Konjunkturläge Västerbotten våren 2013

Report
KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN
VÅREN 2013
Anna Norin, utredare
Regional utvecklingsplanering
[email protected]
070 - 396 57 03, 090 - 16 57 03
KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN
Konjunkturen i korthet
•
•
•
•
•
Liten och något svagare ekonomisk tillväxt
Starkare utveckling på arbetsmarknaden
Fler nyregistrerade personbilar-ökad tillförsikt?
Befolkningen fortsätter öka
Minskat resande
KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN
Konjunkturen i kommunerna
•
•
•
•
•
Övervägande positiv utveckling på arbetsmarknaden
Sökande som fått arbete ökar i 12 av 15 kommuner
Nyanmälda platser ökar i hälften av kommunerna
Nyregistrerade bilar ökar i hälften av kommunerna
Ökad tillförsikt?
KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN
Konjunktursvängningar och krisen 2009
BRP-gap, konjunkturförändring från den långsiktiga tillväxttrenden (BRP, bruttoregionalprodukt)
Delregioner 1993-2010
KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN
Ekonomisk tillväxt på längre sikt
Långsiktig tillväxttrend (BRP, bruttoregional produkt) 1993-2010
KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN
Positivt födelsenetto i Västerbotten
Befolkningsförändringar 1 jan 2012-1 jan 2013.
Riket, län och kommuner.
KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN
Västerbotten är mer attraktivt för män
Befolkningsförändringar 31 december 1995 –
31 december 2012.
KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN
Fjällkommuner attraherar fritidshusturism
Förändring (procent) i totala taxeringsvärden för
fritidshus och tomtmark till fritidshus 2000-2012
KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN
Frågor och synpunkter:
Anna Norin, utredare
Regional utvecklingsplanering
[email protected]
070 - 396 57 03, 090 - 16 57 03
Tack!

similar documents