Acuut Enkelletsel

Report
Regionalisatie Oost Brabant
17 september 2012
Praktijkavond
Enkel- en achillespeesblessures
Presentatie Jeffrey Jansen
Acuut enkelletsel
Acuut enkelletsel
• Enkelblessure: 18% van
alle blessures (650.000)
• 26.000 op de SEH!
• 40% medische
behandeling nodig
• Weinig
ziekenhuisopnamen
Herkennen acuut enkelletsel
•
•
•
•
•
•
Anamnese!
Inspectie
Vochtonderzoek
Temperatuur
Bewegingsbeperking
Ottawa Ankle Rules
Ottawa Ankle Rules
Pijn rondom de malleolus
PLUS
• Onvermogen 4 stappen te
lopen zonder hulp, OF
• Pijn bij palpatie van dorsale
of caudale (6 cm) zijde van
de laterale maleolus, OF
• Pijn bij palpatie van dorsale
of caudale (6 cm) zijde van
de mediale maleolus
Ottawa Ankle Rules
Pijn rondom de middenvoet
PLUS
• Onvermogen 4 stappen te
lopen zonder hulp, OF
• Pijn bij palpatie van basis
os metatarsale V, OF
• Pijn bij palpatie van os
naviculare
De enkel, anatomie
•
•
•
•
Laterale malleolus
Mediale malleolus
Os naviculare
Kopje Metatarsale V
De enkel, functieonderzoek
•
•
•
•
Plantairflexie
Dorsaalflexie
Inversie
Eversie OSG (in
dorsaalfl)
• Drawer sign
• …
Functiescore vlgs De Bie
• Diagnose
• ≤ 40 punten doorverwijzen naar een
sportfysiotherapeut.
• > 40 punten bij instroom binnen 5 dagen na het
trauma: licht letsel. Verwachting: binnen 14
dagen hervatten normale alledaagse activiteiten.
Functiescore vlgs De Bie
De achillespees, anatomie
•
•
•
•
•
Calcaneus
Talus
Achillespees
M Soleus
M Gastrocnemius
• …
De achillespees, onderzoek
• Subtalair
• Stabiliteit
• …
De achillespees, onderzoek
•
•
•
•
•
Subtalair
Stabiliteit
Thompson test
Excentrisch oefenen
Plantaris manipulatie
• …
De achillespees, behandeling
• Excentrisch oefenen
• Plantaris manipulatie
• …

similar documents