Powerpoint presentatie sectorplan Installatiebranche

Report
SECTORPLAN
Bijeenkomst OTIB
29 januari 2015
OTIB14-0772/MZ/SMU
Sectorplan 1 mei 2014 - mei 2016
•
•
•
•
Het sectorplan
Financiële maatregelen
Administratie en rapportage
Overige maatregelen
Het sectorplan Installatietechniek
•
•
•
•
Beschikking op 14 mei 2014.
Goedgekeurde kosten € 84.989.744,Toegekende subsidie € 19.069.009,Hoofdthema’s:
– Vergroten en behoud van BBL leerlingen
– Vergrijzing
– Duurzaamheid
Sectorplan 1 mei 2014 - mei 2016
Maatregelen
– Financiële maatregelen: 4, 12 en 13
– Scholingsmaatregelen: 3, 5, 6, 8, 9, 10 en 11
– Overige maatregelen: 1a, 1b, 2 en 7
Financiële regelingen
•
•
•
•
•
•
12: Instroomregeling BPV
13: Opscholingsregeling BPV
4: Begeleiding BBL-leerlingen door 55+
Afwijkende looptijd (1 mei 2014 – 30 april 2017)
Loonkostensubsidies voor ondernemers
Reglementen zijn klaar en de regelingen zijn
gepubliceerd. (per 1/1/15 aangepast)
Maatregel 12
Instroomregeling BPV
• Loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van
een nieuwe leerling-werknemer
• BPV-overeenkomst start tussen 1 mei 2014 en 30
april 2015. Arbeidscontract na 1 mei 2014
• Subsidie bedraagt € 1.000,- per jaar voor
maximaal 2 jaar op basis van een full time
contract
• Gaat samen met BPV-regeling en SRP
Maatregel 13
Opscholingsregeling BPV
• Loonkostensubsidie voor het scholen van een
medewerker naar een hoger niveau
• BPV-overeenkomst start tussen 1 mei 2014 en 30
april 2015
• Subsidie bedraagt maximaal € 2.130,- voor 1 jaar
op basis van een full time contract en gebaseerd
op het minimum (jeugd)loon
• Gaat samen met BPV-regeling en SRP
Maatregel 4
Begeleiding door 55+
• Loonkostensubsidie voor een bestaande BBL leerling die
wordt begeleid door een medewerker van 55+
• Begeleider mag een praktijkopleider of een praktijkbegeleider
zijn. Heeft dienstverband bij een OTIB bedrijf
• Subsidie bedraagt maximaal € 3.376,- voor 14 maanden op
basis van een full time contract en gebaseerd op het
minimum (jeugd)loon
• Definitie praktijkbegeleider
• Minimaal 6 maanden en minimaal 12 uur per week
begeleiding.
• Gaat samen met BPV-regeling en SRP
Administratie en rapportage
• Deelnemersadministratie
– Totaal 8.605 deelnemers, per deelnemer dossier persoonsgegevens,
waarvan 5.300 deelnemers in de financiële regelingen.
• Projectadministratie
– Aantonen dat de beschreven activiteiten van de deelnemers
daadwerkelijk plaats hebben gevonden via loonstroken,
inschrijfformulieren, ID-bewijzen etc.
• Financiële administratie
– Verwerken en uitbetalen subsidie op basis van loongegevens
deelnemers
• Uitgangspunt voor de rapportage en halfjaarlijkse
accountantscontrole zijn de goedgekeurde kosten.
Maatregelen 4, 12 en 13
Aanmelding
• Eerste aanmelding
– Aanmeldformulier leerling (plus leerlingbegeleider 55+ )
– Eerste loonstrook na start BPV-overeenkomst (ook 55+)
– Kopie BPV overeenkomst (minimaal getekend door
werkgever en werknemer)
– (Kopie diploma bij opscholing (mits beschikbaar))
• U ontvangt een inschrijfnummer en inschrijfdatum
• Reservering maximaal subsidiebedrag
Maatregelen 4, 12 en 13
Declareren
• Declaraties
– OTIB keert, indien u hiervoor kiest, elk half jaar in januari en juli
een tussentijds subsidiebedrag uit. Altijd een einddeclaratie.
