attachment_id=7455 - perakendeokulum.com

Report
PERAKENDE
MAĞAZACILIKTA
KOÇLUK EĞİTİMİ
1.KOÇLUĞUN TEMELLERİ
1.1 Koçluk nedir ?
1.2 Koçluk ne zaman yapılmalıdır ?
1.3 Mağazacılıkta koçluk yapmak üzerine vaka incelemesi
1.4 Koçluk becerileri nasıl geliştirilir ?
2. KOÇLUK TOPLANTISI NASIL
YÖNETİLİR ?
2.1
Koçluk toplantısını hazırlamak
2.2
Koçluk toplantısını yürütmek
2.3
Bir eylem planı geliştirmek
2.4
Toplantının ötesinde koçluk
3. KOÇLUK NASIL KİŞİYE ÖZEL
YAPILABİLİR ?
3.1
Koçluk Tarzının Seçimi
3.2
Doğrudan Koçluk Dolaylı Koçluk
3.3
Değerlendirmecilik Rolü ile Koçluk Rolünü Birleştirmek
Yaşam Boyu Bir Öğrenme Süreci Olarak Koçluk
Koçluk ayaküstü yapılan tavsiye konuşmasından haftalar ya da aylar
süren bir araştırmaya kadar,çok çeşitli biçimler alabilir.İnsanlara yapılan
koçluk biçimi ne olursa olsun onların özgün ihtiyaçlarını karşılayarak ve
güvenilebilen bir süreci kullanarak en iyi şekilde değerlendirileceğinden
emin olmak gerekir.
Koçluğun esasları basit olmakla birlikte kolay değildir.Öğrenme
sürecinde kişisel ya da mesleki kariyere ulaşma konusunda yardımı
dokunmuş biri koçluk yaptığında neler söylüyor ya da ne yapıyordu ?
İyi bir koçun yapması gerekenlere ilişkin bu sorulara cevap alınabiliyorsa ve
bunlar kişinin kendi koçluk tarzının bir parçası haline geliyorsa,başkalarının
yaşamında büyük bir farklılık yaratıyorsunuzdur.
KOÇLUĞUN TEMELLERİ
Koçluk sözcüğü iş dünyasında ne ifade eder ? Bir koç olarak davranan
yönetici koçluk ettiği kişiye yardımcı olmaktadır.Ancak iş dünyasında
koçluk yapmanın özel unsurları vardır.Koçluk bir insanın gelişimine katkıda
bulunma fırsatıdır.Bu iki taraflı bir partnerliktir.Koçluk yapılan kişinin
potansiyelini azamiye çıkarıp hedeflerine varılmasına yardımcı olmak
amacıyla, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar.Koçluk
karşılıklı anlaşmaya dayalı bir şey olduğu için,her durumda geçerli
değildir.Bu durumlar ;
•
Yeni ya da deneyimsiz çalışanın görevi konusunda açık yönlendirmeye
ihtiyaç duyulan durumlar.
•
Elemanlardan birinin şirket politikasını ya da kuruluşun değerlerini açıkca
ihlal ettiği durumlar
•
Çok sayıda koçluk toplantısından sonra performansta hiçbir iyileşmenin
görülmediği durumlar.
KOÇLUĞUN TEMELLERİ
Koçluk Nedir ?
•
Bir öğrenme ve kendini geliştirme aracıdır.
•
Bir insanı sahip olduğu hedeflere yönlendirmektir.
•
Birlikte kararlaştırılmış sonuçlara ulaşmak amacıyla karşılık deneyim
ve kanaat paylaşımıdır.
Koçluk Ne Değildir ?
•
Herhangi bir kişinin davranış ve hareketlerini düzeltme imkanı
•
Herhangi bir kişiyi,hedeflere varılmasını sağlayacak önlemler almaya
yönlendirmek
•
Her şeyin yanıtını bilen uzman ya da yönetici olmak.
AMAÇLI KOÇLUK
Birlikte çalışmanın performansı yükseltileceğine inanılıyorsa koçluk yapılır ya da
koçluğa ihtiyaç duyulur.Koçluk sayesinde ise insanlara yardımcı olunan konular
şunlardır ;
•
Kişinin güçlü yanlarını azamiye çıkarmak
•
Kişinin engellerini aşmak
•
Sahip olunan potansiyellerin sürekli eğitim yolu ile eksiksiz olarak kullanılmasını
sağlamak
•
Daha etkin olabilmek için yeni beceriler ve yetkinlikler edinmek
•
Yeni sorumluluklara hazır hale gelmek
•
Kendini yönetmek
•
Performans hedeflerini netleştirmek ve onlara yönelik çalışmak
•
İş tatminini ve motivasyonunu yükseltmek
AMAÇLI KOÇLUK
Koçluk kendisine koçluk yapılan kişinin de ötesine geçerek,ekibe ve
kuruluşun kendisine yararlı bir şey haline gelir.Şöyle ;
•
Yönetici ile doğrudan bağlı çalışanların iş ilişkilerini iyileştirir.
•
Daha üretken ekiplerin ortaya çıkmasını sağlar.
