talböcker - Svenska Dyslexiföreningen

Report
Talböckernas väg till eleverna
Svenska Dyslexiföreningens
utbildningskonferens, Göteborg
2013-04-27
Jenny Nilsson [email protected]
Vad är en talbok?
• Ljudbok - kan alla köpa – avtalat med
upphovsrättsinnehavaren
• Talbok – görs enligt ett undantag
i upphovsrätten för personer med
funktionsnedsättningar som gör
att de har svårt att läsa tryckt text
Högläsning/talböcker förmedlar skriftspråk
•
•
•
•
Överartikulation
Utökat ordförråd
Meningsbyggnad
Berättelsens
grammatik
• Läsandets lust och
glädje!
Talbokens historia
• Fonografen Tomas Alva Edison
• 1930-talet inläsningar i USA
• 1950-talet tekniska förutsättningar: tillräcklig lagring
och tålig teknik
• 1960: undantaget i Upphovsrättslagen
• 1970-talet: för fler grupper
• 1990-talet: DAISY-formatet
DAISY
• MTM gör alla talböcker i DAISY- format.
• DAISY = Digitalt Anpassat InformationsSYstem
• En öppen, internationellt etablerad standard.
• DAISY är en digital teknik som strukturerar ljud, text
och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och
läsa texten.
• Det är Mp3-filer i talböckerna.
Utveckling sedan år 2000
• Enbart DAISY-talböcker
• 2006 Ny upphovsrättslag:
– rätt till hela texten: alla barnböcker görs så
– möjlighet för fler bibliotek att få talbokstillstånd
– inläsning även när boken finns som ljudbok
• Biblioteken laddar ner talböcker
• Tjänsten Egen nedladdning startar
• App för läsning av talböcker
Hur kan man lyssna?
• Talboksspelare
• Mp3-CD-spelare
• Mp3-spelare
• Mobilen/Plattan fr a via app
• Läsprogram
Amis
EasyReader, Lexiläser
Vad finns det för böcker?
• 98 000 DAISY-talböcker
• 12 700 för barn
• Inte bara MTM producerar talböcker:
Bibliotekstjänst, Btj – fr a ungdomsböcker
Inläsningstjänst AB, Ilab – fr a läromedel
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
– ansvar för läromedel
• MEN huvuddelen av alla talböcker för barn
hamnar i MTM:s webbkatalog Legimus!
Skolbiblioteken och skoldatateken är
centrala!
• Infrastruktur nära barnen
• Kunskap om böckerna, upphovsrätten och
om tekniken
• Men framför allt:
känner eleverna!
Talbokstillstånd
• Nedladdning av talböcker kräver talbokstillstånd
• Bibliotek söker talbokstillstånd hos regeringen
• Information och exempel på ansökan
finns på MTM:s webbplats
Vad får biblioteket göra?
• med talbokstillstånd kan biblioteket ladda ner
talböckerna som CD, minneskort eller till
bibliotekets egna mp3-spelare
• registrera för
Egen nedladdning
Egen nedladdning för eleven
• Behöver dator med Internetuppkoppling för att kunna
använda tjänsten
• Inloggning med e-postadress som användarnamn
• Innan registrering måste målsman godkänna ett avtal
med MTM
• Vid problem med tjänsten vänder sig eleven till sitt
bibliotek för support
Låntagare med Egen nedladdning
30000
25731
25000
20000
19328
• Nästan 30 000
användare av
tjänsten Egen
nedladdning
15000
• Varav drygt 12 400
under 18 år
10000
7107
5000
2080
0
407
2009-sep
2010-sep
2011-sep
2012-sep
2012-dec
• Drygt 3000
registrerare
Hur gör man?
• Eleven söker upp boken i MTM:s webbkatalog
Legimus och lägger den i nedladdningslistan
• Talboken laddas ner som filer i elevens dator
•
Eleven kan sedan läsa talboken som hon vill
Vad gör skolbiblioteket?
• Skolbibliotekarien har ett personligt konto som
registrerare i MTM:s låntagarregister
• Registrerar eleven i formulär i MTM:s låntagarregister
• Visar eleven hur man laddar ner och ger support när
det behövs
• Biblioteket ska fortfarande
ladda ner och bränna till de
elever som önskar det
Vad tycker barnen om böckerna?
• Fokusgruppsundersökning i fyra olika län spridda
över Sverige: Västerbotten, Stockholm, Värmland
och Halland
• 51 barn i åldern 9-16 år
• Kompletterat med en
fokusgrupp via
Synskadades riksförbund
Hjälp med analysen
• Inte ”MTM-perspektiv”
• Anna Hampson Lundh, FD, Högskolan i Borås
• Forskat om barns kunskapssökande under de tidiga
skolåren
• Med från början – synpunkter på frågor och upplägg
Rubrikområden
•
•
•
•
•
Läsning
Att läsa talböcker
Vägar till – och från – talböcker
Bibliotekets roll
Rapporten kan beställas
eller laddas ner från
MTM:s webbplats
Legimus-appen
•
Lanseras i maj: spelare för att lyssna på talböcker i
mobil och surfplatta. Gratis.
•
Sommar: möjlighet att lyssna på taltidningar i appen
•
Höst: sök, ladda ner och lyssna på talböcker i appen
•
Appen kommer att finnas för iPad/iPhone samt
Androidplattor och mobiler
• Gå till
legimus.se i
webbläsaren.
Mobilwebb snart
klar!
• Logga in med
ditt
användarnamn.
• Sök upp den
bok du vill läsa.
• Gå till
legimus.se i
webbläsaren.
• Logga in med
ditt
användarnamn.
• Sök upp den
bok du vill läsa.
• Välj att ladda
ner boken som
zip-fil, utan
Bokhämtaren.
• Medan boken
laddas ner syns
inte boknamnet
på filen. Det dyker
upp senare, i
spelaren.
• Klicka på
“Öppna i
Legimus”.
• Öppna
Legimus-appen.
• Boken ligger nu
i mappen “Egna
filer”, med sin
titel som namn.
• Du kan se om
den bara har ljud
eller ljud + text.
• Så här ser
boken ut när den
har text.
• Du kan följa
med i texten,
som markeras
när den läses
upp.
Följ utvecklingsarbetet på MTM
• Bibliotek för alla. Kostnadsfri prenumeration via
webbplatsen
• Nyhetsbrev
Tack för att ni lyssnade!
[email protected]
Svarstjänsten: 08-580 02 710
Telefontider: måndag - torsdag 9-12 och 13-15,
fredag 9-12
Följ gärna MTM på:
Facebook
Twitter

similar documents