دیتا سنتر

Report
‫دیتا سنتر‬
‫بخش اول‬
‫آشنایی با مرکز داده )ديتا سنتر(‪:‬‬
‫در اوايل دهه ‪ ،90‬پس از به وجود آمدن مفهوم وب در اينترنت (سال ‪ ) 1993‬و پروتكل ‪ HTTP‬كه‬
‫به سادگی امكان به اشتراك گذاشتن مستندات در اينترنت را در اختيار كاربران قرار میداد‪ ،‬روز‬
‫به روز بر تعداد كاربران اينترنت افزوده شد‪ .‬از سوی ديگر با اضافه شدن كاربران اينترنت‪،‬‬
‫حجم مستندات نيز روز به روز افزايش يافت‪ .‬مسلما خطوط سابق اينترنتی و سرورهای موجود‪،‬‬
‫توانايی جوابگويی به خيل عظيم كاربران را نداشتند‪.‬‬
‫همچنين با زياد شدن كاربران و بال رفتن حجم مستندات‪ ،‬و نيز سادگی انتشار اطالعات در‬
‫اينترنت‪ ،‬مفاهيم تجاری نيز وارد عرصه اينترنت شدند‪ .‬شركتهای تجاری نياز به سرورهايی‬
‫داشتند كه اين امكان را به آنها بدهد كه به سادگی و با سرعت بتوانند اطالعات خود را در‬
‫اختيار مشتريان و كاربران خود قرار دهند‪.‬‬
‫دفتر مرکزی حراست‬
‫بالطبع اين امكان وجود نداشت كه هر شركت يا سازمانی كه قصد راهاندازی سايتهای‬
‫اينترنتی را دارد‪ ،‬خود راسا اقدام به راهاندازی سرور خود كند‪ ،‬چرا كه با وجود كاربران‬
‫زياد اين سايتها و حجم بالی ترافيك‪ ،‬نياز به اتصالهايی با سرعتهای بسيار بال وجود‬
‫داشت كه مسلما حتی در صورتی كه اين امكان از لحاظ عملی وجود داشته باشد‪ ،‬هزينه‬
‫باليی را میطلبيد‪.‬‬
‫راهحلی كه برای اين مشكل به نظر رسيد‪ ،‬راهاندازی مراكز خاص ی تحت عنوان ‪Data‬‬
‫‪ Center‬يا مراكز دادهای بود‪ Data Center .‬ها با در اختيار داشتن اتصالت‬
‫پرسرعتی به اينترنت‪ ،‬و همچنين در اختيار داشتن سرورهای قوی و متعدد‪ ،‬امكان‬
‫راهاندازی سرورهای وب را برای عموم مردم ممكن ساختند‪.‬‬
‫دفتر مرکزی حراست‬
‫شركتهای تجاری و مردم میتوانستند با اجاره كردن فضای محدودی در اين سرورها‪،‬‬
‫سايتهای وب خود را معرض ديد عموم قرار دهند‪ .‬برخی شركتهای بزرگ نيز با توجه‬
‫به نياز خود‪ ،‬اقدام به اجاره كردن يك سرور در مركز دادهای میكردند و آن را از راه دور‬
‫با ابزارهای خاص كنترل میكردند‪.‬‬
‫اكنون با توجه به رشد سريع اينترنت‪ ،‬روز به روز به تعداد ‪ Data Center‬ها اضافه‬
‫میشود به طوری كه در حال حاضر در اكثر كشورهای پيشرفته اين مراكز وجود دارند‪.‬‬
‫دفتر مرکزی حراست‬
‫ساختار فيزيکي ديتا سنتر‪:‬‬
‫سيستمهاي توزيع و کنترل برق و برق اضطراري)‪(UPS‬‬‫سيستمهاي تهويه هوا )‪(HVAC‬و کشف رطوبت‬‫سيستمهاي اعالم و اطفاء حريق‬‫سيستمهاي کنترل دسترس ي فيزيکي‬‫سيستمهاي پشتيبان (افزونه)‪((N+1‬‬‫سيستم هاي ساختمان هوشمند)‪(BMS‬‬‫دفتر مرکزی حراست‬
‫ساختار شبکهايي ديتا سنتر‪:‬‬
‫تجهيزات فعال شبکه مانند سوييچ ها و روترها‬‫تجهيزات امنيتي مانند ديوارههاي آتش‪IDS ،‬ها و ‪ IPS‬ها‪ ،‬ضدويروسها و ساير‬‫سامانههاي امنيت شبکه‬
‫سيستمهاي مديريتي و پايش شبکه‬‫سرورها و برنامه هاي مورد نياز آن ها‬‫‪Storages-‬‬
‫تجهيزات غيرفعال شبکه‬‫دفتر مرکزی حراست‬
‫برنامههاي کاربردي‪:‬‬
‫سيستمهاي امنيت اطالعات و حفظ امنيت نرم افزار‬‫سيستمهاي مديريت سيستمهاي عامل‪ ،‬بانک هاي اطالعاتي‬‫سيستمهاي يکپارچه سازي اطالعات‬‫پايگاههاي داده‪ ،‬فايل سرورها و برنامههاي مربوط به دادههاي عملياتي‬‫‪-‬سيستمهاي ذخيرهسازي و بازيابي اطالعات‬
‫دفتر مرکزی حراست‬
‫ويژگي ها‬
‫معماري ديتا سنتر بايد به گونه اي در آن اعمال تغييرات به صورت پويا‬
‫امكانپذير باشد‪ .‬پنج عامل مهم در طراحي ديتا سنتر عبارت است از ‪:‬‬
‫سادگي)‪(Simplicity‬‬‫قابليت انعطاف )‪(Flexibility‬‬‫مقياس پذيري)‪(Scalability‬‬‫‪-‬ماژولر بودن)‪(Modularity‬‬
‫‪-‬منطقي باشد كه بودن)‪(Sanity‬‬
‫دفتر مرکزی حراست‬

similar documents