Concept voor warmtewinning uit GFT

Report
Uw eigen GFT afval als
verwarming...
2: De 5 methodes
Vergassing
Gebeurt op wervelbed of
vastbed. GFT wordt verhit en
in dit proces komt gas vrij.
Na filtering en koeling is het
gas bruikbaar voor diverse
toepassingen.
1: Opdracht omschrijving
Is het technisch en economisch haalbaar om het
GFT afval van een nieuw te bouwen woonwijk van
1100 woningen, te gebruiken voor de warmte
voorziening van diezelfde woonwijk?
De opdracht kwam van ingenieurs bureau ‘IVindustrie’ te Arnhem, welke vaker werkzaam is in
het ontwikkelen van duurzame energie.
Vergisting
Kan in natte of droge vorm
plaatsvinden. Dit proces levert
warmte en methaangas op.
Zowel de warmte van het
proces zelf, als het gas wordt
gebruikt voor diverse
toepassingen.
Verbranding
Door verbranding kan
warmte opgewekt worden.
Dit proces kan warm water
opleveren en/of stoom voor
elektriciteit opwekking.
4: Financiële vergelijking
IV-Industrie
Groep 8A
Robbert de Bie
Matthijs Langhorst
Floris Halbertsma
Chris Hijmans
Marcel Gros
Gerbert v Veldhuizen
TBK
IPO
WTB
ET
TBK
ESE
Capaciteit
Productie kosten
Investeringskosten
Extra inkoop
In euro's
Vergisting
1,25 MW
€ 32 p/ton
€ 7 mln
0 ton
€0
Vergassing
2 MW
€ 31 p/ton
€ 6,5 mln
5500 ton
€ 38.500
Verbranding
2 MW
€ 24 p/ton
€ 3,125 mln
8000 ton
€ 56.000
Electra opbrengst
Warmte opbrenst
Totale opbrengst
€ 369.862
€ 70.000
€ 439.862
€ 451.546
€ 70.000
€ 521.546
€ 451.546
€ 70.000
€ 521.546
Opbrengst - inkoop
€ 439.862
€ 483.046
€ 465.546
Terugverdientijd
16 jaar
14 jaar
7 jaar
3: Technische vergelijking
Uit de 5 methodes gekoppeld aan hun eigen installatie, moesten
er 2 afvallen zodat we er 3 intensiever konden gaan vergelijken.
De eerste die af viel was gemakkelijk, dat betreft het vastbed
installatie, want dat was niet geschikt voor GFT, en GFT is onze
brandstof. De tweede die afviel betreft het droog vergisten, dit
kwam door de voorbereidende werkzaamheden, en de hoge
kosten die aan het gehele proces zijn verbonden. De overgebleven
keuzes zijn wervelbed vergassing, nat vergisten en verbranding.
Deze keuzes worden verder bekeken op financieel gebied.
5: Eindoordeel
Aanbeveling:
Verbrandingsinstallatie met capaciteit van 2 MW.
Economisch uitstekend vanwege de laagste
installatie kosten, veel inkomsten door verkoop van
gas en elektra. Technisch ook goed, behalve hoge
uitstoot van schadelijke gassen. Dit is te voorkomen
d.m.v. goede filters.
Afvallers:
Natte vergistinginstallatie:
Technisch redelijk goed, maar 2,5 keer langere terug
verdientijd dan verbranding.
Vergassinginstallatie:
Laag rendement, en hoge installatie kosten, en lage
terug verdientijd.

similar documents