•
Örgütün kaynaklarını daha etkin kullanır.
Her fırsattan yararlanıp,insanlara talep ettiğinde mutlaka koçluk
sunmak gerekir.
KOÇLUK NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
Yönetici zaman zaman görevlerden çok insanlara odaklanmak zorunda
kalır ve koçluk da onlardan biridir.Kişiye bağlı çalışanlardan biri ;
•
İşini yapmakta sorunlarla karşılaştığı
•
Rutin işlerden sıkılmaya başladığı
•
Ekip içinde sürtüşmeye neden olduğu
•
Belli bazı görevler üzerinde çalışırken tökezlediği gözlendiğinde ona
nasıl yardım edilmesi gerekildiği düşünülmelidir.Yapılması gerekilen
ilk şey ise,söz konusu kişiyi ve sahip olduğu becerileri anlamaktır.
KOÇLUK NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
Gözlemek ;
Kişinin güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmenin iki yolu vardır.
1.
Koçluk yapılan kişinin davranışları çalışma arkadaşlarını nasıl
etkilemektedir?
2.
Koçluk yapılan kişinin davranışları,onun kendi hedeflerine varma
yeteneğini nasıl etkilemektedir?
Teorilerin doğruluğunu gözlem yaparak sınamak gerekir.Eğer uygun
düşerse durumu başkalarıyla görüşerek onların fikirlerini almak
gerekir.Son olarak ise teorileri koçluk yapılan kişi ile paylaşmayı ve
gözden geçirmeyi ihmal etmemek gerekir.
KOÇLUK NE ZAMAN YAPILMALI?
Gözlem Süreci ;
1.
Başlangıç soruları hazırlamak.Kişinin davranışları gözlenerek aşağıdaki
maddelere yanıtlar bulunmaya çalışılmalı ,
•
Kişi yaptığı şeylerin hangilerinde etkin,hangilerinde değil ?
•
Kişinin davranışları grup hedeflerine ya da bireysel hedeflere varılmasını
hangi bakımlardan nasıl etkiliyor ?
•
Bu davranışların diğer ekip üyeleri üzerinde etkisi ne oluyor ?
2.
Ham yargılardan uzak durulmalı.Yansız bir gözlemci olunmalıdır.
3.
Yapılan
gözlemler
üzerinde
düşünülmeli.Dikkatli
gözlemlerden
sonra,kişinin koçlukla çözülebilecek bir sorunu olduğuna karar verilebilir.
4.
Teorilerin doğruluğu sınanmalı.Koçluk yapmak isteyen kişi algılarından
emin değilse gözlem yapmayı sürdürmeli.
KOÇLUK NE ZAMAN YAPILMALI?
Gözlem Süreci ;
5.Kişi kendi niyetlerini incelemeli.Sorun yaratan kişi olduğu düşünülen insana
koçluk önerisinde bulunulmadan önce kendi davranışlarını gözden
geçirmesi gerekir.
•
Gerçekçi
olmayan
performansını
beklentiler.Şu
ölçerken
kendi
soru
sorulmalıdır.”Başkalarının
performans
ölçülerimi
mi
kullanıyorum?”Başka insanların aynı motivasyona ya da güçlü yanlara
sahip olduklarını varsaymak adil olmayabilir.
•
Duyguların işin içine karışması.”Kendimi,sorun yaşayan bir kişiyle
özdeşleştirmekte zorlanıyor muyum ?”Kişi kendinin farkında olmalı ve
duyguların başkalarının duygularına anlamasına engel olup olmadığının
bilincinde olmalıdır.
KOÇLUK NE ZAMAN YAPILMALI?
Gözlem Süreci ;
•
Dinleyememek. ”Başkalarının ne dediğini duyuyor muyum?”İnsanlar
nasıl bir yardıma ihtiyaçları olduğunu her zaman açıkça ifade
edemeyebilirler.Bu
yüzden
fırsat
bulunan
her
an
kişiye
bağlı
çalışanların dediklerini can kulağı ile dinlemek gerekir.
•
Övmeyi ihmal etmek.”Olumlu geri bildirimde bulunabiliyor muyum
?”Olumlu geri bildirim eksikliği zamanla bağlı çalışanların sorunlu
davranış ve tutumlarının büyümesine sebep olabilir.
•
Ağızdan çıkan söze uygun davranmak.”İyi bir rol modeli miyim?”İyi bir
ekip çalışmasının ortaya çıkmasında iyi bir dinleyici olmanın önemli
olduğu düşünülüyorsa örnek olmak için her fırsat değerlendirilmelidir.
KOÇLUK NE ZAMAN YAPILMALI?
Gözlem Süreci;
6.
Gerçeklik kontrolü yapılmalı .Kişi kendini geliştirmek için nelere
ihtiyaç olduğunu fark ettikçe daha iyi bir koç ve yönetici olma
yolunda ilerler.
7.
Yapılan
gözlemleri
koçluk
yapılan
kişi
ile
müzakere
etmek
gerekir.Herhangi bir sorunu ele alırken,koçluk yapılan kişinin tutum
ve davranışları üzerinde değil ,gözlenen davranışlar üzerinde
durmaya özen göstermek gerekir.Belli bir davranışı ve o davranışın
insanlar üzerindeki etkisini anlatırken samimi ve açık sözlü olmak
gerekmektedir.
