WS 07 energiearmoede

Report
Energie-armoede
OCMW Deerlijk
Charlotte Dewaele
Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen
Valerie Vanhoutte
Praktijkcasus
De partners
Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen
▪ Sociale Economie/LDE
▪ Werken voor en door kansengroepen
▪ Energiesnoeiers zijn regionaal project: Zuid-West-Vlaanderen
• BND Kortrijk vzw:
• Klusjesdienst
• Kinderopvang: De Speelhoek
• Buurtsport
• Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen
Onze ploeg energiesnoeiers
Activiteiten energiesnoeiers
▪ Energiescans
▪ Extra kleine maatregelen + rookmelders
▪ Dakisolatie
▪ Promotor Sociaal Dakisolatieproject (SDIP)
▪ Bandenspanning
▪ Energiescans publieke gebouwen
▪ Vorming: 1e hulp bij energieproblemen voor maatschappelijk
werkers
▪ Renovatiebegeleiding (dossier nog in te dienen)
Overlegstructuur Energiesnoeiers
 Regionaal overleg
▪ Beleidsgroep Energiearmoede (BEA)
▫ Welzijnsconsortium (FRGE) en ES Zuid-West-Vlaanderen
▪ Praktische werkgroep energiesnoeiers
▪ Nieuw: Warmer Wonen
 Lokaal overleg
▪ Jaarlijkse plannings- en evaluatievergadering per lokaal
bestuur
▪ Ad hoc contacten
OCMW Deerlijk
 Gemeente Deerlijk gelegen in Zuid-West-Vlaanderen
Aantal inwoners : ongeveer 11.300
 Sociale dienst bestaat uit 9 VTE maatschappelijk werkers
 Dienstverlening :
▪ 126 dossiers budgetbeheer waarvan 7 dossiers C.S.R.
▪ 33 leefloondossiers
▪ Er is een poets-, karwei-, en maaltijdendienst
▪ Sedert 2011 is er een woonloket in het Sociaal Huis
De samenwerking
Energiescan
▪ Energiescan anno 2014: onbeperkt scannen bij doelgroep
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Actieve budgetmeter
Beschermde afnemer
Klant OCMW betalingsmoeilijkheden
Collectieve schuldbemiddeling
LAC
Bescheiden inkomen
Omnio/RVV
Huurwoning onder de 450/500 euro
Huurder SVK
Huurder SHM
▪ Energiescan:
▪
factuur/verbruik/gedrag/KM/toestellen/grote investeringen/kwaliteit
Aanpak
1. Toeleiding en adressen aanleveren
 Engagementsverklaring: 1% (46 scans per jaar)!
 Energiescan: wie/wanneer/hoe
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Nieuwe en bestaande cliënten OCMW
LAC
Oplaadpunt budgetmeter + lijst Eandis (38 adressen)
FRGE-dossiers 0%
Eigen patrimonium: nieuwe verhuringen
RSVK Waregem
SHM Mijn Huis
 Hulpmiddelen:
▪
▪
▪
▪
▪
Aanvraagformulier
Folder
Mogelijkheid voor maatschappelijk werker om scan bij te wonen
Extra pakket kleine maatregelen gemeente Deerlijk (30 euro per scan)
Overzicht adressen verzamelen regio
Aanpak
2. Terugkoppeling
 Feedback vanuit energiesnoeiers
INDIVIDUEEL
▪ Rapport Eandis
▪ Tipsdocument (eigenaar- hoog verbruik – tips – gevaar –vreemd - SDIP)
▪ Gevaarlijke situaties
▪ NIEUW: eigen softwaresysteem laten ontwerpen!
