СИЛА

Report
Тема:
Механічна взаємодія тіл.
Сила.
Види сил.
План вивчення теми :
1.Механічна взаємодія.
2.Сила.
3.Види сил.
4.Вимірювання сил ( лаб. робота).
5.Додавання сил.
6. Перший закон динаміки.
7. Інерція. Інерціальна система.
1. Механічна взаємодія.
Причина прискорення – взаємодія
СИЛА – МІРА(фізична величина) ВЗАЄМОДІЇ
ОСОБЛИВОСТІ:
- сила має напрямок
- сила має величину
- сила має точку прикладання
Завдання: Показати сили у випадках
1
2
3
ПЕРЕВІРКА
Fпр
N
N
Fпр
mg
mg
P
mg
P
3. Види сил
Сили мають різну природу виникнення:
- електромагнітні
( пружності, тертя, електричної
взаємодії - кулонівські, магнітні)
- гравітаційні ( сила тяжіння,
всесвітнього тяжіння)
- ядерні
- слабкі
4.Вимірювання сил
Виконати лабораторну роботу . Виміряти
сили тяжіння. Тертя. Пружності.
Сила вимірюється у Ньютонах
Н = кгּм /с²
5. Додавання сил
Принцип суперпозиції : кожна сила діє
незалежно від інших. Рівнодійна сила
= сумі всіх сил.
F1
F2
Знайдіть рівнодійну
цих сил
R
R = F1 + F2 +…
=∑F
Додавання сил – додавання
векторів - геометрична сума
Метод проекцій
Розкласти силу на проекції
F1  F sin 
y
F
F1
F2  F cos 
α
α
F 
F2
0
x
F1  F2
2
2
Перший закон Ньютона
– перший закон динаміки
Існують системи відліку,
що називаються інерціальними,
відносно яких тіла зберігають
швидкість незмінною,
якщо на них не діють інші тіла
або дії інших тіл скомпенсовані
http://www.youtube.com/watch?v=Qj1UsWzVl1w
Що таке інерція?
ІНЕРЦІЯ - явище зберігання спокою
чи руху ( швидкості) незмінним.
Кожне тіло проявляє інерцію по різному.
Характеристика властивості тіла до
інерції - фізична величина –
ІНЕРТНІСТЬ
Міра інертності – МАСА (кг)
Другий закон Ньютона
Рівнодійна усіх сил, прикладених до тіла,
дорівнює добутку маси тіла на його
прискорення
F = ma
http://www.youtube.com/watch?v=i-FatWfd6HQ
Третій закон Ньютона
Тіла взаємодіють одне з одним із силами,
однаковими за модулем
і протилежними за напрямком
F1 = - F2
http://youtu.be/iDq0ncFIp3k
Які сили ми вивчали?
Величина сил
Сила
тяжіння
F = mg
Сила тертя
Fтр = μN
Сила
пружності
(Закон Гука)
Fnp = kx
Сила
Всесвітнього
тяжіння
Розглянемо приклад:
Визначити вагу тіла у випадках, коли
тіло стоїть у ліфті , який рухається :
а) угору з прискоренням 5м/с²;
б) вниз з прискоренням 5м/с²
в) у нерухомому ліфті ( а =0)
• Дано:
m=2кг
a=0
g=10м/с²
Р=?
y
0 ó :Ò  mg  0
T
T  mg
P  mg
mg
0
Р
P  20 Í
y
• Дано:
m=2кг
а= 5м/с²
g=10м/с²
Р=?
0 ó : Ò  mg  ma
T  m(g  a)
T
a
mg
0
Р
P  m(g  a)
P  30 Í
y
• Дано:
m=2кг
а= 5м/с²
g=10м/с²
Р=?
0 ó : Ò  mg   ma
T
a
mg
0
Р
T  m(g  a)
P  m(g  a)
P  10 Í
y
• Дано:
m=2кг
а= 10м/с²
g=10м/с²
Р=?
0 ó : Ò  mg  ma
T  m(g  a)
T
a
mg
0
Р
P  m(g  a)
P0
Якщо а = g , тіло знаходиться у стані
невагомості
Якщо а>g , тіло перебуває у стані
перевантаження
Узагальнення
http://youtu.be/Lc2cH19_cYQ
Закріплення матеріалу
Дати відповідь:
1.Що таке сила?
2.Чи є у природі тіло на яке не діє
жодна сила.
3. Показати сили що діють у
випадках:
Складіть сили. Що ж було б з возом?
F1
R
F1-F2
F3
F2
Y
№ 14 .8
Дано:
F1 = 15 H
F2 = 10 H
F3 = 20 H
α = 30º
R=?
Fx = ?
Fy = ?
R
F1
F3
F1y= 15 H
F1x=0
F2y =- 10H
F2x=0
F3x=F3cosa
=20
F2
3
2
= 17,3H
F3y= F3 sina=
=20 .1/2=10H
R = F1 + F2 + F2
Rx=F1x+F3x+F2x= 17,3H
Ry =F1y –F2y +F3y= 22,3H
R=√Fy²+Fx² ≈ 28H

similar documents