presentatie_tbv_platform_kwaliteitszorg_d_d_4_juni_2014

Report
Kwaliteitszorg en certificering
Presentatie door Math Göbbels
Even voorstellen…
Bedrijfssocioloog (Erasmus)
Onderzoeker (Nyenrode)
Trainer/adviseur m.b.t. kwaliteitszorg
KDI/Schouten & Nelissen
Biblioservice Gelderland
Cubiss Next
Boek m.b.t. de staat van het Nederlandse voetbal
Overzicht van presentatie
Historisch perspectief op kwaliteitszorg
Verdiensten van kwaliteitszorg
Visie op organisaties
INK als vrije denkruimte
Toekomst van kwaliteitszorg
Reflectie en discussie
Historisch perspectief
Definities en goeroes
Definities
Goeroes
Transcendente definities
Deming, Crosby, Juran
Productgebaseerde
definities
Shingo, Ishikawa, Taguchi
Feigenbaum
Klantgerichte definities
Hardjono
Productiegerichte definities
Waardegerichte definiities
Historisch perspectief
Kwaliteit vanuit een literair perspectief
Zedelijk kwaliteitsaspect
Synoniem met rang en voornaamheid
‘Noblesse oblige’
Esthetisch kwaliteitsaspect
Synoniem voor pronk, staatsie en macht
‘Kleren maken de man’
Financieel kwaliteitsaspect
Deugdelijkheid van goederen
‘Waar voor je geld’
Bron: Hella S. Haasse (1987) Kwaliteit (een verkenning). Amsterdam:
Uitgeverij Bert Bakker
Historisch perspectief
Het denken over kwaliteit
Van vakmanschap naar kwaliteitscontrole
Statistische procesbeheersing en cost control
Van kwaliteitszorg naar kwaliteitsverbetering
Van kwaliteitsmanagement (ISO 9001) naar
business excellence (INK/EFQM)
Historisch perspectief
Niet één waarheid
Bont geheel van, soms conflicterende, visies en definities
Vele definities en nog meer interpretaties en stammenstrijd
Vele (branche)toepassingen
Het verhaal van het bos en de bomen
 Anno 2014:
oude wijn in nieuwe zakken (bijv. Lean Management)
variaties op thema’s (bijv. A3-methodiek)
1e fase doorontwikkeling
Verdiensten van kwaliteitszorg
Als vakgebied
Positief
Negatief
Voortdurende ontwikkeling in
het denken over kwaliteit
Beperkte doorontwikkeling van
modellen en toepassingen
Breed instrumentarium
De valse belofte van
kwaliteitszorg
Best practices en slechte
voorbeelden
De mythe van PDCA
Vanzelfsprekend binnen onze
samenleving
Modellen als gif voor
organisaties
Verdiensten van kwaliteitszorg
Als toepassing binnen de bibliotheeksector
Positief
Negatief
Certificeringsnorm als basis
Kwaliteitszorg = certificering
Beleidsmatige explicitering van
bibliotheekwerk
Papieren tijger
Meten = weten (KTO en MTO)
Kwaliteit en toegevoegde
waarde van audits
Nadruk op PDCA
Beperkte scope m.b.t. meten
tevredenheid maatschappelijke
stakeholders
Visie op organisaties
Verdraaid (Wouter Hart, 2012)
Doorgeschoten beheersbaarheid
Weeffouten in manieren van organiseren
Verwaarloosd (Joost Kampen, 2013)
Langdurig gebrek aan sturing en begeleiding
Verstoorde relatie tussen leiding en medewerkers
Onveranderbaar (Leike van Oss en Jaap van ‘t
Hek, 2008)
Robuustheid
Taaiheid
Visie op organisaties en mensen
Organisaties maken mensen kapot
Mensen doen daar onbewust aan mee
Managers zijn vaak de root cause of trouble
(Unboss door Lars Kolind, 2014)
INK als vrije denkruimte
Tevredenheid
medewerkers
Medewerkers
Leiderschap
Strategie
en beleid
Middelen
Processen
+
activiteiten
Tevredenheid
klanten
Waardering
maatschappij
ORGANISATIE
RESULTAAT
Verbeteren / vernieuwen
Bestuur
en
financiers
De uitdaging van kwaliteitszorg
Het gebruik van andere taal
Zingeving, reflectie, beweging en sociaal vermogen
De kunst van het verbinden
Raakvlakmanagement (intern)
Ketensamenwerking (extern)
Maatschappelijk en wetenschappelijk
engagement
Reflectie en discussie

similar documents