COLLECTIEF
▪ Overzicht uitgevoerde scans
▪ Jaaroverzicht
▪ Cijfers ten opzichte van regio/Vlaanderen
Aanpak
3. Opvolging
 Wat doet OCMW met deze info?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Individuele feedback aan maatschappelijk werkers
Inzetten op opvolgscans: hoog verbruik
Energiemeter te ontlenen
Sessie Ecolife
SDIP eigen patrimonium
SDIP private huurmarkt
Inzetten op renovatiebegeleiding
Resultaten 2013
 Energiescans
▫
▫
▫
▫
▫
136 energiescans (102 SHM Mijn Huis)
Allemaal basisscans
1 gevaarlijke situatie
19 gezinnen met hoog verbruik
19 daken eenvoudig te isoleren
▫
▫
1 opgemerkt koud dossier
14 opgestarte warme dossiers waarvan 1 afgewerkt
 SDIP
 Overige
▫
▫
▫
▫
▫
136 geïnstalleerde pakketten kleine maatregelen
32 rookmelders geïnstalleerd
1 deelnemer vorming maatschappelijk werkers
1 dak geïsoleerd door ES
5 FRGE-aanvragen: (4 particulier en 1 doelgroep)
Al 7164 scans uitgevoerd 2007-2013
Lendelede
126
Harelbeke 882
Kuurne
338
Wevelgem
Deerlijk
415
Anzegem
372
988
Wervik
482
Menen
884
Kortrijk
1809
Zwevegem
576
Spiere-Helkijn
47
Avelgem
245
Meerwaarde voor het OCMW
 Eenmaal scan is uitgevoerd merken wij dat de cliënt toch interesse
vertoont voor het resultaat
 Tips rond het sluipverbruik zijn meestal niet gekend en worden
positief ervaren
 Energiefacturen worden door MW’er en cliënt beter opgevolgd
Andere mogelijkheden en kansen voor de toekomst
Energiesnoeiers in Vlaanderen
 Energiesnoeiers verspreid over Vlaanderen partner voor OCMW in
de strijd tegen energiearmoede
▪ 34 Energiesnoeiersbedrijven (energiescans, SDIP, isolatie,
uitgebreid pakket kleine maatregelen, …)
▪ Limburg: Stebo vzw)
 Lokale accenten kunnen worden overeengekomen in
samenwerkingsovereenkomst (optioneel)
Voorbeelden uit andere gemeentes/regio’s
 Zitdagen in het OCMW
▪ Helpdesk voor cliënten met energievragen
▪ Helpdesk voor maatschappelijk werkers in energiedossiers
 Doorverwijzing naar energiescan opgenomen in intakeprocedure
bij OCMW
 Tussenkomst met middelen uit het energiefonds worden
systematisch gekoppeld aan tussenkomst van de Energiesnoeiers
(beweging om middelen meer en meer preventief in te zetten)
Mogelijkheden voor de toekomst
 Intensieve energiebegeleidingstrajecten
▪ Doelgroep heeft nood aan langdurige begeleiding en opvolging
▪ Langdurige trajecten (half jaar tot een jaar)
▪ 5 resultaatsgebieden (gedrag, kleine maatregelen, toestellen,
investeringen, energiefactuur)
 Waterscan
▪ Sinds 2014 bieden watermaatschappijen ook waterscans aan
▪ Energiesnoeiers willen partner zijn voor de uitvoering ervan
 integrale aanpak (energie, water, wonen)
Energieconsulenten als hefboom
 Energieconsulenten voor de Energiesnoeiers: “Energiekansen
creëren voor kansengroepen”
 Acties
▪ Verspreiden van up to date informatie via publicaties en media
▪ Organiseren van vormingsprogramma’s:
▫ Vorming energie, energiearmoede en de bestrijding ervan voor
toeleiders
▫ Vorming en infosessies energiemaatregelen voor doelgroepen
▫ Informatiesessies voor verhuurders op de private huurmarkt die
woning verhuren aan kwetsbare doelgroep
▪ Concrete acties die leiden tot energiebesparende investeringen (SDIP,
opvolgscans, collectieve isolatieprojecten, etc.)
▪ E-mail en telefonische helpdesk
Contact energieconsulenten
0800 14 440
(voor toeleiders en doelgroep)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Meer info? Vragen?
Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen
Valerie Vanhoutte
Damastweversstraat 1
8500 Kortrijk
Tel: 056 28 27 76
Email: [email protected]
BEDANKT!

similar documents