klik hier - Brederocollege 4A

Report
ROC West-Brabant
Servicecentrum Studie en Beroep
Trajectadviseurs
Passend Onderwijs
Jenny Marijnissen
Peggy Brocatus
Programma
Wat is een ROC?
Iets over opleidingen
Welke ondersteuning
biedt het ROC WestBrabant aan studenten
met specifieke
hulpvragen?
Wat kan het
Servicecentrum Studie
& Beroep voor u en uw
zoon/dochter
betekenen?
Elke
•Aandacht voor
student
passende keuze en
juiste niveau
op een
passende •Aandacht voor
kwaliteiten
plek!
ROC West-Brabant:
8 zelfstandige MBO Colleges
Radius College
Markiezaat College
Techniek / ICT
Techniek
Vitalis College
Welzijn/Zorg /GB/UV
Florijn College
Economie
Prinsentuin College
Groen/Dier
Cingel College
Horeca /Toerisme
Kellebeek College
Welzijn/Zorg /UV/Entree
Zoomvliet College
Economie/ICT/ Horeca/Toerisme
Doorstroom naar MBO-opleidingen
Entree-opleiding – Drempelloos
MBO Niveau 2 – Diploma VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg*
MBO Niveau 3 - Diploma VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg*
MBO Niveau 4 - Diploma VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg /
Gemengde - Theoretische leerweg*
*Met certificaten beoordeling door de Centrale Toelatingscommissie
Leerwegen BOL/BBL
BOL – Voltijds opleiding
Praktijkstage
BBL – Deeltijds opleiding
Werk
Kenmerken huidig MBO
Competentiegericht
onderwijs
Examinering
Nederlands,
Rekenen en
Engels
Projectmatig
werken in
groepen
Grote nadruk op
sociale
vaardigheden
Gericht op
reguliere
arbeidsmarkt
Hoge eisen aan
de stage (de
BPV)
Instroom op regulier MBO
Zonder ondersteuningsvraag
Met lichte ondersteuningsvraag (lichte leer- of sociaal-emotionele
problematiek)
Zware ondersteuningsvraag (ernstige visuele, auditieve, motorische
beperking of gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen)
Passend Onderwijs (vanaf 1-8-2014)
Indicatiestelling en LGF zijn verdwenen
LGF gelden gaan naar ROC
Ondersteuningsvraag student staat centraal
Ondersteuning wordt vastgelegd in de bijlage bij de Onderwijsovereenkomst
ROC West-Brabant behoudt de expertise van ambulante begeleiders
Ondersteuningsprofiel (basisprofiel ROCWB)
1e lijn (college)
2e lijn (college)
2e lijn (ROC)
Taak/functie
Docent
Studieloopbaanbegeleider (SLB’er)
Trajectbegeleider zorg
Trajectbegeleider Passend onderwijs
Zorgcoördinator
Vertrouwenspersoon
SchoolMaatschappelijk Werker
(Psycholoog/orthopedagoog)
Trajectadviseur
Trajectadviseur Passend onderwijs
Psycholoog/orthopedagoog
Ambulant begeleider
Servicecentrum
Test- en toetsassistente
Studie & Beroep
3e lijn (extern)
Externe deskundigen
Fasen
Voortgangsbegeleiding
Instroom-,
doorstroomuitstroombegeleiding
Instroom-,
doorstroomuitstroombegeleiding
Instroom-,
doorstroom-,
uitstroombegeleiding
Adviseurs Passend Onderwijs
Advies bij beroepskeuze en niveau
Inzet testen (competenties, beroepskeuze)
In kaart brengen van ondersteuningsvraag
Zorgvuldige informatieoverdracht naar opleiding
Contactpunt voor studenten, ouders, scholen
3 handige links
rocwb.nl (o.a. data Open Dagen)
mbostad.nl
beroepeninbeeld.nl
Open dagen MBO ROC West-Brabant
Data
Colleges
Vrijdag 16 januari van 17.00 tot 20.00
Zondag 18 januari van 11.00 tot 15.00
•
Cingel College*
Vrijdag 23 januari van 17.00 tot 20.00
Zaterdag 24 januari van 10.00 tot 13.00
•
Radius College **
Prinsentuin College **
Vitalis College
Florijn College
Zoomvliet College + Johan Cruyf College
Markiezaat College **/***
Kellebeek College
CIOS Breda
•
•
•
Vrijdag 30 januari van 17.00 tot 20.00
Zaterdag 31 januari van 10.00 tot 13.00




*
Cingel College is op zondag geopend ipv zaterdag.
**
Het Radius College, Markiezaat College en Prinsentuin College zijn op beide dagen één uur langer open
dus op vrijdag tot 21.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur.
*** De opleiding Vliegtuigtechniek (Woensdrecht) is alleen geopend op zaterdag
Gelegenheid tot stellen van vragen
Contactgegevens
Jenny Marijnissen
[email protected]
076-5733352
Peggy Brocatus
[email protected]
076-5733342

similar documents