MAĞAZACILIKTA KOÇLUK YAPMAK ÜZERİNE VAKA İNCELEMESİ
Tolga mağazaya geldiğinde,Damla’yı sandalyeye çökmüş bir durumda
buldu.Çok üzgündü.Tolga’ya bakarak ona başarılı olamadığımı düşünüyorum
dedi.Artık mağazada müşterilere eskisi kadar satış yapamıyorum.Halbuki Damla
deneyimli ve bilgili bir satış temsilcisiydi ancak Tolga onun sorunun nedenini
biliyordu.Ona müşterilere ürün önerirken daha az konuşmasını , müşterilerin ne
dediğine daha çok kulak vermesini önerdi.Ardından da moralini bozmamasını
tavsiye etti.Herkes bu durumdan geçerdi.Damla’nın kendisini toplayacağından
emindi.
Tolga
çok
değerli
şeyler
söylediği
için
yaptığı
koçluktan
gurur
duymaktaydı.Ama birkaç hafta sonra Damla’nın aynı sorunu yaşadığını görünce
cesareti kırıldı.Damla söylenenleri yapmış ancak durumda herhangi bir değişiklik
olmamıştı.Tolga farklı bir yaklaşımda bulunması gerektiğini biliyordu.Ama ne
yapmalıydı ?
BU DURUMDA TOLGA NE YAPMALI?
İstediği sonuçları elde edememesinin nedenlerini değerlendirmekte
Damla’ya yardımcı olma konusunda Tolga’nın daha farklı şeyler
yapması gerekebilir. Müşterileri değişirken o da onlarla değişmiş olabilir.
Belki,kendisinin de farkında olmadığı verimsiz alışkanlıklarda edinmiş
olabilir. Tolga birkaç şey deneyebilir. Damla’ya neyin değiştiği
konusundaki tahminini sorabilir. Ona yaptığı satış sırasında kendini
gözlemeyi teklif edebilir. Böylece somut geribildirimde bulunacak hale
gelip, Damla’ya küçük değişiklik önerileri yapabilir. Ve sonuçta ise bir
sonraki satışlarından sonra o satışın nasıl olduğunu değerlendirmek için
bir araya gelmeyi önerebilir.
KOÇUN KENDİSİNİ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN KONTROL LİSTESİ
1.
Aşağıdaki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir.
EVET
Sadece kısa vadeli performansa değil,kariyer gelişimine mi önem veriyorsunuz?
2.
Destek olurken özerklik tanıyor musunuz ?
3.
Rol modelliği yapıyor musunuz ?
4.
İş stratejilerini hedef belirlemek olarak mı sunuyorsunuz?
5.
6.
Koyduğunuz hedefler ulaşabilir hedefler mi ?
Koçluk yapılan kişi ile çözümler üretmek üzere çalışıyor musunuz ?
7.
10.
Geribildirimde bulunmadan önce,koçluk yapılan kişiye ilişkin dikkatli ve ön yargısız
gözlemler yapılıyor mu?
Gözlemlerinizi yargı ve varsayımlardan uzak tutuluyor mu?
Bir kişinin davranışları ile ilgili teoriler doğrultusunda harekete geçmeden önce teoriler
sınanıyor mu?
Belirgin geri bildirimlerde bulunuyor musunuz?
11.
Açık uçlu sorulardan yararlanıyor musunuz ?
12.
Kendi performansınızı başka insanları ölçmenin kıstası haline getirebiliyor musunuz?
13.
Beden dili ya da sözel ipuçları kullanıyor musunuz?
8.
9.
14. Tartışma sırasında söylenenleri netliğe kavuşturabiliyor musunuz?
15.
Konuşurken dikkatinizi karşı tarafın söylediklerine verebiliyor musunuz?
16.
17.
Geri bildirimleri zamanında yapabiliyor musunuz?
Olumsuz geribildirimler kadar olumlu geribildirimlerde de bulunuyor musunuz ?
18.
19.
Koçluk müzakereleri için önceden hazırlık yapıyor musunuz?
Koçluk müzakerelerinin sonuçlarını izliyor musunuz?
Soruları evet diye yanıtladıysanız koçsunuz demektir.Hayır cevabınız varsa koçluk
becerilerinizi geliştirmek üzerinde düşüneceğiniz durumlar olmalıdır.
HAYIR
KOÇLUK BECERİLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?
Koçluk eylem planlarının birlikte geliştirileceği rahat bir ortamın
yaratılmasını gerektirir.Olabildiğince etkin bir koç olabilmek için ise
aşağıdaki beceriler konusunda ustalaşmaya çalışmak gerekir ;
•
Can kulağı ile dinlemek
•
Doğru soruları sormak
•
•
Kanaatleri savunmak
Koç olarak geri bildirim almak
•
Anlayış birliği sağlamak
Düzenli koçluk yapanların koçluğu daha iyi olur.Kişi kendi koçluk
becerilerini geliştirme fırsatlarını kaçırmamalıdır.
