Aktywno** psychoruchowa dziecka

Report
Mgr Anna Skopińska - Graff
Terapeuta NDT Bobath Basic i Baby
FizjoGRAFF – Rehabilitacja ul.Potockich 10
MCNiP Zagórze


Rozwój noworodka i niemowlęcia to ciągłe
doskonalenie i zdobywanie nowych umiejętności
ruchowych . Wszystkie procesy rozwoju
motorycznego są ściśle związane i uzależnione
od rozwoju psychicznego, możliwości
społecznych, emocjonalnych i intelektualnych
dziecka.
Każda czynność ruchowa jest kompleksem
czuciowo – ruchowym nazywanym
doświadczeniem sensomotorycznym.
[Matyja 2005 1995].


Rozwój motoryczny niemowląt jest procesem
ciągłym i dynamicznym. Dziecko doświadcza
i eksperymentuje ruchowo i choć wymaga to jego
uwagi i spostrzegawczości to każda nowa
aktywność jest dla niego radością dzięki której
poznaje otaczający go świat.
[Sadowska 2001].
Uważa się, że rozwój sfery ruchowej i psychicznej
dziecka przebiega w sposób nierozerwalny.
Dlatego w pierwszym roku życia analiza
możliwości ruchowych niemowlęcia pozwala na
pośrednią ocenę dojrzałości ośrodkowego układu
nerwowego.
[Borkowska 1997].

Ocena rozwoju małych dzieci jest bardzo
trudna, ponieważ rozwój psychoruchowy
dziecka jest indywidualnie zróżnicowany.
Istnieją jednak pewne prawidłowości
stanowiące normy odniesienia, a jedną z nich
jest przesiewowy test diagnostyczny Denver.




MOTORYKA określająca zdolność dziecka
w zakresie rozwoju funkcji ruchowych
KOORDYNACJA WZROKOWO – RUCHOWA
określa adaptację i zdolność dziecka do widzenia
i posługiwania się rękami w zakresie ruchów
precyzyjnych
MOWA oceniająca zdolność dziecka do mówienia
i rozumienia mowy
KONTAKTY SPOŁECZNE tzn. reakcje określające
zdolność dziecka do współdziałania z innymi
ludźmi


Rozwój najważniejszych funkcji motorycznych przebiega
w sposób precyzyjny i zachowuje pewną kolejność
następujących po sobie sekwencji ruchowych. Obserwacja
dziecka jest jedynym doskonałym źródłem wiedzy
na temat rozwoju. Fascynujące jest iż jeden etap wynika
z drugiego, jeden opiera się na drugim i mimo różnic
przebiega według tych samych zasad.
[Hellbrügge 1995]
Jedną z możliwości oceny przebiegu rozwoju jest analiza
aktywności ruchowych na podstawie tzw. „punktów
zwrotnych rozwoju”. Do umiejętności określanych tym
mianem zaliczamy unoszenie głowy, siadanie i chodzenie.
Stała kolejność ich pojawiania w pierwszym roku życia
dziecka pozwala na użycie ich jako narzędzia
diagnostycznego.
[Borkowska 1997]




Prawidłowy i spontaniczny rozwój psychoruchowy daje
dziecku możliwość aktywnego przeciwstawia się sile ciężkości,
a w pierwszym roku życia z istoty apedalnej staje się ono osobą
zdolną do dwunożnej lokomocji.
Pierwsze dziecięce słowa (głużenie gaworzenie) są istotnym
krokiem prowadzącym do mówienia. Są podstawą dla
następnych etapów rozwoju, które już w drugim roku życia
prowadzą do budowania zdań złożonych z dwóch słów.
[Hellbrügge 1995]
Prawidłowo rozwinięta koordynacja wzrokowo – ruchowa w
pierwszym roku życia stanowi bazę do zabaw konstrukcyjnych,
plastycznych, gimnastycznych wieku przedszkolnego oraz
umiejętności czytania
i pisania wieku szkolnego.
Pierwsze spojrzenie i uśmiechy odwzajemnione przez mamę i tatę
kształtują sferę indywidualno - społeczną. Próby nawiązania
kontaktu z otoczeniem, naśladowanie czynności rodziców
kształtują samowystarczalność dziecka.




Zaburzenia w dystrybucji napięcia mięśniowego to rozpoznanie,
które określa nieprawidłową motorykę dziecka bez względu na
przyczynę
Zaburzenia rozwoju napięcia mięśniowego u niemowląt w większości
przypadków powodują opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Dzięki plastyczności mózgu uszkodzenie płodu czy noworodka
nie przesądza
o niepełnosprawności. Wczesne rozpoczęcie
fizjoterapii wspiera naturalne mechanizmy kompensacyjne
i poprawia rokowanie co do dalszego rozwoju ( prowadzi do
wyrównywaniu zaburzeń lub samoistnego wycofania się zaburzeń)
W przypadku nieprawidłowej pielęgnacji i braku usprawniania
zaburzenia mogą się pogłębiać i z upływem czasu zmiany w rozwoju
dziecka mogą być niedwracalne
Napięcie mięśniowe zależy od dojrzałości OUN, aktywności
spontanicznej dziecka, możliwości jakie daje środowisko zewnętrzne.
Dzięki temu dziecko zdobywa coraz wyższe pozycje i umiejętności
wykonywania ruchów selektywnych
Ilościowe

nie kontroluje głowy w pozycji leżenia na brzuchu (3-4mż)

nie obraca się (5mż)

posadzone nie siedzi (6mż)

nie czworakuje naprzemiennie (8-10mż)

nie chodzi samodzielnie (12-16mż)
Jakościowe

Asymetria w funkcji motorycznej lub manipulacyjnej

Obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe

Brak płynności ruchu, chaotyzm ruchowy

Estetyka i harmonia ruchu










bardzo mocno zaciska piąstki i nie otwiera ich nawet wtedy,
gdy jest ciepło, podczas zabawy czy kąpieli
ma stale bardziej napiętą lewą lub prawą stronę ciała (np. jedną piąstkę
trzyma wciąż zaciśniętą)
leżąc na plecach czy na boku, odgina główkę do tyłu
ułożone na brzuszku odchyla głowę tak mocno, że przewraca się na bok
a nawet w sposób niekontrolowany na plecy
leżąc na plecach lub na brzuchu dziecko odgina się a jego ciało tworzy
łuk (litera C lub banan)
ma stale lub okresowo skrzyżowane nóżki lub odwidzione w rotacji
zewnętrznej (na „żabę”)
może ujawniać małą aktywność spontaniczną,
słaby chwyt, nie wyciąga rąk do zabawek
otwarte usta, wysunięty język, trudności oddechowe,
Problemy z poborem pokarmu





podnoszone za rączki w wieku 3., 4. miesięcy
nie ciągnie za sobą główki, która zostaje z tyłu
lub opada na boki
!!! PRÓBA TRAKCJI !!!
mając pół roku, nie siedzi ani nie próbuje usiąść,
a posadzone przewraca się na bok
!!! KONTROLA POZYCJI SIEDZĄCEJ
WYMUSZONEJ !!!
Płasko-koślawe stopy, koślawe lub szpotawe
kolana
Ustawienie głowy i tułowia asymetryczne
Pogłębiona lordoza i ustawienie brzucha ku
przodowi (Norma albo patologia)







Terapeuta NDT Bobath
Terapeuta Koncepcji wg Vojty
Terapeuta Koncepcji PNF i innych form terapii
manualnych
Fizjoterapeuta pracujący metodą kinesiology
tapingu
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Psycholog i Terapeuta zajęciowy
Neurologopeda

similar documents