deze link - Het Erasmus

Report
Laat zien wat je kunt
Het Praktijkonderwijs en de entreeopleidingen (mbo)
Oude situatie
• Pro-ROC traject voor leerlingen vanaf 17 jaar (met certificaten van PrO)
starten met niveau 1 op het ROC (3 dagen stage, 1 dag ROC en een
terugkom-moment op het Pro met ondersteuning)
• Bij slagen, stromen deze leerlingen door naar niveau 2
(2-jarig) van het ROC een kunnen een kwalificatie behalen (bij slagen).
• Ook zijn er leerlingen die rechtstreeks deze weg bewandelen.
Nieuwe situatie
•
Alle huidige niveau 1-opleidingen (inclusief AKA) komen
binnen de entree-opleidingen te vallen (drempelloos, maar
met advies van het PrO).
•
De entree-opleidingen bevatten 9 domeinen: logistiek, zorg
en dienstverlening, procestechniek, bouwen en wonen,
verkoop, mobiliteitsbranche,
horeca/voeding/voedingsindustrie, plant en groene
ruimte/installatietechniek.
Nieuwe situatie
•
•
De overheid stelt hogere eisen bij de niveaus voor
rekenen en taal.
Je wordt toegelaten tot niveau 2 (met de kans
op kwalificatie) wanneer leerlingen vooraf een
taal en rekenniveau bezitten van 2F.
(niveau 1F is eind basisschool, niveau 2F is
eind vmbo)
Entree-opleidingen
•
Bestaan uit 2x 4 maanden opleiding.
•
Binnen 4 maanden krijg je een advies om door te
gaan in hetzelfde domein een ander domein te kiezen
of te stoppen.
•
Het eind van dit jaar kan afgesloten worden
met/zonder niveau 1 (assistent diploma).
Entree-opleidingen
•
Sluit je af met een diploma. Dan onderscheidt men
twee soorten:
•
a. zonder toegang tot niveau 2
•
b. met toegang tot niveau 2
Waarbij rekenen en taal op het niveau van 2F moeten zijn.
Wat betekent dit voor
de PrO-leerlingen?
•
Voor nagenoeg het merendeel van onze leerlingen
zal niveau 1 het eindniveau zijn op het mbo.
•
Deze leerlingen moeten zich hierna op de arbeidsmarkt
begeven.(zonder kwalificatie) Hoe en wat is nog
niet duidelijk.
•
De gemeente heeft de regie voor deze groep leerlingen.
Adviezen vanuit het
Praktijkonderwijs
•
Maak eerst het Praktijkonderwijs af met de certificaten
die je er kunt behalen en weeg dan met de school af
om deze stap alsnog te maken met een positief advies
vanuit de school.
•
Voor de leerlingen, die kunnen starten met een contract
bij een werkgever, geeft de entree-opleiding
perspectief (BBL).
Wat betekent dit voor
het Praktijkonderwijs?
•
De nadruk zal weer meer op de toeleiding
naar werk komen te liggen.
Veel minder op vervolgopleiding.
•
Stages staan weer meer in het teken van het
verkrijgen van werk in plaats van alleen een oefenplek.
•
In de voorlichting/voorbereiding van de leerlingen
op school, gaat de nadruk meer liggen op werken
(wat past bij jou) en veel minder op het richten
naar een toekomstige functie(kwalificatie).
Wat betekent dit voor
het Praktijkonderwijs?
•
Meer de nadruk/versterken certificering binnen het
PrO ( liggen nagenoeg op het niveau 1).
•
Versterken van de arbeidstoeleiding binnen de
school/je keuzes maken en in gesprek gaan met
de leerling waar zijn/haar kansen liggen.
•
Binnen coaching-gesprekken en portfoliogesprekken
komen deze onderwerpen steeds aan de orde.
Rol
ouders(s)/verzorgers
•
Motiverend/stimulerend
•
Richtinggevend
•
In gesprek gaan met school over de toekomst
Informatie
VRAGEN?
Neem contact op met het Praktijkonderwijs via
0546 492 400 of [email protected]

similar documents