KOÇLUK BECERİLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?
Can Kulağı İle Dinlemek;
Koç olarak kişinin karşısındaki insanın duygu ve güdüleri ile aynı frekansta olmak
gerekir.Kişi bunu can kulağı ile dinleyerek başarabilir.Can kulağı ile dinlemek
iletişimi teşvik eder ve kişinin karşısındaki insanı rahatlatır.Söylenenleri can kulağı
ile dinleyen biri olarak ,koçluk yapılan kişiye tüm dikkati verebilmek için uyulması
gerekilen maddelere uymak gerekir.
•
Göz temasını korumak
•
Kişiyi rahatlatmak için gülmek
•
Dikkat dağıtacak her şeyden uzak durmak
•
Beden diline duyarlı olmak
•
Önce dinleyip,sonra değerlendirmek
•
Karşınızdaki insanın sözünü kesmemek
•
Verilecek yanıtları planlamak için karşınızdaki insanın konuşmasını bitirmesini
beklemek.
KOÇLUK BECERİLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?
Soru Sormak
Soru sormak karşınızdaki insanı anlamanın ve bakış açısını tespit etmenin yararlı yollarından
birisidir.Hem açık hem de kapalı uçlu sorular sormak gerekir.Bunlara alınan yanıtlar zaman zaman
birbirinden farklı olur.
Ahmet : Turan proje nasıl gidiyor ?
Turan : Çok iyi zaman planına uygun gidiyoruz.
Ahmet başını sallar.
T : Ama biraz sıkıştık.Hiç ihtiyat payı kalmadı.
A : Çünkü…?
T : Çünkü , Aylin ayrılınca yerine kimse alınmadı.
A: Bir kişi ayrıldı diye…?
T: Bu durumda teslim tarihini tutturmak zor olacak.
A: O zaman daha fazla yardıma ihtiyacımız var.
Çok sayıda açık uçlu soru sormak.Beklentilerinize cevap verecektir.
KOÇLUK BECERİLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?
Açık uçlu sorular sormak.Açık uçlu sorular sormak katılımı ve fikir paylaşımını
teşvik eder.Bu sorulardan ise şu amaçlarla yararlanılır ;
•
Alternatifleri araştırmak için:”Şöyle olsaydı ne olurdu?”
•
Tutumları ya da ihtiyaçları açığa çıkarmak için “Bugüne kadar kaydettiğimiz
ilerleme hakkında ne düşünüyorsun?”
•
Öncelikleri tespit etmek ve üzerinde düşünmek için “Bu projenin belli başlı
sorunlarının neler olduğunu düşünüyorsun?”
Kapalı uçlu sorular kullanırken dikkatli olmak.Kapalı uçlu sorular “evet” ya da
“hayır” türü yanıtlar üretir.Bu sorulardan ise şu amaçlarla yararlanılır:
•
Yanıtı belli bir noktaya odaklamak için proje zaman planına uygun gidiyor mu?”
•
Karşınızdaki insanın söylediği şeyi kendisine teyit ettirmek için “Şu halde,kritik
mesele maliyet öyle mi?”
KOÇLUK BECERİLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?
Kanaatleri savunmak
Etkin
koçlar
fikir
ve
tavsiyelerini,muhataplarının
onları
duyabileceği,tepki verebileceği biçimde sunarlar.Kanaatleri net ve
dengeli biçimde savunmak önemlidir.
•
Kişinin durumunu nasıl görülüyorsa öyle anlatılmalı
•
Durum hakkındaki kanaat belirtilmeli
•
Kanaatin dayandığı düşünceleri açıkça belirtip deneyimler paylaşılmalı
•
Karşıdaki insanı kendi bakış açısını ortaya koymaya teşvik edilmeli.
Koçluk yapılan kişiyle işbirliğinin olabildiğince başarılı olması,yapan
kişi ile aradaki iletişimde her iki tarafın irdelemeyi ve savunmayı
kullanmasına bağlıdır.
KOÇLUK BECERİLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?
Koç olarak geribildirimde bulunmak
Geribildirim,genel sorun ya da değişim ihtiyacı konusundaki düşünceyi
sunup haklı çıkarmak yerine,belli bir davranışa ya da harekete tepki verme
bakımından
savunuculuktan
farklıdır.Geribildirimde
bulunmak
ve
geribildirim vermek koçluğun önemli bir parçasıdır.Olumlu ya da olumsuz
geribildirimde bulunurken dikkat edilmesi gerekilen hususlar vardır.
•
Karaktere,tutumlara ya da kişiliğe değil davranışa odaklanmak.Yargılayıcı
bir dil kullanmaktan kaçınmak.
•
Somut olmak.Genellemelerden uzak durmak.
•
Samimi olmak ve gerçekçi olmak.
•
Geribildirimi zamanında ve koçluk süreci sırasında yapmak
KOÇLUK BECERİLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?
