ohmov zakon

Report
Ohmov zakon
-Ohm je eksperimentalno istraživao (1826. g.)
vezu između napona na krajevima vodiča i jakosti
struje.
- zaključak istraživanja: Električna struja koja
prolazi vodičem proporcionalna je naponu na
krajevima vodiča, a obrnuto proporcionalna
otporu tog vodiča.
-Grafički prikaz ovisnosti električne struje o električnom
naponu nazivamo strujno-naponskom karakteristikom (I-U
karakteristika) materijala.
-Za vodiče koje je Ohm proučavao taj
graf ima oblik pravca- linearna
ovisnost struje o naponu, a materijali
su omski vodiči.
- Za materijale kao što je npr. željezo strujnonaponska karakteristika nije linearna- to su
neomski vodiči.
-Vodiči u kojima se velik dio električne energije pretvara u
druge oblike energije, nazivaju se otpornici.
- simbol otpornika u strujnom krugu
Primjena:
-Koristi se za stvaranje poznatog naponsko- strujnog odnosa
u električnim krugovima.
- Za ograničavanje struje- ako je u seriji s nekom drugom
komponentom kao npr. svjetleća dioda- struja se ograničava
na poznatu i dozvoljenu vrijednost.
- Kao prigušivač- mreža više otpornika, a služe za smanjenje
napona signala.
PAD NAPONA- razlika
potencijala na krajevima
otpornika- dio napona koji se
troši u pojedinim otpornicima.
GUBITAK NAPONA- padovi napona u
vodovima- beskoristan gubitak
energije- električna energija se pretvara
u toplinsku.
KRATKI SPOJ- zbog toplinskog učinka
električne struje ošteti se izolacija vodičarastalni osigurači- rastalna žica se tali čim
struja prijeđe predviđenu vrijednost.
Spajanje otpornika
-Serijski spoj- kraj jednog priključen na početak drugoga itd.
 rezultantni otpor je jednak zbroju pojedinih otpora:
-Paralelni spoj- početak prvog spojimo s početkom drugog,
trećeg.. Isto je i s krajem otpornika.
 recipročna vrijednost rezultantnog otpora jednaka je zbroju
pojedinačnih recipročnih vrijednosti pojedinih otpora:
Snaga i rad električne struje
Rad električne struje:
Snaga električne struje:
Svaki element strujnog kruga ima električki otpor: izvor, vodiči i
mjerni instrumenti. Takav otpor nazivamo unutrašnjim
otporom.

similar documents