Wouter-Joop,-Opleidingen-paard-en-zorg

Report
Zorg en Paard, wie gaat het doen?
Wouter Joop
opleidingscoördinator Landbouw en Zorg
Wat is een zorgboerderij?
• Op een zorgboerderij worden Landbouw &
Zorg gecombineerd.
• De behoefte en mogelijkheden van de cliënt
worden als uitgangspunt genomen.
Wat is een zorgboerderij?
• De mate waarin op de boerderij agrarische
activiteiten plaatsvinden, varieert per bedrijf.
• Er is pas sprake van een zorgboerderij
wanneer bij de zorgactiviteiten functioneel
gebruik wordt gemaakt van de groene
ruimte.
Groene Zorg
Verzamelnaam van allerlei activiteiten gericht
op het bevorderen van gezondheid waarbij de
natuur in de ruimste zin van het woord wordt
ingezet.
Ervaren >
wandelen in het bos
Deelnemen > werken in het bos
Meer dan 1.000 zorgboerderijen in NL
•
•
•
•
•
Groot- en kleinschalig
Productief en hobbymatig
In bijna alle sectoren
Voor bijna alle doelgroepen
In verschillende rechtsvormen
Doelgroepen
Nieuw??
• In de agrarische samenleving van vóór de
WO II was meer plaats minder begaafden
• Instellingen hadden hun eigen boerderijen
• De landbouw industrialiseerde
• De zorg professionaliseerde
• Zorgvrager emancipeerde
Eind jaren ‘90
• FenomeenBottom Up en Top Down opgepakt
• Landbouw en Zorg herkend als instrument
voor diversificatie ( zorgvernieuwing en
verbreding landbouw)
• Explosieve groei aantal zorgboerderijen
Opleiding Landbouw en Zorg
• BOL en BBL variant
• BOL = voltijds
• BBL = werken en leren
• MBO 3 Medewerker Zorgboerderij
• MBO 4 Ondernemer Zorgboerderij
e
1
•
•
•
•
•
•
•
jaar: Geven van werkbegeleiding
Doelgroepen
Ziektebeelden
Teelttechniek
Ontwikkelingspsychologie
Veiligheid
Methodisch Handelen
Communicatie
Jaarwerkstuk: Begeleidingsplan
2e jaar: Ondernemen
•
•
•
•
•
•
•
Samenwerken/Positionering
Bedrijfsvormen
Communicatie
Kwaliteitsmanagement
Wet- en regelgeving
Leidinggeven
Projectmatig werken
Jaarwerkstuk: Ondernemingsplan
Zorg en Paard, wat gaan we doen?
Inventarisatie Competenties Zorg en Paard

similar documents