Koç olarak geribildirim almak
Yapılan
koçluğun
etkinliğine
ilişkin
geribildirimlerde
açık
olmak
gerekir.Kendileri hakkında geribildirim talebinde bulunan ve bunlar üzerinde
düşünen koçlar kendi yönetim tarzlarının etkinliği konusunda daha fazla şey
öğrenirler
ve
grup
üyelerinin
gözünde
daha
büyük
güven
tesis
ederler.Geribildirim alma yeteneğinin iyileşmesi için ;
•
Somut enformasyon talep edilmesi.”Yaptığım öneriler ne bakımdan yararlı
oldu?”gibi sorular…
•
Açıklık isterken karşıdaki insanın savunmaya geçmesini engellemek.
•
Hem olumlu hem olumsuz geribildirimlere açık olmak.
•
Karşıdaki insanın duygu yüklü konuşmasını engellemek.
•
Savunmacı olmamak.
•
İster olumlu ister olumsuz geri bildirimde bulunulan insana teşekkür etmek.
KOÇLUK BECERİLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?
Anlaşmaya Varmak
Koçluğun temel dayanağı anlaşmaya varmaktır.Anlaşma süreci
koçluk ihtiyacının daha baştan kabullenilmesinden ,can kulağı ile
dinlemeye,meseleler ve çözümleri konusunda işbirliği içinde hemfikir
olmaya kadar bütün faaliyetleri içerir.
Bu sürecin işleyebilmesi için,koç ile koçluk yapılan kişinin karşılıklı
anlaşması gerekir.Koçluk yapılan kişi davranış değişikliği ya da beceri
edinme
konusunda
sağlamak kolaylaşır.
ilerleme
kaydettiğini
gördüğünde
anlaşma
KOÇLUK TOPLANTISI NASIL
YÖNETİLİR ?
KOÇLUK TOPLANTISI HAZIRLAMAK
Her iki kişinin de kendini rahat hissedeceği özel bir oda ya da mekan
ayarlamakla başlanır.Toplantı sırasında rahatsız edilmemeyi güvence altına
almak ; örneğin,telefon ve cep telefonlarını ortalıktan kaldırmak ya da kapatmak.
Her iki katılımcıda o toplantı için müzakere planı yapmalıdır.Böyle bir plan
hazırlarken göz önünde bulunması gerekilen birkaç husus vardır.Bunlar ;
•
Hangi alanda koçluğa ihtiyaç duyuluyor ?
•
Elde edilmek istenen sonuçlar neler ?
•
Risk nerede ?
•
Bu toplantının özel amacı ne ?Başlangıç planlaması mı?Bie eylem planının
hazırlanması mı ?
•
Potansiyel zorluklar neler ?
Temel kurallar önceden belirlenmeli.Örnek olarak söylenen şeylerin iki kişi
arasında kalacağı konusunda anlaşmaya varılması
KOÇLUK TOPLANTISINI YÜRÜTMEK
Koçluk bir partnerliktir.Koçluk toplantısı sırasında hem kişi hem de koç,iş
performansını iyileştirmeye ya da yeni beceriler kazanılmasına gayret ederken
ulaşabileceği hedefleri aklından çıkarmaması gerekir.Koçluk becerilerini ortaya
sunmak ,
•
Toplantının hedefleri konusunda ortak bir anlayışa sahip olunduğundan emin olmak.
•
Ses tonunun yapıcı olması.
•
İçinde bulunulan durum ya da el altındaki fırsatlar konusunda görüş alışverişinde
bulunmak.
•
Kişinin düşüncelerini ve açıklamalarını can kulağı ile dinlemek.
•
Tavsiye ve önerileri paylaşmak.
•
Karşınızdaki kişiye fikirlerini ortaya koyma fırsatı vermek.
•
Elde edilmek istenen sonuçlar için anlaşmaya varmak.
•
Eylem planı hazırlanması konusunda taahhüd almak.
EYLEM PLANI GELİŞTİRMEK
Koçluk yapılan kişi eylem planını geliştirirken,bu plana verilen destek
şunları içerebilir ;
•
Hedeflerin gerçekçi olmasına yardımcı olmak
•
Hedeflerin tutturulması için yerine getirilmesi gerekilen görevlerin
önceliklerini belirlemesinde koçluk yapılan kişiye yardımcı olmak.
•
Potansiyel engellere işaret etmek ve potansiyel çözümler konusunda
beyin fırtınası yapmak.
•
Gerekli ek koçluk desteklerini tespit etmek
Anlaşmaya
gerekir.Eylem
varmayı
planı
gerektiren
oluşturmak
alanları
koçluk
birlikte
yapılan
tespit
kişiye
olurken,dinleme becerilerinin sergilendiği nokta burasıdır.
etmek
destek
TOPLANTININ ÖTESİNDE KOÇLUK
Etkin koçluk, kaydedilen ilerlemeyi denetleyen ve bunun koçluk
yapılan kişi ve ekip üzerindeki etkilerini değerlendiren izlemeyi de
kapsar.İzleme faaliyetleri ise şunları içerir ;
•
İyi giden ve gitmeyen şeylerin neler olduğunu sormak.
•
Gözlemleri paylaşmak ve kaydedilen olumlu ilerlemeleri pekiştirmek
•
Sürekli koçluk yapmak ve geribildirim fırsatlarını kollamak
•
Eylem planında yapılması gereken olası değişiklikleri tespit etmek.
