Welkom op het Maris College

Report
Doe het Maris
• Locaties ingedeeld naar programma en niveau
• Uitdaging en antwoord
• Motiverend onderwijs
• Heldere schoolregels
• Persoonlijke en betrokken sfeer
• Intern gerichte locaties: klein, veilig, kansrijk
Maris Belgisch Park
Maris Belgisch Park
HAVO – VWO – TECHNASIUM
•
Alfa- en bètaprofiel in havo en vwo
•
Technasium in havo en vwo met als speciaal vak
Onderzoek & Ontwerpen
•
Communicatie & Cultuur: projectvak met aandacht
voor journalistiek, onderzoek en
presentatietechnieken
Maris Belgisch Park
Technasium
• Maris Belgisch Park Technasium – uniek in Den Haag
• Bèta-opleiding in havo en vwo voor creatieve,
ondernemende leerlingen
• Samenwerking met Shell, Haagse Hogeschool, JetNet, Siemens
• Voorbereiding op TU en HBO
Maris Belgisch Park
Communicatie & Cultuur
• Aandacht voor journalistiek, internationalisering,
bestuur, politiek, onderzoek en presentatietechnieken
• Inspelen op Den Haag als bestuurlijk centrum van het
land en internationale stad van vrede en recht
• Concrete opdrachten
Maris Belgisch Park
• Gerenoveerd gebouw met behoud van alle mooie
karakteristieken
• Leerlingen hebben eigen coach gedurende hele
schooltijd om leerprestaties te volgen en excellentie te
stimuleren
• Huiswerkbegeleiding binnen school mogelijk
Maris Houtrust
Maris Houtrust
• Havo-gerichte theoretische leerweg (klas 1-2)
Na twee jaar – mits voldoende resultaat – doorstroom naar 3 havo op
Maris Belgisch Park.
• MBO-gerichte theoretische leerweg (mavo)
• Tweetalig mavo
Dertig procent van de lessen in het Engels. Onder meer wiskunde,
biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding en
kunstvakken. Internationale contacten, reizen en excursies.
Maris Houtrust
Tweetalig mavo (T-mavo)
• Dertig procent van de lessen in het Engels
• Wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis,
lichamelijke opvoeding, kunstvakken
• Internationale contacten, reizen en excursies
• Anglia-certificaat naast eindexamendiploma
Maris Houtrust
Flex
• Flexvakken om talent te ontdekken en te ontwikkelen
•
•
•
•
•
Entertainment
Popmusic
Art & Design
ITTL (media / science / webdesign)
Sport en bewegen
• Eindexamen in één Flexvak
Maris Bohemen
Maris Bohemen
• Theoretische leerweg (mavo)
6 á 7 vakken op mavoniveau
• Gemengde leerweg
5 á 6 vakken mavoniveau en beroepsgericht vak
technologie
• Kaderberoepsgerichte leerweg
theorievakken en beroepsvoorbereiding
Maris Bohemen
Flex
Flexvakken in de onderbouw ter ondersteuning van
keuze voor de bovenbouw
•
•
•
•
•
•
ICT en Handel & Administratie
Science en Techniek Breed
Sport en bewegen + Presenteren
Media
Popmusic
Entertainment
Maris Bohemen
Beroepsgerichte afdelingen
• Techniek Breed
• Handel & Administratie
• Sport, Dienstverlening & Veiligheid
• Zorg & Welzijn
Maris Media & Design
Maris Media & Design
VMBO
GL / KBL
•
Vmbo-opleiding gericht op vormgeving en creatieve
techniek
•
Samenwerking met Grafisch Lyceum Rotterdam
•
Bijzondere vakken:
Podiumtechniek / Audiovisuele vormgeving /
(Concept-)tekenen / Printmedia / Multimedia
Maris Statenkwartier
Maris Statenkwartier
VMBO
KBL / BBL
• Theorievakken en praktijkopdrachten
• Bovenbouw afdelingen
•
•
Management & Hospitality
Techniek Breed
• Stage in de omgeving van school
Maris Vakcollege
Maris Vakcollege
VMBO + MBO in 6 jaar
•
•
•
•
Technische opleiding
Combinatie van vmbo en mbo
Praktijklessen en stages
Na 4 jaar vmbo-diploma en twee jaar later mbo-diploma op
niveau 2 of 3
Maris Kijkduin
Maris Kijkduin
VMBO
Leerwegondersteunend onderwijs in
tl, kbl en bbl
• Aanmelding met lwoo-beschikking
• Basis- en kaderonderwijs met intersectoraal
programma economie, verzorging en techniek:
Dienstverlening, Techniek & Commercie
• Veel aandacht voor taalproblematiek, zoals dyslexie
• Kleine klassen
Maris Waldeck
Maris Waldeck
VMBO
KBL – BBL
•
Theorievakken en praktijkopdrachten
•
Bovenbouw afdelingen
•
•
Management & Hospitality
•
Techniek Breed
Flexvakken worden gevolgd op Maris Bohemen
Ook Maris College
• Maris Music Awards in Paard van Troje
• Maris Theatergroep
• Maris Moves (dansgroep)
• Maris Fashion
• Feesten voor onder- en bovenbouw, waaronder gala voor
examenkandidaten
• Buitenlandse reizen naar bijvoorbeeld Parijs, Londen,
Barcelona
• Sport Plus
Maris College
Informatieavonden
Belgisch Park
20 januari aanvang 19.30 uur
Houtrust
21 januari aanvang 19.30 uur
Bohemen
20 januari aanvang 19.30 uur
Media & Design
21 januari aanvang 19.30 uur
Statenkwartier &
Vakcollege
21 januari aanvang 19.45 uur
Maris College
Open dagen
Belgisch Park
25 januari 10.00 – 12.30 uur
Houtrust
1 februari 10.00 – 12.30 uur
Bohemen + Waldeck
24 januari 16.30 – 19.30 uur
Beide op locatie Bohemen
Media & Design
1 februari 10.00 – 12.30 uur
Statenkwartier &
Vakcollege
1 februari 10.00 – 12.30 uur
Kijkduin
18 januari 10.00 – 12.30 uur
Maris College
Meer informative op
www.mariscollege.nl

similar documents