Presentasjon av Smartboka

Report
Ellen M. Miljeteig
Gyldendal Undervisning
Smartbok
Våre kjente læreverk i digital utgave
Hva er Smartbok?
• En digital versjon av boka:
Du holder deg innenfor bokas layout
Hva er Smartbok?
• En lydbok: lytt til teksten (innlest av skuespillere)
Hva er Smartbok?
• En notatbok: elevene kan notere, markere, søke i innholdet
og lage bokmerker
Smartbok
Verktøy og funksjoner
Lydbok
Multimediabok
Zoom inn
Multimediabok
Enkelt søk i innholdet
Notatbok
Marker tekst med gult, grønt, rosa eller blått
Notatbok
Legg til egne bokmerker og notater i ulike farger
Notatbok
Legg til egne bokmerker og notater i ulike farger
Notatbok
Lett å finne igjen notater, bokmerker og
tekstmarkeringer i egen innholdsbank
Smartbok
Smartboka Treningslære
Sammendrag
Tradisjonelle bøker
vs.
V Kvalitetsinnhold
- Flyttbar
- Søkbar
- Personlig
X Lydstøtte
X Finnes på flere plattformer
Smartbok
V Kvalitetsinnhold
V Flyttbar
V Søkbar
V Personlig
V Lydstøtte
V Finnes på flere plattformer
Høsten 2012: Enorm
respons for Smartbøker på iPad
•
Skolene har vist en enorm interesse for
Smartbøker (spesielt for iPad-versjonen)
•
Vi besøker skoler over hele Norge og har
møter med lærere og administrasjonen på
skolene
•
Skoler over hele Norge kjøper Smartbøker
eller bestiller gratis prøvetilgang

similar documents