•
Koçluk toplantısının yararlı olup olmadığını ve ne yapılırsa daha da
yararlı hale getirilebileceğini sormak.
KOÇ İÇİN PLANLAMA FORMU
Koçluk toplantısından önce form kullanılmalı. Neye ulaşmak istenildiğini ve bunu nasıl yapmak istenildiğini tamı tamına
belirlemeye çalışılmalı.
Görüşülen Kişi : Ahmet Atar
Tarih:10 Ağustos
Koçluğa İhtiyaç Duyulan Alanlar : Ekibin verimli planlama yapması
Koçluk Toplantısının Amacı : Planlama adımlarını gözden geçirmek
Elde Edilmek İstenen Sonuçlar : Takvim yapmakta zorlanılan engelleri aşmak
Koçluk Yapmak Niçin Önemli : Mağaza kalitesinin iyileştirme ihtiyaçları
Potansiyel Zorluklar
Halletme Yöntemleri
1.Ahmet acele edip fazla şey görüşmek isteyebilir.
1.Koçluk toplantısı için gündem belirlemek
2.Ahmet izlediği yolun en iyi yol olmadığını duymaktan
hoşlanmayabilir.
2.Ahmet’e süreci öğrenmesi için özerklik tanımak
3.Ahmet toplantı sırasında işinin başında olmayacağı için
tedirgin olabilir.
3.Toplantı için yöneticisinin onayını almak.
Özel Önlemler
1.Gündemi somut konulara hasret ve onların dışına çıkma
2.Yöneticisinin bu toplantı için onu izinli saydığını toplantının başında kendisine söyleme
EYLEM PLANLAMA FORMU
Koçluk yapılan kişiyle birlikte üzerinde anlaşmaya varılabilecek bir eylem planı için bu form kullanılabilir.Kesin başarı için
gereken önlemlerin alınması bakımından görüşmenin tarihinin belirlenmesi çok önemlidir.
Alınacak Önlemler
Personel toplantılarında hiç kimse
Başarı Ölçüsü

çalışma arkadaşının sözünü
kesmeyecek.
Birbirini izleyen iki toplantıda söz kesme
Gözden Geçirme
15 Eylül
olayının görülmemesi.

Diğer çalışanlardan herhangi bir şikayet
gelmemesi
Çalışanlar müşteri ihtiyaçlarını

İhtiyaçları tespit etme amaçlı soru sayısı
Müşterilerle birlikte iki toplantı
karşılamaya yönelik ürünler

Potansiyel çözüm önerisinden önce
daha yapıldıktan sonra
çıkarmadan önce,müşteri ihtiyaçlarını
araştırmaya daha fazla zaman
ayıracaklar.
ihtiyacın netleştirilmesi
KOÇLUK TOPLANTISI DEĞERLENDİRMESİ
Koçluk toplantısından sonra,toplantının verimliliğini değerlendirmek ve bir daha ki sefere ne gibi iyileştirmeler yapılacağını
düşünmek için bu araç kullanılmalı.
Neler Yararlı Oldu ?
Neler Daha İyi Olabilirdi ?
İlişki :İşini daha etkin yapabilmesi bakımından
Ahmet’in koçluğun yararlı olduğuna inanması
Ahmet işinin başına dönebilmek için toplantıyı biran önce
bitirmekte acele ediyor.
Süreç:Ahmet başkalarının ne dediğini daha dikkatli
dinlemeyi öğrendi
Ahmet bir sorunu ele almanın değişik yollarına açık olabilirdi.
Sonuçlar: Ahmet sürece ilişkin sonuçları açıklıkla
kavrıyor.
Ahmet iş sırasında daha fazla alıştırma yapabilirdi.
KOÇLUK NASIL KİŞİYE ÖZEL
YAPILABİLİR ?
KOÇLUK TARZININ SEÇİMİ
İnsanların öğrenme biçimleri kişiliklerine ve öğrenme alışkanlıklarına bağlı
olarak farklılık gösterir.Bazı insanlara bir işin nasıl yapılacağını bir kez
göstermek kavramaları için yeterli olur.Bazıları içinse bunu bir iki kez
tekrarlamak gerekebilir.Bazılarının talimatları kulağı ile duyması gerekir.Bazıları
içinse bunu bir iki kez tekrarlamak gerekir.Bir kişinin öğrenme tercihinin ne
olduğunu anlamanın en etkin yolu,bunu ona sormaktır.
Bütün insanlar ya da durumlar aynı değildir.Bu nedenle farklı koşullara ayak
uydurabilmek için bazı farklı koçluk tarzlarını uygulamakta ustalaşmak
gerekir.Bazı durumlarda dolaysız yaklaşım diğerlerinde ise kolaylaştırıcılık ya da
yönlendiricilik isteyen destekleyici koçluk yapmayı gerektirir.
LİDER OLARAK KOÇ
Dolaysız
Koçluk
Destek
Koçluk
DOLAYSIZ KOÇLUK İLE DESTEKLEYİCİ KOÇLUK
Koçluk Tarzı
Dolaysız
Destekleyici
Ne Amaçla Kullanıldığı?