• Verplichtingen
– Loonstrook (oktober en april)
– Verklaring opleidingsinstelling over het afgelopen schooljaar
(oktober)
– Kopie volledig ondertekende BPV-overeenkomst
– (Kopie diploma bij opscholing)
– (Verklaring praktijkbegeleiding bij 55+)
Scholingsmaatregelen
•
•
•
•
•
•
•
3: Leerlingbegeleiding 55+
5: Cursus praktisch personeelsmanagement
6: Loopbaanworkshops
8: Workshop de nieuwe werkelijkheid
9: Scholing duurzaamheid “train de trainer”
10: Scholing duurzaamheid, greenskills
11: Begeleiden en beoordelen
Scholingsmaatregelen
Maatregelen zijn nog NIET gereed en gepubliceerd
• 3: Leerlingbegeleiding 55+
– 250 deelnemers in 25 trainingsgroepen.
– Training voor leerlingbegeleiders van 55 jaar en ouder op het
gebied van sociale- en didactische vaardigheden. 2 dagen en
een terugkomdag.
– Voor deelnemers zijn geen kosten aan de cursus verbonden.
50% subsidie op de loonderving tijdens de cursus.
• 5: Cursus praktisch personeelsmanagement
– 30 deelnemers van MKB bedrijven.
– Voor deelnemers zijn geen kosten aan de cursus verbonden.
Scholingsmaatregelen
Maatregelen zijn nog NIET gereed en gepubliceerd
• 6: Loopbaanworkshops
– 600 deelnemers “Sterk in je Werk” en 400 deelnemers
“Workshop 55+”. Aantallen zijn uitwisselbaar.
– Cursusinhoud grotendeels bekend.
– Voor deelnemers zijn geen kosten aan de workshop verbonden.
• 8: Workshop de nieuwe werkelijkheid
– 400 deelnemers uit het MKB.
– Cursusinhoud moet nog vastgesteld worden.
– Voor deelnemers zijn geen kosten aan de cursus verbonden.
Scholingsmaatregelen
Maatregelen zijn nog NIET gereed en gepubliceerd
• 9: Scholing duurzaamheid “train de trainer”
• 10: Scholing duurzaamheid, greenskills
–
–
–
–
Train de trainer, 250 deelnemers
Greenskills, 150 deelnemers
Cursusinhoud moet nog vastgesteld worden.
Voor deelnemers zijn geen kosten aan de cursus verbonden. 50% subsidie op
de loonderving tijdens de cursus.
– Gerelateerd aan Buildup Skills.
• 11: Begeleiden en beoordelen
– 500 deelnemers.
– Bestemd voor leerwerkbegeleiders met ervaring.
– Voor deelnemers zijn geen kosten aan de cursus verbonden. 50% subsidie op
de loonderving tijdens de cursus.
Overige maatregelen
• Arbeidsbemiddeling
– Arbeidsmarktcoaches
– Regionale vacature-scans
– BPV-pas
• Intervalscholing
• Personeelspoule
• Interactieve branchevakmanschap
Personeelspoule
• Er worden 50 medewerkers van bedrijven van 55 jaar
en ouder opgeleid tot leerwerkbegeleider
• Deze medewerkers kunnen leerlingen bij het eigen
bedrijf begeleiden
• Kleine bedrijven kunnen zich aanmelden en krijgen een
leerwerkbegeleider toegewezen die het bedrijf en de
leerling gedurende de gehele projectperiode begeleidt
• Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van de
begeleider bij het MKB-bedrijf
• Aanmelding is al mogelijk
Sectorplan 1 mei 2014 – 1 mei 2016
Vragen ...?
OTIB Projectservice
(0348-437340)

similar documents