie. Pri každom
údere je potrebné spevniť celý trup a tým má výhodu pred klasickým aerobikom a
posilňovaním, pri ktorom sa sústredíte na jednu konkrétnu svalovú skupinu.
DANCE AEROBIC (tanečný aerobik
Tanec je univerzálnym jazykom všetkých kultúr. Predstavujú rôzne druhy tanečného aerobiku s
uplatnením rôznych tanečných techník od klasického tanca, cez funk, hip-hop až po latinskoamerické rytmy. Tanečné cvičenie, ktoré povznesie vášho ducha a posilní vaše telo.
Ďakujem za pozornosť

similar documents