Örnekler
Beceri geliştirmek

Soruları Yanıtlamak

Sorunun çözümünü kolaylaştırmak

Özgüven oluşturmak



Çalışanları kendi başına öğrenmeye teşvik
etmek

İnsanlara kaynaklık etmek



Uzmanlık alanındaki becerilerini geliştirmesi
gereken yeni çalışana talimat vermek
Bir görevi en etkin yapmanın yolunu koçluk
yapılan kişiye model oluşturarak göstermek
Yeni bir çalışana şirketin iş stratejisini
açıklamak
Yeni bir çalışana bölümün kurallarını
açıklamak
Sorunların çözümünü kendilerinin
bulmalarında insanlara yardımcı olmak
İyi yapılan iş konusunda olumlu geribildirimde
bulunmak
Yanlış yapmaları riskini göze almak pahasına
da olsa çalışanları yeni sorumluluklar almaya
teşvik etmek
Yeni durumlara ilişkin enformasyon vermek
Deneyim paylaşımı
Yeni insanlarla tanıştırmak
DOLAYSIZ KOÇLUK İLE DESTEKLEYİCİ KOÇLUK
Dolaysız koçluk daha çok yeni görevlerine başlayabilmek için fazladan özen gösterilmesi
gereken işe yeni alınmış ya da yeni bir beceriyi öğrenmesi gereken çalışanlara yapılır.
Destekleyici koçluk ise mevcut performans standartlarını tutturan ve yeni ya da daha
büyük sorumluluklar üstlenmeye hazırlananlara yapılır.Bu grup konusunda dikkat
edilmesi gerekilen noktalar şunlardır
•
Çıkarılan iyi işlerin takdir edilmesi
•
Kariyer hedefleri konusunda gerçekçi ve açık uçlu konuşmalar yapılması
•
Farklı kariyer olanaklarının gerektirdiği bilgi,beceri ve adanmışlık ihtiyaçlarının
anlatılması
•
Yeni iş fırsatlarını değerlendirebilmek için kendilerini hangi alanlarda yetiştirip
geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını sorma
•
Gerekli bilgi ve becerileri edinebilmeleri için karşılıklı olarak kabul edilecek plan
üzerinde çalışma
•
O planın uygulanışını ölçüm ve geribildirim yoluyla düzenli aralıklarla izleme
•
Başkalarını koçluk yapmaya özendirme
DEĞERLENDİRMECİLİK ROLÜ İLE KOÇLUK ROLÜNÜ BİRLEŞTİRMEK
Yöneticiler genellikle oynamaları gereken derlendirmecilik rolü ile
koçluk rolü arasında gerilim yaşarlar.Bu iki rol birbiri ile
bağlantılıdır.Değerlendirmecilik rolü ile size bağlı çalışan insanların
performanslarına değer biçilir.Koç sıfatı ile de kendilerini yetiştirip
geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışılır.
Biri değerlendirmecilik,diğeri koçluk biçimindeki bu iki rolün
gereklerini aynı anda yerine getirmenin anahtarı güven atmosferi
yaratmaktır.Güvenin koçluk yapmayı mümkün hale getirmesi
gibi,koçluk yapmanın kendisi de güven arttırıcı bir şeydir.
Etkin koçluk güvene dayalı,yükselen bir sarmaldır.
SIRA SİZDE
Bu bölüm Perakende Mağazacılıkta Koçluk Eğitiminden
Aldıklarınızı Yoklamanıza Yardımcı Olmak İçin 10 Sorudan
Oluşmaktadır.
1. Aşağıdaki koçluk tanımlarından hangisi yanlıştır?
a.
Koçluk herhangi bir kişiye sahip olduğu hedeflere varabilmesi için kılavuzluk yapmaktır.
b.
Koçluk bir öğrenme ve kendini geliştirme aracıdır.
c.
Koçluk herhangi bir kişinin davranış ve hareketlerini düzeltme fırsatıdır.
2.
Koçluk karşılıklı anlaşmaya dayalı bir şey olduğu için her duruma uygun bir strateji
değildir.Aşağıdaki durumlardan hangisi koçluğu değil,doğrudan müdahaleyi gerektirir?
a.
Size doğrudan bağlı çalışanlardan birisi,bir toplantıda rapor sunarken tatsız olguları dile
getirmesi gerektiği için sinirlendiğinde
b.
Daha önce birlikte çalıştığınız müşterilerden birisi size,doğrudan size bağlı çalışan kişinin
ürüne ait bazı soruları yanıtlayamadığını söylediğinde
c.
Doğrudan bağlı çalışanın müşteriye var olmayan bir şeyi tedarik etme sözünü verdiğine
kulak misafiri olunduğunda
3.
Koçluk ne zaman yapılmalıdır ?
a.
İhtiyaç duyulduğunda
b.
Resmen yılda bir kez;gayri resmi üçer aylık dönemde
c.
En az üç ayda bir
4.
Kapalı uçlu yerine açık uçlu soru sormak ne zaman daha doğrudur?
a.
