p 2.2 - akdc

Report
Indonesië
Planning voor deze les:
• Paragraaf 2.2
• Zelfstandig werken Hst 2
• (Profielwerkstuk)
§2.2 In de vaart der volkeren
• Terminologie:
• BBP/hoofd: Bruto binnenlands product
• betreft alle inkomsten binnen de staatsgrenzen van een land
• BNP/hoofd: Bruto nationaal product
• betreft alle inkomsten door iedereen met eenzelfde nationaliteit.
• BRP/hoofd: Bruto regionaal product
• Betreft alle inkomsten binnen een ‘regio’.
• 100 miljoen mensen werkende beroepsbevolking:
• Veel mensen werken nog steeds in de landbouw
• Klein aandeel industrie
• Relatief groot aandeel in de dienstensector
Verklaar dit.
• Formele sector / informele sector
§2.2 In de vaart der volkeren
(vervolg)
• In de landbouw:
• Sawa’s
• Tegalans
• Ladangbouw: Nomadische landbouw (stukken oerwoud
afbranden en bewerken, naar een paar jaar verder trekken)
• Palmolie plantages
Groene revolutie
• Groene revolutie: Invoeren nieuwe rijstsoorten die een
grotere opbrengst per hectare opleveren
• Kruis bestuiving
• Laboratoriumonderzoek (wageningen universiteit)
• 1 groot nadeel groene revolutie:
• Invoering nieuwe gewassen was duur
• Prijs zaden
• Kunstmest
• Insecticiden
• Arme boeren konden dit niet bekostigen  schulden 
verkoop gronden aan rijkere boeren
• Boeren vaak werkloos of in loondienst van de rijke boer
(grootgrondbezitter)
Verandering van de
economische situatie
• Eerst economische ontwikkeling vooral gericht op de Landbouw
• Later op industrieproducten omdat bij landbouwproducten
ruilvoetverslechtering optrad.
• (goedkope export grondstof  bewerking (toegevoegde waarde) 
dure import)
• Indonesië importeert ontzettend veel, wat ze importeren noem je
het importpakket.
• (ruwe grondstoffen, kapitaalgoederen en consumptiegoederen)
• In de jaren 90 groeide de dienstensector flink.
• Verschuiving samenstelling van de beroepsbevolking!!!!
• Aandeel in de landbouw neemt af, terwijl aandeel in de industrie en
dienstverlening toeneemt.
Betalings- handelsbalans
• Handelsbalans: De waardeverhouding tussen de totale invoer
van een land en de totale uitvoer
• NL staat +7% dat betekent dat NL meer exporteert dan
importeert.
• Betalingsbalans: Waardeverhouding tussen al het geld dat een
land uitgaat en al het geld dat een land binnenkomt.
• Hoeveel geld komt er binnen, hoeveel geef ik uit!
Volgende les:
• Paragraaf 2.3
• Werk aan opdrachten Hst 2 en/of nakijken Hst 1

similar documents