KRAFTER

Report
KRAFTER Märkbara men osynliga
Väderkrafter
http://www.youtube.com/watch?v=Q7X3fyId2U
0
http://www.youtube.com/watch?v=Mc4sQT_2G
GE
http://www.youtube.com/watch?v=MmbqZd9Lx
gs
Krafter i fysiken
•
•
•
•
Lägg en tung bok på din hand
Du känner kraften både från boken och bordet
Kraften från boken mot bordet är riktad nedåt
Boken trycker på bordet och bordet håller
emot
• Kraften från bordet mot boken är riktad uppåt
Olika sorters krafter
•
•
•
•
•
•
Tyngdkraften
Musklerna
Motorer
Magnet
Elasticitet
Friktionskrafter
Tyngdkraften
Tyngdkraften är jordens dragningskraft på ett
föremål. Den är riktad nedåt och påverkar hela
föremålet.
Tyngd och tyngdkraft är samma sak.
Ju mer ett föremål väger, desto större är
tyngdkraften på det.
• Muskler kan åstadkomma krafter
• Motorer kan ge kraft. I det moderna samhället
låter vi ofta motorkraft ersätta muskelkraft,
t.ex. hästkrafter.
• En magnet kan påverka en bit järn eller en
annan magnet med en kraft.
• Om det är vanliga småmagneter (typ de på
kylskåp) märks denna kraft bara på nära håll.
• Ju kraftigare magnet desto större avstånd kan
kraften verka på.
Fjädrar, gummisnoddar och andra elastiska
föremål kan skapa krafter.
Det inträffar när man ändrar deras form, t.ex.
genom att dra ut eller vrida dem.
• Friktionskrafter bromsar ett föremål som
glider mot ett annat.
Hur ritar man kraftpilar?
• För att visa att ett föremål är utsatt för en
kraft ritar man en kraftpil
• En pil för kraft/riktning
• En pil för föremålets tyngd
• En pil för friktionen
• Det finns en fjärde kraft som påverkar också,
vilken?

similar documents