Alacağınız yanıta odaklanmak ya da söylenen bir şeyi teyit ettirmek istediğinizde
b.
Alternatifleri araştırmak ya da tutum ve ihtiyaçları açığa çıkarmak istediğinizde
5.
Bir koçluk toplantısını yürütürken,aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır?
a.
Alternatifler üretmek
b.
Karaktere,tutuma ya da kişiliğe değil davranışa odaklanmak
c.
Kesin olmak genellemelerden uzak durmak
6.
Koçluk stratejinizi soru sormaya ya da irdelemeye çok fazla dayandırdığınızda ne
olabilir?
a.
Koçluk yaptığınız kişi önemli enformasyonu ve kendi bakış açısını kendine saklamayı
başarabilir.
b.
Kendi fikirlerinizi yeteri kadar ifade etme imkanı bulamayabilirsiniz.
c.
Farklı seçenekler üzerinde durmayı sınırlayabilirsiniz.
7.
Koçluk süresince,koç sıfatı ile ne zaman geribildirimde bulunursunuz?
a.
Bütün görüşler ele alındıktan sonra
b.
Her koçluk toplantısının sonunda
c.
Daha baştan ve sık sık
8.
Yeni bir çalışana bir iş stratejisi açıklarken kullanılacak en uygun koçluk tarzı hangisidir?
a.
Destekleyici
b.
Otoriter
c.
Dolaysız
9.
Destekleyici koçluk hangi kişiler için özellikle önemlidir ?
a.
Mevcut performans standartlarını tutturamayan ve performanslarından endişe
eden kişiler için
b.
Mevcut performans standartlarını tutturan ve yeni ya da daha büyük sorumluluklar
üstlenmeye hazır kişiler için
c.
Daha önce hiç yapmadıkları bir görevi nasıl yerine getirecekleri konusunda talimat
almaya ihtiyaç duyan kişiler için
10.
Etkin koçluğun en önemli yönü nedir ?
a.
Güven kazanmak
b.
Can kulağıyla dinlemek
c.
En uygun koçluk tarzını seçmek
CEVAPLAR
1.
c,Koçluk herhangi bir kişinin davranış ya da hareketlerini düzeltmek
değildir.
2.
c,Doğrudan müdahale,herhangi bir kişinin şirket politikasını ya da
kuruluşun değerlerini açıkça ihlal ettiği durumlarda uygundur.
3.
a,Üç aylık dönemler itibarı ile ya da yıllık olarak yapılan hedef saptama ve
ya performans değerlendirmelerinin aksine etkin koçluk sürekli yapılan
bir şeydir.
4.
b, Açık uçlu sorular katılımı ve fikir paylaşımını teşvik eder.Kapalı uçlu
sorular ise evet ya da hayır yanıtlarını üretir.
5.
A,Etkin koçluk yapabilmek için koçluğu bir ya da iki konu ile sınırlı
tutmak gerekir.
CEVAPLAR
6.
a,İrdeleme ile savunma arasında bir denge tutturmak
genellikle en
etkili koçluk stratejisidir.
7.
c,Bir görüşme sırasında sık sık verilen geribildirimler,toplantı
sonunda verilenlerden daha etkilidir.
8.
c,Dolaysız yaklaşım deneyimsiz kişilerle çalışırken en yararlı
olanıdır.
9.
b,Destekleyici koçluğa en çok ihtiyaç duyanlar,yeni ya da daha
büyük sorumluluklar üstlenmeye hazır kişilerdir.
10.
a,Koç ile koçluk yapılan kişi arasındaki güven başarılı bir koçluk
ilişkisi için şarttır.
PERAKENDE MAĞAZACILIKTA KOÇLUK
EĞİTİMİ SONA ERDİ
TEŞEKKÜR EDERİZ
BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İSTERSENİZ
BİR SONRAKİ SAYFAYA GÖZ ATABİLİRSİNİZ
PERAKENDE OKULUM
VİZYON :
Profesyonellere ve şirketlere ulaşarak 2015 yılında ülkemizdeki perakende
siteleri içerisinde ilk beş siteden biri olmak.
MİSYON :
Perakende sektöründeki tüm bilgi, sistemlerin geliştirilmesi ve sektör
çalışanlarının bilinçlendirilerek sektörün gelişimine katkı sağlamak ve
perakendenin sistematik farkındalığını arttırırken bilginin uygulanmasını
sağlamak.
PERAKENDE OKULUM
Temel Değerleri;
•
•
•
•
•
•
•
Her zaman AÇIK sloganını benimseyerek her türlü fikre açık olmak ve önyargılı
olmamak.
Karşılıksız, gönüllü bilgi, deneyim paylaşımı
Perakende sektörünün gelişimi için istekli olmak
Yüksek farkındalık ve ilgi
Cesaret, özgüven, alçakgönüllülük
Akademik bilgileri ve teorileri pratiğe geçirme isteği ve iradesi
Yeni insanlar yetiştirme ve bitmez öğrenme tutkusu
BİZE ULAŞMAK İÇİN ;
www.perakendeokulum.com

similar documents