Agendasetting en lobbying

Report
Mathias Bienstman
Beleidsmedewerker klimaat
Bond Beter Leefmilieu
De klimaatuitdaging in een notendop
Evolutie concentratie CO2 in atmosfeer
Ankerpunt klimaatbeleid: 2 graden doel
(UNFCCC COP 16 Cancun 2010)
EU reductiedoelstelling 2050: -80-95%
Voor 2020 “20-20-20”
20% minder broeikasgassen in vergelijking met 1990
20% hernieuwbare energie
20% energiebesparing
?Quid 2030?
Hoe en wat?
Vereenvoudigd stappenplan
1. Belang van het dossier beoordelen
2. Opbouw dossierkennis
3. Bepalen doelstelling
4. Inzicht in het besluitvormingsproces
5. Strategische analyse
6. Uitvoering Lobbytraject:
• Positiebepaling + argumenten
• Lobbygesprekken / mediawerk / opbouw draagvlak /
acties
• Uitkomst?
1. Belang van 2030 doelstellingen?
• Legt beleid vast voor een decennium > belangrijkste EU
klimaatdossier van komende jaren
• Inzet is minstens 4* de totale jaarlijkse emissies van
België
• Van belang voor internationale
klimaatonderhandelingen
BELANGRIJK? JA!
2. opbouw dossierkennis: inhoud
30-40% tijd
• Basics: kennis over huidig
klimaat- en energiebeleid
• Toegang tot relevante bronnen
(EC, administratie, int.
Instellingen, gerenommeerde
onderzoeksinstellingen,
academici, emaillijsten,
onderzoeksopdrachten…)
+NIET GEPUBLICEERDE INFO
• Inzet van het debat anticiperen
(vb. ‘energieprijzen’,
‘competitiviteit’, ‘voorloper’,…)
Opbouw dossierkennis: hoofdrolspelers
en posities
• Wie volgt het dossier op bij de
administratie +
positie/gevoeligheden
• Welke ministers beslissen mee,
wie binnen de kabinetten volgt
het op + positie/gevoeligheden
• Welke organisaties gaan
lobbyen? Met welke insteek?
• Wie zijn (onverwachte)
bondgenoten of tegenstanders
in parlement, opiniemakers,
enz.
DIT WERK GEBEURT OP VERSCHILLENDE
BELEIDSNIVEAU’S
Eerste Krachtveldanalyse
(binnen Vlaamse regering)
INVLOED +
Kabinet
Peeters
Kabinet
Bourgois
Kabinet
Vandenbossche
HOUDING +
3. Bepalen doelstelling
Wat willen we?
Vastgelegd op EU niveau in overleg tussen grote
milieu en ontwikkelingsorganisaties
55% reductie/ 45% Hernieuwbare Energie / 40%
energiebesparing in 2030
Wat is inzet van de strijd/ Wat kunnen we uit de brand
slepen?
Debat EC: 35 % tot 45% reducties / Vlaanderen : idem
Tussentijds doel : bodem onder ambitieniveau
4.Inzicht in besluitvormingsproces
Publicatie witboek
Europese Commissie
22 januari
Coördinatievergadering
voor vastleggen
Belgische positie
11 februari
Slechts 20 dagen!!!
Raden van Europese
milieu, energie
ministers en
regeringsleiders
3,4 en 22-23maart
5. Strategische analyse
Doel
België in kopgroep binnen EU
 Vlaanderen voor -40%, liefst meer
 CD&V voor -40%, liefst meer
 N-Va voor -40%, liefst meer
Strategie
Focussen op positie van N-Va
Tactiek en actiemiddelen
Lobby gesprekken
Medestanders mobiliseren
(Pers- en communicatiewerk)
(Gezamenlijke positie middenveld)
(Symbolische Acties)
Aanknopingspunten
Impactstudie van de Europese
Commissie
Partijprogramma’s
Wat is de motivatie voor een positie?
Onder wiens druk zal men bewegen?
• Druk vanuit chemische
industrie?
• Druk vanuit partijtop/
parlementsleden, collega’s
op andere kabinetten?
• Inhoudelijk overtuigd?
• Druk vanuit
regeringspartner?
=kritisch pad
Krachtveld + kritisch pad = 3P
• players
(doelwit, (mogelijke) medestanders, neutralen,
tegenstanders => aanspreken, overtuigen, onder druk
zetten)
• power
(wie heeft macht, waar komt de macht vandaan, waarom
zou ze veranderen?)
• processes
(beslissingsmomenten identificeren, waar kun je
tussenkomen?)
Tweede Krachtveldanalyse
(binnen Vlaamse regering)
INVLOED +
Essencia
Kabinet
Bourgois
Kabinet
Peeters
Andere
CD&V
kabinetten
Kabinet
Vandenbossche
HOUDING +
N-Va
parlementsleden
jongerenvertegen
woordiger
Uitvoering lobbycampagne
• Gesprekken
• Mediawerk
• Verbreding draagvlak
• Acties
Aandachtspunten voor lobbycampagne
Opvolging van de afspraken met beleidsmakers
Klein team voor contacten met beleidsmakers (1/2 max
1/3 )
Duidelijke en beknopte positie
Positieve attitude
Permanente evaluatie en bijsturing
Beleidsbeïnvloeding: to the point
argumenten die doelwit aanspreken
• Verwerking van veel informatie
• Correct, +/- objectief
• Bruikbaar, actueel, haalbaar
Hoe omgaan met media?
Media hebben belangrijke invloed. Maar voor mediaruimte
moet je nieuws maken > conflict, schandaal, iets bijzonders…
Of …analyse via opiniepagina’s, edito, columns, vragen
journalist
Media kunnen een lobbycampagne ondersteunen door
draagvlak voor standpunten te creëren.
MAAR. Veel moelijker om te “landen” in een gepolariseerd
dossier met schijnwerpers van media. Media aandacht kan een
dossier ook doen kelderen.
Opinie:
trachten dominante analyse te brengen
Actie: druk zetten op doelwit
Draagvlak zoeken voor eigen positie
Resultaat: ramp afgewend…
Mogelijke redenen =
- Niet uit de toon vallen tegenover andere WestEuropese landen
- Sterke voorbereiding administratie, gewicht van
posities uit het verleden
- Inhoudelijk overtuigd
- Profileringsdrang voor de verkiezingen op groene
thema’s
- Belangen in tegengestelde richting deels
geneutraliseerd door compromis
- …
Uitsmijter:
Lobbying vs kracht van de stem
• Lobbykracht neemt toe met economische macht
• Beleidsmakers wordt rechtstreeks geïnformeerd
>maar administraties, academici en adviesraden doen dat
ook
25.000 EU-lobbyisten in Brussel
Aanbevelingen…
*EU transparantie register: bestaat al , maar kan versterkt
worden
*Waken over evenwichtige samenstelling expertgroepen ,
adviesgroepen enz.
*gedragscodes voor carrièreswitch van toppolitici en
ambtenaren
Enz. zie
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do
Meer info:
Mathias Bienstman
T +32 2 282 17 37 - GSM +32 499 776 806
[email protected]
www.bondbeterleefmilieu.be
Volg het nieuws van de beleidsploeg van BBL, schrijf u in op onze
beleidsbabbel.

similar documents